Con tôi, tài sản tôi; người ngu sinh ưu não. Tự ta ta không có, con đâu tài sản đâu?Kinh Pháp Cú (Kệ số 62)
Ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 176)
Sự nguy hại của nóng giận còn hơn cả lửa dữ. Kinh Lời dạy cuối cùng
Dầu giữa bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng.Kinh Pháp cú (Kệ số 103)
Người hiền lìa bỏ không bàn đến những điều tham dục.Kẻ trí không còn niệm mừng lo, nên chẳng bị lay động vì sự khổ hay vui.Kinh Pháp cú (Kệ số 83)
Người ta trói buộc với vợ con, nhà cửa còn hơn cả sự giam cầm nơi lao ngục. Lao ngục còn có hạn kỳ được thả ra, vợ con chẳng thể có lấy một chốc lát xa lìa.Kinh Bốn mươi hai chương
Không trên trời, giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệp.Kinh Pháp cú (Kệ số 127)
Kẻ hung dữ hại người cũng như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Nước bọt ấy chẳng lên đến trời, lại rơi xuống chính mình.Kinh Bốn mươi hai chương
"Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi." Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi.Kinh Pháp cú (Kệ số 3)
Thường tự xét lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Kinh Đại Bát Niết-bàn

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn »»

Kinh điển Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn

»» Xem Toàn bộ kinh điển Hán tạng || Xem Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt || »» Xem Kinh điển đã được Việt dịch

Kinh điển chưa có bản Việt dịch thuộc bộ Bộ A Hàm :

 1. A Na Bân Để Hoá Thất Tử Kinh [阿那邠邸化七子經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Hậu Hán An Thế Cao dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 2. Ấm Trì Nhập Kinh Chú [陰持入經註]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 2 quyển, - Ngô Trần Huệ soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 3. Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà La Môn Duyên Khởi Kinh [白衣金幢二婆羅門緣起經]:
  thuộc tập T01, tổng cộng 3 quyển, - Tống Thí Hộ Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 4. Biệt Dịch Tạp A Hàm Kinh [別譯雜阿含經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 16 quyển, - Thất dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 5. Cửu Hoành Kinh [九橫經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Hậu Hán An Thế Cao dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 6. Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Kinh [大堅固婆羅門緣起經]:
  thuộc tập T01, tổng cộng 2 quyển, - Tống Thí Hộ Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 7. Đại Lâu Thán Kinh [大樓炭經]:
  thuộc tập T01, tổng cộng 6 quyển, - Tây Tấn Pháp Lập Cộng Pháp Cự dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 8. Đại Tập Pháp Môn Kinh [大集法門經]:
  thuộc tập T01, tổng cộng 2 quyển, - Tống Thi Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 9. Khởi Thế Kinh [起世經]:
  thuộc tập T01, tổng cộng 10 quyển, - Tùy Xà Na Quật Đa Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 10. Khởi Thế Nhơn Bổn Kinh [起世因本經]:
  thuộc tập T01, tổng cộng 10 quyển, - Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 11. Ngọc Da Kinh [玉耶經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 12. Ngọc Da Nữ Kinh [玉耶女經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Thất dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 13. Nhơn Bổn Dục Sanh Kinh Chú [人本欲生經註]:
  thuộc tập T33, tổng cộng 1 quyển, - Đông Tấn Đạo An soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 14. Ni Câu Đà Phạm Chí Kinh [尼拘陀梵志經]:
  thuộc tập T01, tổng cộng 2 quyển, - Tống Thí Hộ Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 15. Phật Mẫu Bát Nê Hoàn Kinh [佛母般泥洹經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Lưu Tống Huệ Giản dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 16. Phật Thuyết [Nan,Nạn] Đề Thích Kinh [佛說難提釋經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Tây Tấn Pháp Cự dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 17. Phật Thuyết A La Hán Cụ Đức Kinh [佛說阿羅漢具德經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Tống Pháp Hiền dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 18. Phật Thuyết A Nan Đồng Học Kinh [佛說阿難同學經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Hậu Hán An Thế Cao dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 19. Phật Thuyết A Tốc Đạt Kinh [佛說阿速達經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 20. Phật Thuyết Ba Tư Nặc Vương Thái Hậu Băng Trần Độ Bộn Thân Kinh [佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Tây Tấn Pháp Cự dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 21. Phật Thuyết Cấp Cô Trưởng Giả Nữ Đắc Độ Nhơn Duyên Kinh [佛說給孤長者女得度因緣經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 3 quyển, - Tống Thi Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 22. Phật Thuyết Lực Sĩ Di Sơn Kinh [佛說力士移山經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 23. Phật Thuyết Mãn Nguyện Tử Kinh [佛說滿願子經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Thất dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 24. Phật Thuyết Ngọc Da Nữ Kinh [佛說玉耶女經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Thất dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 25. Phật Thuyết Tam Ma Kiệt Kinh [佛說三摩竭經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Ngô Trúc Luật Diễm dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 26. Phật Thuyết Thập Nhứt Tưởng Tư Niệm Như Lai Kinh [佛說十一想思念如來經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 27. Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Lục Quá Xuất Gia Kinh [佛說長者子六過出家經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Lưu Tống Huệ Giản dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 28. Phật Thuyết Tứ Nê Lê Kinh [佛說四泥犁經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 29. Phật Thuyết Tứ Vị Tằng Hữu Pháp Kinh [佛說四未曾有法經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 30. Phật Thuyết Ương Quật Kế Kinh [佛說鴦崛髻經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Tây Tấn Pháp Cự dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 31. Phật Thuyết Ương Quật Ma Kinh [佛說鴦掘摩經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 32. Phật Thuyết Xá Vệ Quốc Vương Thập Mộng Kinh [佛說舍衛國王十夢經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Thất dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 33. Quốc Vương Bất Lê Tiên Nê Thập Mộng Kinh [國王不梨先泥十夢經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 34. Tần Tì Sa La Vương Nghệ Phật Cung Dưỡng Kinh [頻毘娑羅王詣佛供養經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Tây Tấn Pháp Cự dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 35. Tạp A Hàm Kinh [雜阿含經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Thất dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 36. Thất Xứ Tam Quán Kinh [七處三觀經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Hậu Hán An Thế Cao dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 37. Thí Thực Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh [施食獲五福報經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Thất dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 38. Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh [長阿含十報法經]:
  thuộc tập T01, tổng cộng 2 quyển, - Hậu Hán An Thế Cao dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 39. Tu Ma Đề Nữ Kinh [須摩提女經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Ngô Chi Khiêm dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 40. Tu Ma Đề Nữ Kinh [須摩提女經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Ngô Chi Khiêm dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 41. Ương Quật Ma La Kinh [央掘魔羅經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 4 quyển, - Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 42. Xá Lợi Phất Ma Ha Mục Liên Du Tứ Cù Kinh [舍利弗摩訶目連遊四衢經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Hậu Hán Khương Mạnh Tường dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 43. Xá Vệ Quốc Vương Mộng Kiến Thập Sự Kinh [舍衛國王夢見十事經]:
  thuộc tập T02, tổng cộng 1 quyển, - Thất dịch.
  » Đại Chánh tạng |

Tổng cộng có 43 tên kinh chưa có bản Việt dịch, trong đó có 93 quyển.Xem các kinh chưa có bản Việt dịch thuộc các bộ khác:
Bộ Bảo Tích || Bộ Bát Nhã || Bộ Bổn Duyên || Bộ Du Già || Bộ Đại Tập || Bộ Đôn Hoàng ||
Bộ Hoa Nghiêm || Bộ Kinh sớ - Thiền tông || Bộ Kinh Sớ - Tịnh Độ tông || Bộ Kinh Tập || Bộ Luận Tập || Bộ Luật ||
Bộ Mật Giáo || Bộ Mục Lục || Bộ Ngoại Giáo || Bộ Niết Bàn || Bộ Pháp Hoa || Bộ Sử Truyện ||
Bộ Sự Vị || Bộ Trung Quán || Bộ Tỳ Đàm ||
Lượt xem:
DONATION

Quý vị đang truy cập từ IP 34.204.183.113 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập