Xưa, vị lai, và nay, đâu có sự kiện này: Người hoàn toàn bị chê,người trọn vẹn được khen.Kinh Pháp cú (Kệ số 228)
Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che.Kinh Pháp cú (Kệ số 173)
Hương hoa thơm chỉ bay theo chiều gió, tiếng thơm người hiền lan tỏa khắp nơi nơi. Kinh Pháp cú (Kệ số 54)
Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 356)
Dầu mưa bằng tiền vàng, Các dục khó thỏa mãn. Dục đắng nhiều ngọt ít, Biết vậy là bậc trí.Kinh Pháp cú (Kệ số 186)
Người ta trói buộc với vợ con, nhà cửa còn hơn cả sự giam cầm nơi lao ngục. Lao ngục còn có hạn kỳ được thả ra, vợ con chẳng thể có lấy một chốc lát xa lìa.Kinh Bốn mươi hai chương
Ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 176)
Chớ khinh tội nhỏ, cho rằng không hại; giọt nước tuy nhỏ, dần đầy hồ to! (Do not belittle any small evil and say that no ill comes about therefrom. Small is a drop of water, yet it fills a big vessel.)Kinh Đại Bát Niết-bàn
Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động.Kinh Pháp cú (Kệ số 81)
Thường tự xét lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Kinh Đại Bát Niết-bàn

Trang chủ »» Kinh Nam truyền »» Mục lục tổng quát »» Kinh điển bằng Anh ngữ »»

Mục lục tổng quát »» Kinh điển bằng Anh ngữ

English Sutra Collection

 • A Little Spell of Emptiness
 • Aakankheyya Sutta
 • Aanaapaanasuttam
 • Aananjasappaayasuttam
 • Abhasita Sutta
 • Abhaya Raja Kumara
 • Abhaya Sutta
 • Abhayaraajakumaara Sutta
 • Abhisanda Sutta
 • Accayika Sutta
 • Acchariya Abbhuta Sutta
 • Acchariyabbhutadhammasuttam
 • Acintita Sutta
 • Adanta Sutta
 • Aditta Sutta
 • Adittapariyana Sutta
 • Adittapariyaya Sutta
 • Adiya Sutta
 • Advice to Venerable Punna
 • Agara Sutta
 • The Agganna Sutta
 • Aggi Vacchagotta Sutta
 • Aggivacchagotta Sutta
 • Aghata Sutta
 • Aghatapativinaya Sutta
 • Aghatapativinaya Sutta
 • Ajaniya Sutta
 • Ajivaka Sutta
 • Akankha Sutta
 • Akankheyya Sutta
 • Akkhama Sutta
 • Akkosa Sutra
 • Alagagadduupama Sutta
 • Alavaka Sutta
 • All the Taints
 • Ambalatthikaraahulovada Sutta
 • Ambalatthikarahulovada Sutta
 • Ambattha Sutta
 • Ambattha Sutta
 • Ambattha Sutta
 • Anaathapindikovaadasuttam
 • Anagata Bhayani Suttas
 • Anana Sutta
 • Ānanda Sutta - To Ānanda
 • Ānanda Sutta
 • Ānanda Sutta
 • Ānandabhaddekarattasuttam
 • Anangana Sutta
 • Anangana Sutta
 • Anapanasati Sutta
 • Anathapindikovada Sutta
 • Anattā Lakkhana Sutta
 • Anattalakkhana Sutra
 • Andhakavinda Sutta
 • Anenja Sappaya Sutta
 • Angulimaala Sutta
 • Angulimala Sutta
 • Angulimala Sutta
 • Ani Sutta
 • Anubuddha Sutta
 • Anugghita Sutta
 • Anumaana Sutta
 • Ātānātiya Sutta
 • Attadanda Sutta
 • Atthakarana Sutta
 • Atthasatapariyaya Sutta
 • Atthi Raga Sutta
 • The Avalambana Sutta
 • Avalika Sutta
 • Avarana Sutta
 • Avaranata Sutta
 • Avijja Sutta
 • Avatamsaka Sutra
 • The Wonderful Adornments Of The Leaders Of The Worlds
 • Anupadasuttam
 • Anuradha Sutta
 • Anuruddha Sutta
 • Anuruddhasuttam
 • Apannaka Sutta
 • Aparihani Sutta
 • Appaka Sutta
 • Appamada Sutta
 • Aranavibhangasuttam
 • Aranna Sutta
 • Ariya Vamsa Sutta
 • Ariyapariyesana Sutta
 • Assu Sutta
 • Atanatiya Sutta
 • Ayacana Sutta
 • Baalapandita Sutta
 • Bahiya Sutta
 • Bahiya Sutta
 • Bahudhaatukasuttam
 • Bahuna Sutta
 • Bahuvedaniiya Sutta
 • Bakkula Sutta
 • Bakkulasuttam
 • Bala Pandita Sutta
 • Bhaddekaratta Sutta
 • Bhaddekarattasuttam
 • Bhaya Bherava Sutta
 • Bhayabherava Sutta
 • Bhikkhu Aparihaniya Sutta
 • Bhikkhuni Sutta
 • Bhojana Sutta
 • Bhumija Sutta
 • Bhutamidam Sutta
 • Bhuumija Sutta
 • Brahmajala Sutta
 • Brahmana Sutta
 • Brahma Net Sutra
 • BrahmaNet Spell
 • Brahmanimantana Sutta
 • Buddha's Bequeathed Teaching Sutra
 • Buddha's Words on Kamma
 • Caatuma Sutta
 • Cakkavattisihananda Sutta
 • Cakkhu Sutta
 • Cala Sutta
 • Candala Sutta
 • Cankii Sutta
 • Capala Sutta
 • Cetana Sutta
 • Cetana Sutta
 • Cetokhiila Sutta
 • Chabbisodana Sutta
 • Chachakka Sutta
 • Chachakkasuttam
 • Channovaadasuttam
 • Chappana Sutta
 • Chiggala Sutta
 • Contemplation Of Buddha Amitayus
 • Culasunnatta Sutta
 • Cula-dhammasamadana Sutta
 • Cula-Assapura Sutta
 • Cula Kammavibhanga Sutta
 • The Cula Malunkya Sutra
 • Cula Malunkyovada Sutta
 • Cula Punnama Sutta
 • Cula Sunnata Sutta
 • Cula Vedalla Sutta
 • Culadukkhakkhandha Sutta
 • Culagopalaka Sutta
 • Culakammavibhanga Sutta
 • Cunda Sutta
 • Cuuladhammasamaadaana Sutta
 • Cuuladukkhakkhandha Sutta
 • Cuulakammavibhangasuttam
 • Cuulamalunkya Sutta
 • Cuulapunnmasuttam
 • Cuularaahulovaadasuttam
 • Cuulasunnatasuttam
 • Cuulavedalla Sutta
 • Dahara Sutta
 • Dakkhinaavibhangasuttam
 • Danda Sutta
 • Dantabhumi Sutta
 • Dantabhuumisuttam
 • Dasuttara Sutta
 • Datthabba Sutta
 • The Demonstration of the Inconceivable State of Buddhahood Sutra
 • Devadaha Sutta
 • Devadahasuttam
 • Devaduuta Sutta
 • Dhaatuvibhangasuttam
 • Dhajagga Sutta
 • Dhajagga Sutta
 • Dhamma Niyama Sutta
 • Dhammacariya Sutta
 • Dhammadaayaada Sutta
 • Dhammakakkappavattana Sutta
 • Dhammannu Sutta
 • Dhammika Sutta
 • Dhana Sutta
 • Dhaniya Sutta
 • Dhatu Sutta
 • Dhatu Vibhanga Sutta
 • The Diamond Sutra
 • Dighajanu Sutta
 • Dighanakha Sutta
 • Dighavu-kumara Vatthu
 • The Disciple Speaks
 • Samsāra And Nirvana Samsara
 • The Discourse of the Teaching Bestowed by the Buddha
 • The Discourse Collection
 • Ditthi Sutta
 • Duggata Sutta
 • Dutthatthaka Sutta
 • Dvayatanupassana Sutta
 • Dvedhavitakka Sutta
 • Sutra on the Eight Realizations
 • The Enlightenment Sutra
 • The Empty Beggar's Bowl
 • Esukaari Sutta
 • Filial Piety Sutra
 • The First Discourse Of The Buddha
 • First Khandhaka
 • The First Teaching
 • The First Teaching Of The Buddha
 • The Sutra Called Flawless Purity
 • Sutra in Forty-Two Sections
 • Fourth Khandhaka
 • Gaddula Sutta
 • Gadrabha Sutta
 • Ganakamoggallana Sutta
 • Ganda Sutta
 • Garava Sutta
 • Gavi Sutta
 • Gelañña Sutta
 • Gilana Sutta
 • Gilana Sutta
 • Gilayana Sutta
 • Girimananda Sutta
 • Gopaka Moggallana Sutta
 • Gotama Buddha
 • Gotama Buddha
 • Gotama Buddha Ponders
 • Gotamaka Cetiya Sutta
 • The Gotamaka Sutta
 • The Gotamaka Sutta
 • Gotama's First Masters
 • Gotami Sutta
 • Guhatthaka Sutta
 • Gulissaani Sutta
 • Hatthaka Sutta
 • The Heart of Prajna Paramita Sutra
 • Himavanta Sutta
 • Hiri Sutta
 • Hiri Sutta
 • Hita Sutta
 • Iddhipada Vibhanga Sutta
 • Ina Sutta
 • Indriya Vibhanga Sutta
 • Indriyabhavana Sutta
 • The Buddha Speaks of the Infinite Life Sutra of Adornment, Purity, Equality and Enlightenment of the Mahayana School
 • Isidatta Sutta
 • Isigilisuttam
 • Issattha Sutta
 • Ittha Sutta
 • Jaliya Sutta
 • Jara Sutta
 • Jara Sutta
 • Jata Sutta
 • Jhana Sutta
 • Jiivaka Sutta
 • Jinna Sutta
 • Jivaka Sutta
 • Juseige
 • Kaayagataasatisuttam
 • Kaccayanagotta Sutta
 • Kakacupama Sutta
 • Kaladana Sutta
 • Kalahavivada Sutta
 • The Kalama Sutra
 • Kalama Sutra
 • Kalama Sutta, Help Us!
 • A Look at the Kalama Sutta
 • Kama Sutta
 • Kammavaranata Sutta
 • Kannakatthala Sutta
 • Karaniya Metta Sutta
 • Karaniya Mettā Sutta
 • Kasi Bharadvaja Sutta
 • Kasi Bharadvaja Sutta
 • Kathavatthu Sutta
 • Katuviya Sutta
 • Kayagata Sati Sutta
 • Kayasakkhi Sutta
 • Kesi Sutta
 • Kevatta Sutta
 • Khaggavisana Sutta
 • Khandha Sutta
 • Khuddaka Pātha
 • Mangala Sutta
 • Tirokudda Sutta
 • Nidhikanda Sutta
 • Kimattha Sutta
 • Kimila Sutta
 • Kimsila Sutta
 • Kindada Sutta
 • Kintisuttam
 • Kitāgirisutta
 • Kucchivikara-vatthu
 • Kukkuravatika Sutta
 • Kula Sutta
 • Kusita Arambhavatthu Sutta
 • Kuta Sutta
 • Kutadanta Sutta
 • Ladukikopama Sutta
 • Lakkhana Sutta
 • The Lankavatara Sutra
 • Kevaddha Sutta
 • The Lekha Sutta
 • The Lion’s Roar Of Queen Srimala Sutra
 • The Great Discourse on the Lion’s Roar
 • The Shorter Discourse on the Lion’s Roar
 • Lohicca Sutta
 • Lokapala Sutta
 • Lokavipatti Sutta
 • Lokayatika Sutta
 • Lomasangiyabhaddekaratthasuttam
 • Lonaphala Sutta
 • Henry David Thoreau’s
 • Maagandiyasuttam
 • Madhupindika Sutta
 • The Madhura Sutta
 • The Magandiya Spell
 • Magga-vibhanga Sutta
 • Maha-Samaya-Sutta
 • Maha Parinibbana Suttanta
 • Maha-Parinibbāna Sutta
 • Maha-Sudassana-Sutta
 • Maha-cattarisaka Sutta
 • Maha Hatthipadopama Sutta
 • Maha Kammavibhanga Sutta
 • Maha Mangala Sutta
 • Maha Mangala Sutta
 • Maha-Punnama Sutta
 • Maha Salayatanika Sutta
 • Maha-Samaya Sutta
 • Maha Satipatthāna Sutta
 • Maha Sunnata Sutta
 • Mahaakaccaanabhaddekarattasuttam
 • Mahaasaccaka Sutta
 • Mahaassapura Sutta
 • Mahadukkhakkhandha Sutta
 • Mahagovinda Sutta
 • Mahali Sutta
 • Mahanama Sutta
 • Mahanidana Sutta
 • Mahapadana Sutta
 • Mahayana Sutra Of The Three Superior Heaps
 • Makkata Sutta
 • Maranassati Sutta
 • Marapasa Sutta
 • Founding The Kingdom Mara, The Evil One
 • Mata Sutta
 • The Sutra of Meditation on The Bodhisattva Universal Virtue
 • The Sutra On The Merit Of Bathing The Buddha
 • Metta Sutta
 • Mettagu Manava Puccha
 • Migajala Sutta
 • Moliyasivaka Sutta
 • The Mettā Sutra
 • Mulapariyaya Sutta
 • Muluposatha Sutta
 • Muni Sutta
 • Na Tumhaka Sutta
 • Nadi Sutta
 • Nagara Sutta
 • Nagaravindeyya Sutta
 • Nakhasikha Sutta
 • Nakula Sutta
 • Nakulapita Sutta
 • Nalakalapiyo Sutta
 • Nalakapāna Sutta
 • Nandakovaadasuttam
 • Nandakovada Sutta
 • Nandana Sutta
 • Nibbāna Sutta
 • Nibbedhika Sutta
 • Nidana Sutta
 • Niramisa Sutta
 • Nissaraniya Sutta
 • Nivaapa Sutta
 • Ogha-tarana Sutta
 • The One Way In Sutra
 • Pabbata Sutta
 • Pabbatopama Sutta
 • Pabhassara Sutta
 • Paccaya Sutta
 • Padhana Sutta
 • Pahana Sutta
 • Pañcakanga Sutta [1]
 • Pancattayasuttam
 • Pañha Sutta
 • Pañña Sutta
 • Parabhava Sutta
 • Paramatthaka Sutta
 • Parileyyaka Sutta
 • Parivatta Sutta
 • Patala Sutta
 • Paticca Samuppada Vibhanga Sutta
 • Patika Sutta
 • Patoda Sutta
 • Payasi Sutta
 • The Penitent Thief
 • Phassa Sutta
 • Phassamulaka Sutta
 • Pilahaka Sutta
 • Pindapaatapaarisuddha Sutta
 • Piya Sutta
 • Piyajaatika Sutta
 • Potaliya Sutta
 • Potthapada Sutta
 • Pubbakotthaka Sutta
 • Puggalavaggo
 • Punna Sutta
 • Puttamansa Sutta
 • Rahogata Sutta
 • Rahula Sutta
 • Raja Sutta
 • Ratana Sutta
 • Ratha-vinita Sutta
 • Rathakara Sutta
 • Rohitassa Sutta
 • Rupa Sutta
 • Saamagaama Sutta
 • Sabbasava Sutta
 • Saccavibhanga Sutta
 • Sacitta Sutta
 • Saddha Sutta
 • Sakka Sutta
 • Sakkapanha Sutta
 • Sakunagghi Sutta
 • Salaayatanavibhangasuttam
 • Salayatana Vibhanga Sutta
 • Saleyyaka Sutta
 • Salha Sutta
 • Salla Sutta
 • Sallatha Sutta
 • Sallekha Sutta
 • Samadhanga Sutta
 • The Samādhi Suttas
 • Samādhi Sutta
 • Samādhi Sutta
 • Samādhi Sutta
 • Samādhi Sutta
 • Samajivina Sutta
 • Samana Mundika Sutta
 • Samaññaphala Sutta
 • Samanupassana Sutta
 • Sambodhi Sutta
 • Samiddhi Sutta
 • Samiddhi Sutta
 • The Discourse on Right View
 • Samnamndikā Sutta
 • Sangaaravasuttam
 • Sangaha Sutta
 • Sangiti Sutta
 • Sankha Sutta
 • Sankhaaruppatti Sutta
 • Sankhitta Sutta
 • Sañña Sutta
 • Saññoga Sutta
 • Sappurisasuttam
 • Saraniya Sutta
 • Satipatthāna Sutta
 • Sattatthana Sutta
 • The Scripture Preached by the Buddha on the Total Extinction of the Dharma
 • Second Khandhaka
 • Sedaka Suttas
 • Sekha Patipada Sutta
 • Sela Sutta
 • Sela Sutta
 • The Sermon At Rajagaha
 • The Sermon Of The Seven Suns
 • Sevitabba-Asevitabbasuttam
 • Shurangama Sutra
 • Sigalovada Sutta
 • Sigalovada Sutta
 • Sigala Sutta
 • Siha Sutta
 • Silavant Sutta
 • The Simile of the Cloth and The Discourse on Effacement
 • Sisupacala Sutta
 • The Snake Simile
 • Soma Sutta
 • Sona Sutta
 • Sonadanda Sutta
 • Sotar Sutta
 • Subha Sutta
 • Subhasita Jaya Sutta
 • Subhasita Sutta
 • Suda Sutta
 • Suddhatthaka Sutta
 • Sukhamala Sutta
 • Sunakkhatta Sutta
 • Suñña Sutta
 • Susima Sutta
 • Sussusa Sutta
 • Sutava Sutta
 • Talaputa Sutta
 • Tamonata Sutta
 • Tanha Sutta
 • Tapussa Sutta
 • The Discourse On The Ten Wholesome Ways Of Action
 • Tevigga Suttanta
 • Tevigga-Sutta
 • Tevijjavacchagotta Sutta
 • Thana Sutta
 • The Diamond Cutter
 • Meghiya Sutta
 • The Patimokkha
 • Nissaggiya Pacittiya
 • Pacittiya
 • Sekhiya
 • Theragatha
 • Third Khandhaka
 • Tittha Sutta
 • Ubhatobhaga Sutta
 • Udayi Sutta
 • Uddesa Vibhanga Sutta
 • Udumbarika Sihanada Sutta
 • Ugga Sutta
 • Buddha Speaks The Ullambana Sutra
 • Upacala Sutta
 • Upadana Sutta
 • Upaddha Sutta
 • Upajjhatthana Sutta
 • Upakilesa Sutta
 • Upanisa Sutta
 • Upasena Sutta
 • Upaya Sutta
 • Uposatha Sīla
 • Uposatha Sutta
 • Uraga Sutta
 • Usnisa Vijaya Dharani Sutra
 • Uttara Sutta
 • Utthana Sutta
 • Vajira Sutta
 • Vajjiya Sutta
 • The Vajrasamadhi Sutra
 • Valahaka Sutta
 • Vammika Sutta
 • Vanapattha Sutta
 • Vasala Sutta
 • Vatthupama Sutta
 • Vedana Sutta
 • Vekhanassa Sutta
 • Veranjaka Sutta
 • Vijaya Sutta
 • Vimalakirti Nirdesa Sutra
 • Vimamsaka Sutta
 • Vina Sutta
 • Viññana Sutta
 • Vipaka Sutta
 • Vipallasa Sutta
 • Virecana Sutta
 • Visakhuposatha Sutta
 • The Visualization Sutra
 • Vitakkasanthaana Sutta
 • Vitthara Sutta
 • Vyagghapajja Sutta
 • Yamaka Sutta
 • Yavakalapi Sutta
 • Yodhajiva Sutta
 • Yoga Sutta
 • Yuganaddha Sutta
 • Mục lục English Sutra Collection hiện có 549 mục.

  Về Mục lục tổng quát

  _______________

  TỪ ĐIỂN HỮU ÍCH CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH

  DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
  BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
  1200 trang - 54.99 USD  BẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
  1200 trang - 45.99 USD  BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
  728 trang - 29.99 USD  BẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
  728 trang - 22.99 USD

  Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

  XEM TRANG GIỚI THIỆU.


  DONATION

  Quý vị đang truy cập từ IP 18.232.59.38 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
  Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
  Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

  Ghi danh hoặc đăng nhập

  Thành viên đang online:
  Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Văn Tài Rộng Mở Tâm Hồn Tăng Văn Y Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Trí 1975 Rộng Mở Tâm Hồn Hạt Phù Du Rộng Mở Tâm Hồn FULLBRIGHTDANG Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Nhật Rộng Mở Tâm Hồn HoaPham Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn van chương Rộng Mở Tâm Hồn lamtrinh Rộng Mở Tâm Hồn thanhbinh1427 Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Lộc 1959 Rộng Mở Tâm Hồn Vicky Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Trì Pháp Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn maithanh151 Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Trọng Rộng Mở Tâm Hồn Ngô Kim Ấn Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Nhĩ Như Thị Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn Không Xã Rộng Mở Tâm Hồn Thich Giac Ngo Rộng Mở Tâm Hồn Phan Chí Chính Rộng Mở Tâm Hồn Hạnh Ngọc CPM Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Khanhnhat1996 Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Ngọc Bảo Phương Rộng Mở Tâm Hồn Đặng hùng Sơn Rộng Mở Tâm Hồn tiengthanh Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Tánh Không 1965 Rộng Mở Tâm Hồn thuhienmiku372004 ... ...

  Việt Nam (569 lượt xem) - Trung Hoa (96 lượt xem) - Australia (76 lượt xem) - Pháp quốc (19 lượt xem) - Romania (17 lượt xem) - Anh quốc (12 lượt xem) - Hoa Kỳ (7 lượt xem) - Saudi Arabia (5 lượt xem) - Nga (1 lượt xem) - ... ...