Người trí dù khoảnh khắc kề cận bậc hiền minh, cũng hiểu ngay lý pháp, như lưỡi nếm vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 65
Vết thương thân thể sẽ lành nhưng thương tổn trong tâm hồn sẽ còn mãi suốt đời. (Stab the body and it heals, but injure the heart and the wound lasts a lifetime.)Mineko Iwasaki
Cuộc sống xem như chấm dứt vào ngày mà chúng ta bắt đầu im lặng trước những điều đáng nói. (Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. )Martin Luther King Jr.
Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.Kinh Pháp cú (Kệ số 63)
Cuộc đời là một tiến trình học hỏi từ lúc ta sinh ra cho đến chết đi. (The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning. )Jiddu Krishnamurti
Hãy làm một người biết chăm sóc tốt hạt giống yêu thương trong tâm hồn mình, và những hoa trái của lòng yêu thương sẽ mang lại cho bạn vô vàn niềm vui và hạnh phúc.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Khi thời gian qua đi, bạn sẽ hối tiếc về những gì chưa làm hơn là những gì đã làm.Sưu tầm
Chớ khinh thường việc ác nhỏ mà làm; đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả núi rừng làng mạc. Chớ chê bỏ việc thiện nhỏ mà không làm, như giọt nước nhỏ lâu ngày cũng làm đầy chum vại lớn.Lời Phật dạy
Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 356)
Cuộc sống là một sự liên kết nhiệm mầu mà chúng ta không bao giờ có thể tìm được hạnh phúc thật sự khi chưa nhận ra mối liên kết ấy.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» none »» 太上感應篇(第一集)新加坡淨宗學會 »»

none
»» 太上感應篇(第一集)新加坡淨宗學會

(Lượt xem: 4.024)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục  Vietnamese || Đối chiếu song ngữ


       

Văn học Phật giáo - Duyên khởi giảng giải Cảm ứng thiên

Font chữ:


SÁCH AMAZONMua bản sách in

太上感應篇 (第一集) 1999/5/11 新加坡淨宗學會 檔名:19-012-0001

 各位同學,大家好。最近有些同修要求我將《太上感應篇》再講一遍,希望送到電視台去播放,這是一樁好事情。可是再講一遍也要相當長的時間,最近我們在此地,開講的是《華嚴》、《無量壽經》與《地藏經》,這三部經同時講已經就夠多了,再加上一種,感覺得分量太重。所以想來想去,利用早晨這個時間,這半個小時,我們預定兩個月到三個月將這個課程講圓滿。

 這一門課程實在說是非常重要,清末民初,印光大師特別提倡這個法門。清朝末年的時候,印光大師住在普陀山,當時定海的知縣,清朝稱知縣,到山上禮請印光大師到定海縣來講經弘法。大師因為家鄉的口音很重,他是陝西人,所以在當時語言上有隔閡,他就派了一位法師到定海縣去講經。去講什麼經?好像是講《文昌帝君陰騭文》。我們在文獻上看到這些資料都非常驚訝,地方上的長官請法師講經,法師不講佛經,去講道教的經典。尤其是一生極力提倡《了凡四訓》、《感應篇》這一類的書籍。所以惹到當時,以及後人,對祖師很多的批評,這都是凡夫知見。在佛法裡面,我想很多同修都知道有這麼一句話,「圓人說法,無法不圓」;也許有人又聽過另外一句話,「哪一法不是佛法」,你們想想這兩句話是什麼意思?實在講所謂世法跟佛法從哪裡分?從你心上分。法上沒有什麼世間法、出世間法,沒有,是從你心上分。如果你的心有妄想分別執著,那就叫世間法,你就是學《大方廣佛華嚴經》也是世間法,為什麼?出不了三界。如果離開妄想分別執著,給諸位說,所有一切法都能夠了生死、出三界,所以哪一法不是佛法!我們要明白這個道理。

 昨天我們訪問天主教,有一位先生向我提出一個問題,他說天主教裡面所講的靈魂,跟佛法所講的法性,差別在哪裡?我很簡單的告訴他,有分別執著的叫靈魂,沒有妄想分別執著的叫法性。這個他立刻就能懂得、能體會到。是不是一樁事情?是一樁事情。但是一個裡頭有分別執著,一個是離分別執著,有分別執著,法法都有障礙;離分別執著,萬法圓融。所以要曉得,虛空法界一切眾生是一個法性,《華嚴經》上講一個法身,「十方三世佛,共同一法身」,這一句話諸位也聽得耳熟。既然共同一法身,你想想看,哪一法不是佛法!《感應篇》怎麼能例外?也是佛法。何況《感應篇》、《陰騭文》,自始至終每一句、每一個字,都是發明五戒十善。五戒十善在佛家是根本法,離開五戒十善,這個人就行邪道了。無論你修學哪個法門,無論你是初學,還是羅漢、還是等覺菩薩,你要是離開五戒十善,你就是邪道,那哪裡叫佛法?五戒十善要講得圓滿、講得實在,《感應篇》跟《陰騭文》是好教材。尤其是在我們現前這個階段,印光法師非常清楚,這個世間有動亂、有災難,要想挽救這個災難只有一個方法,喚醒一切眾生真正的覺悟,斷惡修善。這個災難縱然不能夠完全化解,將這些災難減輕、災難的時間縮短,這是肯定可以做得到的。

 台灣的同修來問我,在大劫難當中,台灣能不能夠免過?我告訴他這是肯定的。台灣人造的罪業很重,可是你要想想,台灣人造罪業從什麼時候開始?也不過是最近二十年!你們想想看二十年前的台灣,台灣人很規矩、很守法。如果再退到三十年前,台灣的風氣可以說是東南亞最好的,人心淳厚、善良。台灣造罪業也就是最近這二十年,社會風氣完全變了。縱然造罪業,造罪業的人不算太多,時間不算太長。何況台灣念佛的人很多,善心的人很多,所以縱然有劫難不會太大。日本人造的罪業就重,可以說是非常之重,他將來在這個大難當中所受的果報超過台灣十倍都不止。我們從感應這個道理上講,種善因得善果,造惡因一定得惡報,這是感應的真理。所以印祖極力提倡這三本書,這是真實智慧,挽救世界的劫難。他老人家一生提倡,真正懂得的人並不多,印祖往生了,能夠繼續發揚光大的更少。

 我是在一九七七年,第一次接受香港同修的邀請,到香港講《楞嚴經》。那一次在香港住的時間長,住了四個月。前面兩個月,住在倓虛老法師的中華佛教圖書館,在九龍;後面兩個月,住在壽冶老和尚的道場,藍塘道的光明講堂。我在圖書館看到,印光大師弘化社出版的一些書籍,那個地方蒐集得很多。我跟印祖的關係非常密切,我們有師承的關係,我的老師李炳南老居士是印祖的學生。因此,我對於印祖的教誨,弘化社出版的書,就自然有一分很深的感情。這個小圖書館裡面所收藏弘化社的書,我全部都看過。而發現這三種書,《感應篇彙編》、《安士全書》、《了凡四訓》,弘化社印得最多,本子也印得最好。中華佛教圖書館收藏的分量也不少,我就帶了一份,一樣帶一本帶回台灣。我看到後面版權頁,這三種書每一版數量最少的是一萬冊,數量多的五萬冊。印了多少版?幾十版。我概略的統計了一下,這三種書的數量超過三百萬冊,這個使我非常驚訝!弘化社印其他的書籍,每一版都是一千本、兩千本,為什麼這三種書印這麼多?這引起我的注意。我冷靜仔細思惟,印祖苦心要救這個災難、救這個劫難,這三種書是好。

 今天,諸位同學們,在各個地區許多的書店都可以能夠看到西方古老的預言,而且種類非常之多。我看過的就十幾種,都說一九九九年世界末日,有毀滅性的大災難,而且這個災難的時間很長,大概要延續二十多年。這個二十多年是從一九九0年開始,大概要到二千十幾年,這個災難才算能度過。可是西方這些書只說明有這些災難,說這個災難是眾生造惡業,上帝發脾氣了要懲罰世人,要把這個世界從頭再來改造,是個宿命論。遠遠不如《了凡四訓》跟《感應篇》這些書籍,這些書籍裡有挽救的方法。他們只提出劫難沒有挽救的辦法。西方預言裡面,還有一種叫《聖經密碼》,那個比一些預言要高明,裡面最後的結論說這在人心,如果人心能回頭,人心能向善,這個劫難可以化解。但是它也只有籠統說了這麼一句,怎麼個回頭、怎樣斷惡修善,沒有具體的說明。遠遠不如這三種東西說得透徹,無論說理、無論說事都說得很透徹。

 實在講我們覺悟太遲,也是這個世界眾生福報差了一點。怎麼說我們覺悟太遲?沒有把這幾種書翻成外國文字流通到全世界,不曉得這個重要性。如果這三種書大量譯成世界各種文字,大量流通全世界,對整個世界都有好處。這是我們沒有能覺悟到,現在才知道,現在知道真的已經來不及。可是亡羊補牢我們還是要做,希望大家發心,我們帶頭來做,盡可能的把它翻成外國文字向全世界流通,能夠有緣讀到這個書的人有福。而且我們有責任、有使命,勸導大家讀誦、受持、依教奉行,不但能夠轉變自己的業報,也能夠安定社會,幫助這個世間一切眾生消災免難。所以我那一年從香港回來之後,我就在台灣提倡,這是我第一次印的《感應篇彙編》,總共印過好幾版,在當時大概印了總共將近十萬冊的樣子,我們能力很有限。這是《感應篇彙編》、《安士全書》跟《了凡四訓》,我在台灣提倡、翻印、流通,而且這三種書都講過,也講過好幾遍,多少遍我記不清楚。

 這個本子是我當時講《感應篇》所用的本子,這裡面圈圈點點,書上寫了一些眉註,重要地方都給它劃出來,這從前我講的本子。前幾天有同修來要求我,我就找這本子找出來,找出來省事,我講解的時候,無需要再做準備。所以希望同修們能夠重視這樁事情,真正要斷一切惡,修一切善。印祖用這三樣東西來彌補我們戒行之不足。念佛法門,祖師大德常常教誨我們「持戒念佛」,念佛不持戒、不行善不能往生,古人所謂「口念彌陀心散亂,喊破喉嚨也枉然」。所以最重要的善心、善語、善行,《感應篇》最後的結論也是結論到此地。你的心善、言善、行善,《感應篇》裡面說你得善神保佑,在淨宗裡面講,你念佛才決定能往生。現在這個世間災難很多,如果我們遇到災難不必恐懼。

 昨天我們訪問老人院,我們看到有二十幾位得癌症末期的這些老人。我告訴這些修女們,對這些老人要給他們希望,不要給他們悲傷,要以宗教教育去開導他。人沒有死,所謂生死是平常事,是我們轉換一個環境,讓他這個觀念轉過來,他對於生死就看淡,心就平靜。這是個轉捩點,我們會轉入一個更好的環境,我們會得到更好的生活。所以宗教教育非常重要。他們照顧兒童,你看這殘障兒童個別輔導,對於老人也要個別輔導,這怎麼能疏忽?老人個別的開示,常常跟他談談話、慰問,跟教導小孩一樣重要。這些老人,常常有人跟他講話,常常有人給他講這些大道理,幫助他脫離生死的痛苦。學佛的,我們一定勸導他求生西方極樂世界;天主教徒、基督教徒,你也勸導他一定要求升天堂,天道比人道殊勝太多。

 這是教育,不僅僅是在物質生活上幫助,精神生活上決定不能夠缺少,娛樂方面也要加強。昨天這個修女告訴我,她說娛樂的部分,也有些年輕人到這邊來唱歌,來義務給他們表演,她說老人不愛聽。我說當然,老年人聽到現在這種音樂厭煩,他怎麼會聽得進去?我說妳要懂得老人的心情,妳要播放三十年前的那些音樂,他就喜歡聽。四十年前的這些老歌,他聽了之後,他年輕時候唱的,他心裡就會受感動,就不一樣。我說了她們才想到,我說妳要找這些東西,現在這些歌舞表演老人不喜歡看,給他看潮州戲、給他看老戲,這些東西拿去他就歡喜。他是哪一個時代的人,你要用那個時代的東西他就適應。所以這是我們都要想到,我們常常跟老人交談,他們喜歡什麼東西,希望什麼東西,我們來替他準備,這才真正照顧老人,讓老人開心,讓老人活得很自在,你們才盡到責任。我們盡量去找,找這些老歌、找這些戲劇,找這些錄像帶,我們找了就送給他們,他們裡面的中國人很多。這些做法,可以說都是斷惡修善的落實。

 我看今天,我們這個小本子很多,我們大家都用這個小本子好了,《太上感應篇》,用這個小本子。這個小本,我剛才看,只印了一千冊,印得太少。這個小本子讀誦很好,攜帶很方便,常常去念,後面還有「文昌帝君陰騭文」,兩篇東西都在裡頭,這個很理想的小本子。我們這二、三個月早餐半個小時,我們大家研究這個小冊子。好,今天時間到了,我們就講到此地。

    « Xem chương trước «      « Sách này có 1178 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Kinh Bi Hoa


Hát lên lời thương yêu


Pháp bảo Đàn kinh


Vầng sáng từ phương Đông

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.


DONATION

Quý vị đang truy cập từ IP 3.237.2.4 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Khoanguyen7654 Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn QuangDuc Rộng Mở Tâm Hồn William Thanhha Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Trí 1975 Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hữu Rộng Mở Tâm Hồn Khánh Nga Rộng Mở Tâm Hồn DRAGONMAN Rộng Mở Tâm Hồn maithanh151 Rộng Mở Tâm Hồn Quảng Khang Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Minhkhang2110 Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Cát Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Trần thị Tố Hương Rộng Mở Tâm Hồn John Pham Rộng Mở Tâm Hồn Hidivi Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Văn Binh Rộng Mở Tâm Hồn Quảng Huy Nguyên Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn vokhulai Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn haimanuel Rộng Mở Tâm Hồn Trì Pháp Rộng Mở Tâm Hồn Ngọc Châu Rộng Mở Tâm Hồn Donna Rộng Mở Tâm Hồn cuongpt58 Rộng Mở Tâm Hồn tuấn phương Rộng Mở Tâm Hồn van chương Rộng Mở Tâm Hồn Tuệ Quang Rộng Mở Tâm Hồn FULLBRIGHTDANG Rộng Mở Tâm Hồn Khang Minh Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Bửu Hà Rộng Mở Tâm Hồn Thái Tường Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn quỳnh Tiên Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Ngọc ... ...

Việt Nam (999 lượt xem) - Trung Hoa (50 lượt xem) - Senegal (35 lượt xem) - Hoa Kỳ (11 lượt xem) - Saudi Arabia (3 lượt xem) - ... ...