Rời bỏ uế trược, khéo nghiêm trì giới luật, sống khắc kỷ và chân thật, người như thế mới xứng đáng mặc áo cà-sa.Kinh Pháp cú (Kệ số 10)
Hãy tự mình làm những điều mình khuyên dạy người khác. Kinh Pháp cú
Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê. Người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hènKinh Pháp cú (Kệ số 29)
Với kẻ kiên trì thì không có gì là khó, như dòng nước chảy mãi cũng làm mòn tảng đá.Kinh Lời dạy cuối cùng
Chiến thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng tự thắng được mình. Kinh Pháp cú
Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạyKinh Pháp Cú (Kệ số 281)
Nhẫn nhục có nhiều sức mạnh vì chẳng mang lòng hung dữ, lại thêm được an lành, khỏe mạnh.Kinh Bốn mươi hai chương
Ai sống một trăm năm, lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày, tinh tấn tận sức mình.Kinh Pháp cú (Kệ số 112)
Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Bố thí người ly si, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 358)
Không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy.Kinh Đại Bát Niết-bàn

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn »»

Kinh điển Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn

»» Xem Toàn bộ kinh điển Hán tạng || Xem Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt || »» Xem Kinh điển đã được Việt dịch

Kinh điển chưa có bản Việt dịch thuộc bộ Bộ Bát Nhã :

 1. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Chú Giải [般若波羅蜜多心經註解]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 1 quyển, - Minh Tông Lặc. Như [Vương *Kỷ ]Đồng Chú.
  » Đại Chánh tạng |
 2. Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Liên Châu Kí [般若心經略疏連珠記]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 2 quyển, - Tống Sư Hội thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 3. Đại [Lạc,Nhạc] Kim Cang Bất Không Chơn Thực Tam Ma Da Kinh [大樂金剛不空真實三麼耶經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 1 quyển, - Đường Bất Không dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 4. Đại Huệ Độ Kinh Tông Yếu [大慧度經宗要]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 1 quyển, - Tân La Nguyên Hiểu soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 5. Đại Minh Độ Kinh [大明度經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 6 quyển, - Ngô Chi Khiêm dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 6. Đại Phẩm Kinh Du Ý [大品經遊意]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 1 quyển, - Tùy Kiết Tạng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 7. Đạo Hạnh Bát Nhã Kinh [道行般若經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 10 quyển, - Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 8. Hiệp Chú Ba La Mật Đa Tâm Kinh [挾註波羅蜜多心經]:
  thuộc tập T85, tổng cộng 1 quyển, - Khuyết danh.
  » Đại Chánh tạng |
 9. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh [金剛般若波羅蜜經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 1 quyển, - Trần Chơn Đế dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 10. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh [金剛般若波羅蜜經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 1 quyển, - Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 11. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh [金剛般若波羅蜜經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 1 quyển, - Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 12. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh Chú Giải [金剛般若波羅蜜經註解]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 1 quyển, - Minh Tông Lặc. Như [Vương *Kỷ ]Đồng Chú.
  » Đại Chánh tạng |
 13. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh Lược Sớ [金剛般若波羅蜜經略疏]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 2 quyển, - Đường Trí Nghiễm thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 14. Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ [金剛般若經疏]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 1 quyển, - Tùy Trí ỷ Thuyết.
  » Đại Chánh tạng |
 15. Kim Cang Bát Nhã Luận Hội Thích [金剛般若論會釋]:
  thuộc tập T40, tổng cộng 3 quyển, - Đường Khuy Cơ soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 16. Kim Cang Bát Nhã Sớ [金剛般若疏]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 4 quyển, - Tùy Kiết Tạng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 17. Kim Cang Đỉnh Du Già Lí Thú Bát Nhã Kinh [金剛頂瑜伽理趣般若經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 1 quyển, - Đường Kim Cang Trí dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 18. Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Kí [金剛經纂要刊定記]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 7 quyển, - Tống Tử Tuyền Lục.
  » Đại Chánh tạng |
 19. Kim Cang Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Kinh [金剛能斷般若波羅蜜經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 1 quyển, - Tùy Cấp Đa dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 20. Lược Minh Bát Nhã Mạt Hậu Nhứt Tụng Tán Thuật [略明般若末後一頌讚述]:
  thuộc tập T40, tổng cộng 1 quyển, - Đường Nghĩa Tịnh thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 21. Nhơn Vương Bát Nhã Kinh Sớ [仁王般若經疏]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 6 quyển, - Tùy Kiết Tạng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 22. Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ [仁王護國般若波羅蜜多經疏]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 7 quyển, - Đường Lương Bí thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 23. Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ [仁王護國般若經疏]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 5 quyển, - Tùy Trí ỷ Thuyết Quán Đảnh ký.
  » Đại Chánh tạng |
 24. Nhơn Vương Kinh Sớ [仁王經疏]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 6 quyển, - Đường Viên Trắc soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 25. Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật Kinh [佛說遍照般若波羅蜜經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 1 quyển, - Tống Thi Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 26. Phật Thuyết Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh [佛說能斷金剛般若波羅蜜多經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 1 quyển, - Đường Nghĩa Tịnh dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 27. Phật Thuyết Nhơn Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh [佛說仁王般若波羅蜜經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 2 quyển, - Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 28. Phật Thuyết Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ Kinh [佛說濡首菩薩無上清淨分衛經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 2 quyển, - Tống Tường Công dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 29. Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật Kinh [佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 3 quyển, - Tống Pháp Hiền dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 30. Phật Thuyết Tối Thượng Căn Bổn Đại [Lạc,Nhạc] Kim Cang Bất Không Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh [佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 7 quyển, - Tống Pháp Hiền dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 31. Phóng Quang Bát Nhã Kinh [放光般若經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 20 quyển, - Tây Tấn Vô La Xoa dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 32. Quang Tán Kinh [光讚經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 10 quyển, - Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 33. Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh [勝天王般若波羅蜜經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 7 quyển, - Trần Nguyệt Bà Thủ Na dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 34. Thực Tương Bát Nhã Ba La Mật Kinh [實相般若波羅蜜經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 1 quyển, - Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 35. Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh [小品般若波羅蜜經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 10 quyển, - Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 36. Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Kinh [文殊師利所說般若波羅蜜經]:
  thuộc tập T08, tổng cộng 1 quyển, - Lương Tăng Già Bà La dịch .
  » Đại Chánh tạng |

Tổng cộng có 36 tên kinh chưa có bản Việt dịch, trong đó có 136 quyển.Xem các kinh chưa có bản Việt dịch thuộc các bộ khác:
Bộ A Hàm || Bộ Bảo Tích || Bộ Bổn Duyên || Bộ Du Già || Bộ Đại Tập || Bộ Đôn Hoàng ||
Bộ Hoa Nghiêm || Bộ Kinh sớ - Thiền tông || Bộ Kinh Sớ - Tịnh Độ tông || Bộ Kinh Tập || Bộ Luận Tập || Bộ Luật ||
Bộ Mật Giáo || Bộ Mục Lục || Bộ Ngoại Giáo || Bộ Niết Bàn || Bộ Pháp Hoa || Bộ Sử Truyện ||
Bộ Sự Vị || Bộ Trung Quán || Bộ Tỳ Đàm ||
Lượt xem:

Quý vị đang truy cập từ IP 54.163.210.170 (916705962) và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập