Điều khác biệt giữa sự ngu ngốc và thiên tài là: thiên tài vẫn luôn có giới hạn còn sự ngu ngốc thì không. (The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.)Albert Einstein
Nếu chúng ta luôn giúp đỡ lẫn nhau, sẽ không ai còn cần đến vận may. (If we always helped one another, no one would need luck.)Sophocles
Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ.Kinh Pháp Cú (Kệ số 234)
Người thành công là người có thể xây dựng một nền tảng vững chắc bằng chính những viên gạch người khác đã ném vào anh ta. (A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.)David Brinkley
Chưa từng có ai trở nên nghèo khó vì cho đi những gì mình có. (No-one has ever become poor by giving.)Anne Frank
Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không. (You may delay, but time will not.)Benjamin Franklin
Hãy sống như thế nào để thời gian trở thành một dòng suối mát cuộn tràn niềm vui và hạnh phúc đến với ta trong dòng chảy không ngừng của nó.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó.Kinh Pháp cú (Kệ số 252)
Điều bất hạnh nhất đối với một con người không phải là khi không có trong tay tiền bạc, của cải, mà chính là khi cảm thấy mình không có ai để yêu thương.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Lo lắng không xua tan bất ổn của ngày mai nhưng hủy hoại bình an trong hiện tại. (Worrying doesn’t take away tomorrow’s trouble, it takes away today’s peace.)Unknown

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» 554 bài kệ tụng chú Lăng Nghiêm »» Nguyên tác Hán ngữ »»

554 bài kệ tụng chú Lăng Nghiêm
»» Nguyên tác Hán ngữ

(Lượt xem: 2.994)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

554 bài kệ tụng chú Lăng Nghiêm - Nguyên tác Hán ngữ

Font chữ:

001.南無薩怛他
皈命敬投義南無 三業清淨薩怛他
煩惱菩提唯心現 迷時凡夫覺佛陀

002.蘇伽多耶
無來無去鏡中華 非空非色水月斜
離塵絕相有何住 頭上安頭演若達

003.阿羅訶帝
應受人天真供養 種福植慧感遂通
因圓果滿成萬行 是則名為大覺王

004.三藐三菩陀寫
虛空法界光明藏 十方三世大智尊
我今皈命真實性 正徧知覺妙法堂

005.南無薩怛他
信從聖教兩足尊 內施外施效能仁
一切無著即自在 解脫知見無我人

006.佛陀俱胝瑟尼釤
百億相好莊嚴身 大佛頂首秘靈文
若人受持勤精進 皈依法寶日日新

007.南無薩婆
恭敬一切摩訶薩 清淨福田菩提芽
培養灌溉常精進 功圓果滿赴龍華

008.勃陀勃地
大徹大悟大丈夫 人天師表福慧足
因修六度波羅蜜 果成萬行妙覺如

009.薩跢鞞弊
上求諸佛智慧道 下化眾生同體悲
善治調伏身口意 廣解勝說貪瞋癡

010.南無薩多南
大勇猛者大道心 猶如蓮華不染塵
晝夜六時勤警策 常在火裏煉精金

011.三藐三菩陀
十方三世一切佛 捨身為法積功德
累劫躬行菩薩道 飼虎救鷹求達摩

012.俱知南
百億菩薩百億佛 上首聖眾護行者
真心求法恒不退 當來必生無憂國

013.娑舍囉婆迦
深山窮谷修道玄 萬物生滅十二緣
春花自開秋葉落 豁然朗照悟真詮

014.僧伽喃
辟支迦羅斯陀含 獨覺緣覺義通兼
專心致志勤拂拭 有學無學上首傳

015.南無盧雞阿羅漢跢喃
應供殺賊暨無生 世間福田須力耕
栽培無上菩提果 惑盡真純佛道成

016.南無蘇盧多波那喃
今入聖人法性流 背逆凡夫六塵遊
見惑斷除證初果 繼續精進大慈舟

017.南無娑羯唎陀伽彌喃
名一往來實不來 思惑斷盡坐蓮臺
空中常現十八變 此界他方百萬該

018.南無盧雞三藐伽跢喃
一切世間賢聖僧 正等正覺大智尊
皈命頂禮求攝受 圓滿菩提不減增

019.三藐伽波囉
不還欲界證涅槃 了知萬法徹底源
無識無知常清淨 非動非靜離說言

020.底波多那喃
諸天神將護法城 我今祈請願降臨
賞善懲惡查功過 謹慎修行莫胡云

021.南無提婆離瑟赧
頂禮欲界色界天 長生久視煉仙丹
五氣朝元明大道 九轉純陽壽萬年

022.南無悉陀耶
補處知足甚悠閒 無思無慮無罣牽
緣熟降生娑婆界 普化群倫度女男

023.毗地耶
四大天王察善惡 統領鬼神日巡邏
禍福無門人自召 因果循環莫怪他

024.陀囉離瑟赧
化樂天宮變化奇 逍遙自在世間稀
衣食遂意適可止 既無煩惱更無悲

025.舍波奴
他化自在妙無窮 快樂滔滔最安寧
淡泊少貪離諸欲 積德修善兼立功

026.揭囉訶
諸天眷屬種福因 同修善道作勝親
當知斯非究竟樂 仍須發大菩提心

027.娑訶娑囉摩他喃
三千大千諸天仙 忍辱精進修道虔
若聖若凡皆皈敬 貢高我慢盡除蠲

028.南無跋囉訶摩泥
離垢清淨大梵天 威德凜凜甚莊嚴
婆羅門教為宗主 少欲知足自安然

029.南無因陀囉耶
天主真神因陀囉 為實施權大菩薩
積善修福行六度 釋梵聖眾尊重他

030.南無婆伽婆帝
多含不翻薄伽梵 自在熾盛妙端嚴
名稱普聞吉祥處 尊貴人天同仰瞻

031.盧陀囉耶
天神眷屬自在仙 地祇等眾護衛前
行者一心修真諦 常隨保佑勿瞋貪

032烏摩般帝
最勝猛疾大風神 倒舍拔樹甚驚人
三禪猶懼此災難 瞋恚感召自沉淪

033.娑醯夜耶
烈火炎炎熱難當 此災現時七太陽
山枯海乾無生物 成住壞空業茫茫

034.南無婆伽婆帝
皈命世尊薄伽梵 無盡法寶妙湛然
十方賢聖同聚會 一心頂禮天中天

035.那囉野
掌握水族住龍宮 汪洋大海波浪湧
滋潤灌溉生萬物 澎湃滂沱演洪濛

036.拏耶
無形無象舜若多 視之不見聞亦歇
成住壞空二十劫 金剛大定未曾挪

037.槃遮摩訶三慕陀囉
歌樂大會演妙音 啞吧唱頌聾者聽
瞽目老翁睜眼看 土木瓦石喜融融

038.南無悉羯唎多耶
海印三昧光明雲 森羅萬象影現中
如夢如幻如泡沫 如露如電如是窮

039.南無婆伽婆帝
無妄自在大定中 熾盛智炬照梵宮
端嚴威儀三千界 吉祥如意不老松

040.摩訶迦羅耶
大梵天王名大悲 救護一切眾生歸
四臂三眼觀邪正 賞善罰惡守法回

041.地唎般剌那
光明徧照大勇王 不空智慧露真常
燃燈古佛權示現 普攝群機入法堂

042.伽囉毗陀囉
天兵天將猛勇軍 掃蕩群邪鎮妖氛
法界澄清功德大 衛護正教永昌興

043.波拏迦囉耶
四值功曹巡世間 觀察善惡過不偏
年月日時仔細記 因果報應毫髮端

044.阿地目帝
無能壓義善思惟 三十三天抖雄威
四大部洲忤逆者 惡報難逃墮輪迴

045.尸摩舍那泥
寶髻火頂大天神 奉行十善積功勳
鬼仙靈物來瞻禮 躬行實踐因果真

046.婆悉泥
所向無敵號勝軍 不戰而降棄甲兵
以德服人弭災禍 望風披靡護安平

047.摩怛唎伽拏
雲童木母御風行 閃電霹靂醒瞶聾
萬物並作原無事 真俗互用本圓通

048.南無悉羯唎多耶
能禮所禮性相空 感應道交默然通
如是權實現天眾 悉皆皈命永無窮

049.南無婆伽婆帝
兜率降世入母胎 出家成道苦修來
大轉法輪度群眾 無上菩提正法開

050.多他伽跢俱囉耶
中央佛部毘盧尊 如來種族化群倫
普修萬行波羅蜜 諸法無我證圓通

051.南無般頭摩俱囉耶
西方彌陀寶蓮華 等候眾生早到家
一心持名恒不退 十萬億土剎那達

052.南無跋闍囉俱囉耶
金剛部主阿閦佛 藥叉大將各巡邏
天魔眷屬望風避 牛鬼馬神急奔波

053.南無摩尼俱囉耶
寶生佛部主摩尼 虛空菩薩眷屬俱
南方位在丙丁火 熾然紅光照坎離

054.南無伽闍俱囉耶
作法辦事部羯磨 地藏菩薩族眾多
善惡業報毫不錯 鐵面無私老閻羅

055.南無婆伽婆帝
正等正覺大導師 接引有情赴蓮池
親見彌陀觀自在 勢至招手快來時

056.帝唎茶
堅固不退菩提心 勇猛精進真又真
發芽長大登彼岸 土磚瓦石變黃金

057.輸囉西那
破魔羅網勝魔軍 無端正者甚驚心
威德降伏天賊眾 善眼妙目視古今

058.波囉訶囉拏囉闍耶
如意自在無能勝 知足怒吼獅子王
莊嚴結鬘香殊妙 能持寶戒悟真常

059.跢他伽多耶
如來變化妙無方 說法談經度迷氓
信受奉行皆離苦 念佛持咒見覺王

060.南無婆伽婆帝
無上正等正覺尊 如來應供天人中
明行善逝世間解 志心皈命禮敬恭

061.南無阿彌多婆耶
皈投西方無量覺 智慧光明眾相好
依正清淨及莊嚴 賢聖充滿知多少

062.跢他伽多耶
普禮如來眾門徒 一心恭敬大丈夫
惟願慈悲哀攝受 常為我等作護符

063.阿囉訶帝
應真一切眾王族 生尊貴家夙緣熟
助佛揚化弘正法 指引頑愚出三塗

064.三藐三菩陀耶
皈命正覺賢聖眾 救度三界皆應供
普願有情俱離苦 天魔恐怖地震動

065.南無婆伽婆帝
九界眾生慈悲父 十方國土大覺尊
見相聞名均得度 蠢動含靈作依怙

066.阿芻鞞耶
東方不動歡喜光 降伏天魔怒金剛
折攝二門化群眾 順逆互用妙無方

067.跢他伽多耶
禮敬諸佛要至誠 感應道交默然通
為法精進常不退 面見如來神夢中

068.阿囉訶帝
普禮應真眾王族 志心恭敬待緣熟
功圓果滿成大道 與佛同室證如如

069.三藐三菩陀耶
皈命正覺天中天 虛空法界諸聖賢
願垂慈悲哀攝受 護萬佛城億萬年

070.南無婆伽婆帝
十方三世諸如來 本體同共一法身
不增不減不垢淨 永作眾生大明燈

071.鞞沙闍耶
東方藥師琉璃光 普度有緣入彼邦
增福消災延長壽 稱名禮敬見法王

072.俱盧吠柱唎耶
藥師如來青色寶 具足莊嚴眾相好
塵剎現身攝群類 惟望速發菩提早

073.般囉婆囉闍耶
大哉般若智慧光 普照法界性中王
不動道場觀自在 寂滅為樂露堂堂

074.跢他伽多耶
稱讚如來禮門人 廣修供養徧剎塵
懺悔業障恒精進 隨喜功德更殷勤

075.南無婆伽婆帝
具一切智圓滿覺 出廣長舌破迷倒
說誠實言醒聾瞶 依教奉行知多少

076.三補師毖多
普徧一切殊勝光 上至有頂下無鄉
蠢動含靈均蒙度 發菩提心建道場

077.薩憐捺囉剌闍耶
南無娑羅樹王佛 堅固精專立功德
六度萬行圓滿日 能使死者變成活

078.跢他伽多耶
虔誠懇切念念真 普禮如來眾門人
專一不二求深入 圓成覺道現法身

079.阿囉訶帝
至誠至誠更至誠 恭敬恭敬復恭敬
普禮應真眾王族 究竟極樂蓮華生

080.三藐三菩陀耶
皈命正覺佛世尊 三寶慈悲大威神
一切賢聖皆恭敬 功圓德滿證智通

081.南無婆伽婆帝
薄伽六義故不翻 妙覺如來徧三千
自在吉祥遊法界 見相聞名盡超凡

082.舍雞野母那曳
萬木叢中大樹林 棟樑枝葉蔭眾珍
良材堪能擎巨廈 樗櫟荊棘付丙丁

083.跢他伽多耶
看佛敬僧培信根 尊重弟子報師恩
孝順乃是務德本 因善果良道自生

084.阿囉訶帝
生貴住居法王家 三身四智妙觀察
五眼六通成所作 大圓鏡照平等達

085.三藐三菩陀耶
菩薩羅漢解脫僧 如貧得寶暗得燈
指引有情獲正覺 永出輪迴愛慾坑

086.南無婆伽婆帝
智慧光明照世間 神通變化醒愚頑
我等勤修波羅蜜 亦證大覺薄伽梵

087.剌怛那雞都囉闍耶
寶光寶幢寶積佛 寶勝如來善降魔
一切王眾皆能戰 旁門左道盡折攝

088.跢他伽多耶
常住三寶佛法僧 一心恭敬要虔誠
如來弟子阿羅漢 漫漫黑夜大明燈

089.阿囉訶帝
自無化有有化無 應真示現極樂圖
廣修供養恒精進 普禮一切眾王族

090.三藐三菩陀耶
皈命正覺佛陀耶 皈命正覺達摩耶
皈命正覺僧伽耶 皈命正覺三寶耶

091.帝瓢
鉤召捉拿眾妖魔 光明徧照死者活
毘盧遮那灌頂主 金剛上師佛化佛

092.南無薩羯唎多
一心皈禮往來親 朝覲恒沙大聖人
報恩增福消罪業 返本還原照古今

093.翳曇婆伽婆多
無比法藏我法空 順承大教化群倫
巧說諸法三毒破 吉祥尊貴聖所宗

094.薩怛他伽都瑟尼釤
敬禮寶華大佛頂 幢幔幡蓋眾莊嚴
飛潛動植胎濕化 同入蓮邦萬佛田

095.薩怛多般怛藍
寶傘華蓋毘盧佛 一切咒心降眾魔
用蔭萬德獲自在 體潤群機衍摩訶

096.南無阿婆囉視耽
我禮今會諸聖賢 普求證明大道源
加被護念成三昧 速得無勝天中天

097.般囉帝
早登彼岸你我他 一切眾生到真家
返本還原獲究竟 逍遙自在樂無涯

098.揚岐囉
吹大法螺擊法鼓 摧伏怨魔離病苦
普使有情登覺岸 韋陀常舉金剛杵

099.薩囉婆
代佛宣物化群倫 一切祕密眾神靈
護持正法常住世 摩訶般若覺有情

100.部多羯囉訶
大乘佛頂種性根 廣度含識出苦倫
虛空有盡願無盡 同登彼岸般若深

101.尼羯囉訶
領袖三乘趣真如 眾中上首選佛圖
忍辱精進聖種性 圓滿不退果成熟

102.羯迦囉訶尼
五乘人天大種性 位居上首化群靈
有想無想皆得度 同入毘盧證無生

103.跋囉毖地耶
般若妙智菩提果 化城莫停達寶所
觀照實相明體用 成正等覺蓮朵朵

104.叱陀你
斷他咒術破羅網 解除橫死消災障
救拔一切冤苦業 清淨光明更吉祥

105.阿迦囉
無上大悲心印文 西方蓮華部眾神
更加慈喜兼施捨 妙運巧奪造化功

106.密唎柱
擎山持杵徧虛空 東方金剛鎮魔軍
八萬四千常擁護 能使行人入大中

107.般唎怛囉耶
如意輪寶妙難思 南方化生無畏施
心咒受持原形現 魑魅魍魎鐵吸石

108.儜揭唎
最上作法金剛心 轉輪成就北方尊
智慧正定戒根本 大圓滿覺人天欽

109.薩囉婆
解冤釋怨慶和平 戰爭永息化康寧
一切禁縛皆消散 五大心咒妙無窮

110.槃陀那
結界清淨勝道場 法會莊嚴念佛堂
讚歎常轉無上輪 真諦理趣破洪荒

111.目叉尼
最勝解脫達摩寶 耀古輝今甚稀少
超越一切諸苦難 速證菩提離顛倒

112.薩囉婆
解除苦厄得安樂 消滅熱惱獲清涼
咒詛毒蠱諸邪術 一切無能害身者

113.突瑟吒
障惱別見遮性明 覆藏發露暗得燈
返本歸元觀自在 放下凡情佛即成

114.突悉乏
除滅惡夢及不祥 煩惱菩提化清涼
破邪顯正興大教 八萬毛孔放毫光

115.般那你
智慧第一舍利弗 辯才無礙展鴻圖
此是般若到彼岸 眾中上首證真如

116.伐囉尼
智慧愚癡無二相 菩薩外道本一如
凡夫分別種種法 覺者了悟離言說

117.赭都囉
人間怨家佛國恩 知識度我出沉淪
提婆達多真護法 降伏瞋恚不染塵

118.失帝南
解脫消災大歡喜 首楞嚴法世無比
一切障礙究竟覺 革凡超聖契真了

119.羯囉訶
護持千界眾神兵 威風凜凜鬼魔驚
諸天種族齊向善 妖邪眷屬各奔騰

120.娑訶薩囉若闍
忍界堅固不退轉 引領歸往鉤鎖拿
普集善信依三寶 法會吉祥摩訶薩

121.毗多崩娑那羯唎
破平障難或訶譴 一切如意更安祥
千界神臨除魔害 普令欽伏禮能仁

122.阿瑟吒冰舍帝南
護戒護法護伽藍 無量色光照大千
成就妙首得自在 常樂我淨證涅槃

123.那叉剎怛囉若闍
鉤鎖紫燄色光芒 力士形狀大金剛
解厄拯災消諸難 攝受眾生謁法王

124.波囉薩陀那羯唎
妙法專修達彼岸 發勇猛心求菩提
折伏天魔皈三寶 收攝外道悟本源

125.阿瑟吒南
金剛寶手法力深 寶掌寶拳鎮魔軍
功德巍巍神通大 身心實踐處處真

126.摩訶羯囉訶若闍
護五方神眾將兵 大乘種性顯威靈
金剛光明耀天地 手把日月換星英

127.毗多崩薩那羯唎
打破諸害保平安 金剛神將各爭先
種種訶責降妖怪 除邪扶正滿大千

128.薩婆舍都嚧
一切善法滅諸惡 妙喜如意救沉痾
驅除不祥得安樂 大哉靈文真伽陀

129.你婆囉若闍
金剛首主治怨魔 惱害眾生即捕捉
火毒流注傳染病 受持讀誦死者活

130.呼藍突悉乏
敬愛除滅眾死苦 天神器杖肅靜從
衛護善者增福慧 降伏病魔獲安寧

131.難遮那舍尼
水神名字妙無窮 壬癸抑疾奏奇功
能除生老病死難 一切災殃化為塵

132.毖沙舍
虛空妙藥治瘟魔 風寒暑濕燥火痾
時氣流行傳染病 持咒消除娑婆訶

133.悉怛囉
堅持地神護娑婆 山崩土裂災難多
增損病患皆獲癒 心咒加被除百痾

134.阿吉尼
火神發願滅火毒 一切熱病盡蠲除
煩惱瞋恨無蹤影 清涼甘冽慶有餘

135.烏陀迦囉若闍
解除水毒風濕症 癱瘓虛痿腎腸癭
胖腫皮膚疥癩癬 一切痛苦化吉徵

136.阿般囉視多具囉
慈氏勇健無能勝 量等虛空總包容
莊嚴聖眾齊擁護 佇望菩提日日增

137.摩訶般囉戰持
大道心者度娑婆 月光菩薩濟愛河
超出輪迴脫苦海 四弘誓願救群魔

138.摩訶疊多
火首金剛大將軍 清心止欲離紅塵
攝持正念行真法 為眾儀型善惡分

139.摩訶帝闍
大量包容虛空藏 一切法界盡包融
天人修羅餓鬼眾 畜生地獄放淨光

140.摩訶稅多闍婆囉
觀光自在白衣尊 變化無方妙神通
普度日夜不休息 惟恐有情墮火坑

141.摩訶跋囉槃陀囉
大力天將眾神兵 普賢菩薩率領行
周利槃陀前開路 智愚平等入化中

142.婆悉你
勝軍和悅答眾問 龍光王佛四地臣
智慧辯才釋疑難 善巧教化諸含靈

143.阿唎耶多囉
聖者語言互陳答 條分縷析細如髮
持地菩薩為見證 皆大歡喜樂無涯

144.毗唎俱知
最勝琉璃法王光 玲瓏透體藥親嚐
內外瑩徹知苦辣 神農示現露堂堂

145.誓婆毗闍耶
諸病固活醫中王 藥王藥上放毫光
焚身供佛真精進 一切無著徧十方

146.跋闍囉摩禮底
金剛界中五部神 摧碎魔外顯奇能
不空事業大悅意 拯濟群生出苦淪

147.毗舍嚧多
動靜變化惡向善 大冶洪爐煉精真
毘盧遮那金剛主 為救眾等作鐵漢

148.勃騰罔迦
佛陀世尊護神名 衛道保德志公平
降伏一切邪魔怪 皈依正教遵令行

149.跋闍囉制喝那阿遮
愍苦眾生使出離 除禪定垢洗塵迷
卻魔障礙斷欲慢 護念濟度諸病袪

150.摩囉制婆
斷魔欲障金剛杵 建大法幢度眾生
成就德相滅惡習 灌頂部神常護佑

151.般囉質多
無能勝智摧群魔 紅蓮華手見佛陀
青白紫色觀自在 縱然死者變成活

152.跋闍囉擅持
金剛寶劍氣沖天 豎窮橫徧盈大千
斬妖除邪護正法 解脫無生萬億年

153.毗舍囉遮
天神力士大威德 降伏眾魔鎮山河
五穀豐登民安樂 四時順序仁愛博

154.扇多舍
天才力士息橫災 水火刀兵盜賊排
不如意事生歡喜 吉星高照笑顏開

155.鞞提婆
鉤召善語警告先 順御教命赦罪愆
如能改邪修正道 摩訶般若自現前

156.補視多
教化開導智愚氓 增益成就久廢荒
一心耕耘不期穫 勤修戒定慧收藏

157.蘇摩嚧波
愛人不親顧其仁 禮彼弗答敬未真
迴光返照求諸己 感應道交莫迷神

158.摩訶稅多
日月星宮天眾居 白衣聖者度群迷
順逆境界皆不動 摩訶般若波羅蜜

159.阿唎耶多囉
日光天子照大千 四方四隅四無邊
月宮嫦娥清涼傘 二十八宿侍後前

160.摩訶婆囉阿般囉
日月星宿放霞光 豎窮橫徧難遁藏
普香天子施號令 妖魔鬼怪各遠颺

161.跋闍囉商羯囉制婆
金剛鎧甲眼難睜 至德巍巍力無窮
摧碎群邪絕蹤跡 五穀豐收慶康寧

162.跋闍囉俱摩唎
金剛童男甚天真 不假思索善惡分
剎那徧遊三千界 一念照了眾生心

163.俱藍陀唎
遠離結縛近有德 金剛羅剎化娑婆
莊嚴道場成殊勝 天母功德般若多

164.跋闍囉喝薩多遮
金剛巨手五指輪 遐邇妖氛盡遁形
護持有情成大道 遂心滿願向前程

165.毗地耶
普覺世間諸眾生 善語教化遠離塵
勇猛精進登彼岸 倒駕慈航救苦淪

166.乾遮那
四大天王護正規 太子眷屬各逞威
三界善惡記功過 日夜巡遊時刻推

167.摩唎迦
三光天王眷屬多 陽燄日照蜜波羅
大力金剛除穢跡 護持行者出愛河

168.啒蘇母
月光徧照眾生心 清涼自在淨無塵
阿彌陀佛為法主 觀音勢至親上親

169.婆羯囉跢那
曲心為直道心真 成就道場德為鄰
北方眾聖同擁護 水光童子日日新

170.鞞嚧遮那
眾光拱照大威德 迅雷風烈變化說
降伏外道歸正法 五濁永離出網羅

171.俱唎耶
最上勝生法力全 一切種類盡包含
莊周鼓盆成大道 看破放下登慈船

172.夜囉菟
無量光淨諸如來 天王部眾護蓮臺
嗟歎無見頂相妙 菩薩大士笑顏開

173.瑟尼釤
肉髻頂相百寶光 千葉蓮華坐法王
演說無盡重重義 毘盧遮那甘露漿

174.毗折藍婆摩尼遮
羅剎神鬼善又惡 折攝二門化忍濁
剛強眾生難調伏 是故忽魔亦忽佛

175.跋闍囉迦那迦波囉婆
金剛藏王威伏行 無言說相覺有情
功德妙智法輪轉 同入涅槃息紛爭

176.嚧闍那
光明徧照滿三千 舉心動念毫髮間
息滅積習破黑暗 有情遠離顛倒顛

177.跋闍囉頓稚遮
擎山持杵眾金剛 天魔外道各遠颺
降伏鬼神皈三寶 威德感化日夜忙

178.稅多遮
白色白光白蓮華 照天照地照影斜
山搖海嘯聲威遠 心悅誠服皈正法

179.迦摩囉
蓮華座上大法王 東西南北守中央
一切護界神努力 五方五部五佛光

180.剎奢尸
威德示現諸大士 幢幡寶蓋各擎持
化導眾生修覺道 同乘圓滿法航馳

181.波囉婆
恒沙力士現大身 光明遠照妙無倫
守護監察南方界 惡者必墮善者昇

182.翳帝夷帝
解脫精勤護十方 三災八難免害傷
世界清平民安樂 同修共證菩提堂

183.母陀囉
智印三昧定中王 妙音成就大道場
眾生心中各具足 虔誠求之自放光

184.羯拏
作法辦事智慧豐 維護北方界神明
金剛毘盧心所現 依教修行不減增

185.娑鞞囉懺
求證懺悔身口意 三業清淨無瑕疵
持戒精嚴如滿月 剎那感應超十地

186.掘梵都
諸佛世尊大慈悲 方便權巧度輪迴
捨邪歸正恒精進 始知來者之可追

187.印兔那麼麼寫
印可證明我所為 光陰空過難再追
從此謹慎修聖道 恪遵戒律守清規

十方無盡常住聖 一切護法大明燈
折攝二門巧施度 金剛密跡化眾生
第二會 釋尊應化會

毘盧頂上白毫光 發聾振瞶驚癡氓
一切含識皆覺悟 趣向無等菩提場

189.唎瑟揭拏
智光安住無見頂 金剛寶部眾菩薩
其中上首虛空藏 率領諸神護正法

190.般剌舍悉多
智度究竟諸佛母 蓮華法部微妙玄
善哉成就眾勝業 直抵寶所實施權

191.薩怛他
我等天仙禮佛頂 恭敬供養諸聖賢
修福增慧懺業障 求生西方極樂鄉

192.伽都瑟尼釤
無見頂相首楞嚴 中央佛部救倒懸
毘盧遮那徧一切 是故常在你我間

總持真言唵啞吽 毘盧彌陀阿閦東
法報化身三大義 十方賢聖從此生

194.瞻婆那
金色黃花樹形高 大鵬鳥居佛聖道
法身香徧恒沙界 不退菩提樂逍遙

真言咒力妙難思 三昧加持念在玆
熱惱變為清涼散 無上佛寶常護之

196.悉耽婆那
悉皆具足吉祥法 無盡寶藏總含攝
成就種種波羅蜜 端然正坐紫蓮華

真心真意真又真 真行真修真更真
真作真為真加真 一切一切真真真

198.波囉瑟地耶
總攝魔界修正教 事理行滿度無極
生死煩惱皆究竟 常樂我淨證菩提

199.三般叉
真正滿足菩薩行 五眼六通俱現前
勝妙解脫圓福慧 無上等覺度群賢

200.拏羯囉
我所作法本性空 真如自在平等公
無上福田勤耕種 自覺覺他任東西

至誠懇切受持念 久成三昧妙難言
內聖外王培功績 圓滿菩提天外天

202.薩婆藥叉
摧伏一切惡鬼兵 勇健鬼王奉令行
護持善者勤精進 慈悲普度化眾生

203.喝囉剎娑
大多勝法衍摩訶 速疾鬼等各奔波
順教逆教弘佛化 萬類歸源度娑婆

204.揭囉訶若闍
所有地空天眷屬 生起無邊差別門
夜叉羅剎父母子 兄弟軍將雜使臣

205.毗騰崩薩那羯囉
二種神王威力深 普成破怨除災星
度去一切諸苦厄 皈命教主釋迦文

至心誦持獲妙定 誠意精進證無生
善惡夾雜染淨半 難超苦海永浮沉

207.者都囉
我今警覺八萬眾 大力金剛各神王
降伏災害諸魔難 智慧弓箭職高升

208.尸底南
執金剛神劍利鋒 入三摩地鎮妖氛
降伏一切鬼魔等 改惡向善允自新

209.揭囉訶
妙吉祥義及勇施 金剛藏王破邪癡
殺賊應供魁多士 眷屬合和永安居

210.娑訶薩囉南
盡大千界金剛神 譬喻算數計不清
擁護行人修善法 功德足時道自成

211.毗騰崩薩那囉
屏諸魔害施安寧 逢凶化吉消夙業
履險如夷夢弗驚 普慶雲散滿天晴

專一則靈分馳弊 至誠誦念永弗替
日久功深成三昧 證得菩提無去來

213.囉叉
金剛天仙各守護 富饒利行可畏途
攝授折伏百千萬 威德無窮福慧足

214.婆伽梵
惟仗世尊威神力 救護顛倒諸含靈
普願離苦獲安樂 早為覺道立根基

215.薩怛他
十方無盡常住聖 一切護法大明燈
折攝二門巧施度 金剛密跡化眾生

216.伽都瑟尼釤
我今皈命大佛頂 無盡法藏智慧光
願我明了妙總持 奉行如來所說義

217.波囉點
法光徧照音自在 至誠作禮秘靈文
希使感應道交力 還我本來證菩提

218.闍吉唎
作禮無住化生生 無窮無盡義彌豐
十方如來同攝受 離苦得樂出火坑

219.摩訶娑訶薩囉
勝大金剛威猛雄 摧碎魔外鎮妖氛
能忍堅固煩惱障 為教辛勞立奇功

220.勃樹娑訶薩囉
金剛舞起降魔劍 蓮華化生七寶池
釋迦成道菩提樹 普度含識出陷泥

221.室唎沙
妙首吉祥大金剛 聞風向化不思量
改惡從善寡過錯 直入法界萬佛堂

222.俱知娑訶薩泥
鉤藏並皆金剛名 骨身舍利戒德盈
定慧莊嚴五色俱 堅固不壞永光明

223.帝隸阿弊提視婆唎多
敬禮大輪金剛神 千頭千手千眼尊
威德潤澤兼灌頂 護持行人無能勝

224.吒吒甖迦
離障行動能摧碎 眾法無礙住生貴
光明徧照護三寶 我等戒神救迷醉

225.摩訶跋闍嚧陀囉
大金剛眾護行人 作獅子吼法雷震
使令有情除障礙 度一切苦般若深

226.帝唎菩婆那
皈依一切三世佛 至誠頂禮諸聖賢
八萬四千金剛藏 護持行人出迷津

227.曼茶囉
覺者印證設法壇 速成三昧救倒懸
普攝眾生離痛苦 楞嚴大定永現前

再敕一切護法眾 普令諸部各神童
常隨行人使覺悟 同赴龍華會群雄

229.娑悉帝
成就諸法正定聚 圓滿三德妙覺尊
自度度他菩薩行 登涅槃山般若峰

230.薄婆都
婆伽婆帝佛世尊 也譯圓滿及隨心
善喜能入楞嚴定 無量智慧此中生

231.麼麼
仰祈佛力加護持 我所作法令圓成
早證不退常精進 選聖拔賢速題名

232.印兔那麼麼寫
誦持默念少意言 示教利喜化大千
所作諸法悉究竟 不增不減到涅槃

覺者慈悲攝有情 聖賢設教化頑冥
世尊種族佛寶印 燈燈互照心傳心
第三會 觀音合同會

233.囉闍婆夜
除滅一切王難苦 救助所有眾孤獨
最勝尊上能利樂 可畏消災增慧福

234.主囉跋夜
此咒除滅賊寇難 眼耳鼻舌身意拴
上師舍那佛眾部 世尊教法當細參

235.阿祇尼婆夜
重頌神名熄火難 白衣南方應丙丁
救護有情離熱惱 普獲清涼得明燈

236.烏陀迦婆夜
六欲諸天具五衰 三禪尚且有風災
任君修到非非想 不如西方歸去來

237.毗沙婆夜
此咒能免諸毒藥 草木化學害人者
一切所有皆平定 離苦得樂又解脫

238.舍薩多囉婆夜
善利眾生金剛神 辯才無礙息刀鋒
杻械枷鎖均解脫 消災免難止紛爭

239.婆囉斫羯囉婆夜
論議作法轉妙輪 金剛大將息戰氛
軍旅聽命干戈止 兵戎解甲慶昇平

240.突瑟叉婆夜
能持戒法離苦厄 除饑饉難得解脫
守護金剛威神力 貧窮凍餒悉復活

241.阿舍你婆夜
無有障礙空神名 免除雷電怖畏行
論議教詮消災難 大佛頂首楞嚴文

242.阿迦囉
橫死非命太悲傷 陸海空難不勝防
最上念誦除災障 金剛大將度十方

243.密唎柱婆夜
未曾有法妙難言 一切意外悉安全
金甲天神默護佑 賞善罰惡愛不偏

244.陀囉尼部彌劍
我今皈命大總持 堅牢地神不失時
能除一切災害難 速證無生道心直

245.波伽波陀婆夜
金銀砂石土木毒 誦持神咒變甘露
護授最上金剛記 菩薩為友德不孤

246.烏囉迦婆多婆夜
履險如夷妙難言 大希有法似湧泉
本事因緣孤起頌 吉星高照解倒懸

247.剌闍壇茶婆夜
毒蛇蚖蠍咬害傷 寶杖降伏免災殃
甘露潤澤孑孓眾 同往無生極樂鄉

248.那伽婆夜
江河湖海水長流 利害相關五穀收
龍魚鯨鱷諸災難 化作吉祥傳萬秋

249.毗條怛婆夜
方廣天授善調伏 迅雷風烈猛荼毒
冰雹閃電成災害 金剛戒神救無辜

250.蘇波囉拏婆夜
金翅鳥難妙蓮華 解脫宿業恒河沙
積功累德修般若 圓滿菩提早回家

251.藥叉揭囉訶
勇健暴惡地空行 同類種族各諦聽
守護魂魄依正教 功滿三千自超生

252.囉叉私揭囉訶
速疾可畏羅剎鬼 守宮婦女保堅貞
滅除一切非命難 遠離險道免雷追

253.畢唎多揭囉訶
守尸祖父薜荔多 慎終追遠孝思博
事死如生常祭祀 摩訶般若蜜波羅

254.毗舍遮揭囉訶
此翻顛鬼啖精氣 吸食人髓五穀真
免除毒藥麻醉障 受持如來義無窮

255.部多揭囉訶
大身自生鬼王名 力可拔山項羽能
神通妙用擅變化 多頭多足顯威靈

256.鳩槃茶揭囉訶
甕形冬瓜魘魅精 城郭車乘五雷崩
意外災難皆避免 出入平安遠禍侵

257.補丹那揭囉訶
生大執著守尸形 遠離顛倒夢魂清
忍辱精進波羅蜜 智光普照寶蓮登

258.迦吒補丹那揭囉訶
守魄奇臭大餓饑 東西南北各遠離
食屎飲尿苦乾渴 造業受報難自欺

259.悉乾度揭囉訶
善品主蟲蠱毒迷 亦名香神甚稀奇
黃色疸病諸厄難 護法童子令速離

260.阿播悉摩囉揭囉訶
形如野狐高大樹 青色鬼怪擾人族
主羊癲瘋神名號 童子禮拜朝如如

261.烏檀摩陀揭囉訶
迅疾猛烈主風威 陸地樹倒海浪摧
空中形成螺旋力 烏色鬼王雙手推

262.車夜揭囉訶
五欲諸樂覆真性 三毒充滿蓋智明
根塵緣影多障礙 般若空中起浮雲

263.醯唎婆帝揭囉訶
獨處川澤不同群 八音齊奏木石金
獅子娛樂常起舞 其形如狗主獸魂

264.社多訶唎南
食精氣鬼翻志德 鬼子母眾天神合
未皈三寶名怨賊 從佛之後號除魔

265.揭婆訶唎南
啖胎藏鬼又密護 帝神尊天偕眷屬
男女夫婦父母子 保衛道場助普度

266.嚧地囉訶唎南
尋羶覓穢食血鬼 吸飲精血補陰仙
最上精進波羅蜜 摩訶般若大法船

267.忙娑訶唎南
白色大鬼食油脂 金剛部母眾靈賢
日夜勤勞察善惡 功賞過罰毫不偏

268.謎陀訶唎南
食產大鬼百萬千 伺機障難閻王關
生即夭折輪迴轉 好殺果報不錯偏

269.摩闍訶唎南
壽夭窮通自造緣 命由我立不由天
起惑作業應受報 絲毫不差罪纏牽

270.闍多訶唎女
救護鬼道諸眾生 食垢飲漿喜羶腥
油膩膏脂家常飯 冷熱寒涼倍加增

271.視比多訶唎南
祭祀寒林大樹王 無量凍鬼各奔忙
戰戰兢兢齒交擊 貪心業報欲發狂

272.毗多訶唎南
諸花含苞蕊正開 朋友眷屬鬼齊來
食蜜飲露解飢渴 略止火焚救業災

273.婆多訶唎南
大身娘母果新鮮 見色聞香嗅味前
觸食思之同受用 因緣如是業交煎

274.阿輸遮訶唎女
無憂可愛花樹名 五穀種子性不生
又翻無比色光燄 千變萬化妙通靈

275.質多訶唎女
食燈飲光吞火煙 好勝剛強爭長短
心無罣礙離恐怖 顛倒夢想一概蠲

276.帝釤薩鞞釤
威德折邪破惡魔 笑言善哉攝正德
感化含識修戒定 返本還原皈依佛

277.薩婆揭囉訶南
上來一切鬼神王 皆為首領護十方
善信發心求正道 助汝直達菩提堂

278.毗陀夜闍
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

279.瞋陀夜彌
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

280.雞囉夜彌
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

281.波唎跋囉者迦
度無極限彼岸登 三大神將領天兵
諸事究竟深般若 性清淨眼不動中

282.訖唎擔
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

283.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

284.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

285.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

286.茶演尼
淨垢清涼普摧枯 狐魅熱惱能調伏
邪魔鬼祟皈正教 護持佛法展鴻圖

287.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

288.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

289.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

290.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

291.摩訶般輸般怛夜
大乘能勝多成就 清淨梵眾自在天
正覺教化離諸苦 破除執著證金仙

292.嚧陀囉
最為上首大金剛 能持明淨義弘揚
衛護行者修聖道 永獲不退常寂光

293.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

294.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

295.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

296.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

297.那囉夜拏
堅固不動須彌山 勇猛善戰敵膽寒
力士威風攝八面 流賊草寇投降先

298.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

299.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

300.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

301.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

302.怛埵伽嚧茶西
金翅大鵬鳥王眾 如來覺悟法底源
普徧悲心究竟度 貫攝常則若湧泉

303.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

304.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

305.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

306.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

307.摩訶迦囉
大小黑天眾神兵 悲心切切手眼明
受持日久不懈倦 成就三昧自通靈

308.摩怛唎伽拏
本母作論上首眾 約法解釋亦金剛
三昧無礙得大辯 善巧方便度有緣

309.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

310.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

311.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

312.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

313.迦波唎迦
髑髏外道眾神仙 捨去五欲諸惡蠲
奉行十善勤鞭策 出玄入牝化萬千

314.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

315.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

316.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

317.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

318.闍夜羯囉
執持人物大將軍 一切神王率領兵
最勝經咒超三界 生性自淨法寶心

319.摩度羯囉
覺者慈悲攝有情 聖賢設教化頑冥
世尊種族佛寶印 燈燈互照心傳心

320.薩婆囉他娑達那
一切利行兼富饒 度有情眾出獄牢
金剛善神護僧寶 自在菩提樂逍遙

321.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

322.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

323.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

324.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

325.赭咄囉
神女姊妹度娑婆 止息輪迴離愛河
降伏怨魔最勇猛 戰則必勝攻必克

326.婆耆你
勝軍名句二義詮 捨邪歸正守戒嚴
律己化人感萬物 躬行實踐妙通玄

327.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

328.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

329.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

330.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

331.毗唎羊訖唎知
寶箭鴟鴞無垢行 所作皆辦起尸神
三頭大戟靈鷲鳥 飛騰變化力難窮

332.難陀雞沙囉
歡喜金剛寶杖擎 好聲鳥唱和雅音
乾闥婆王偕眷屬 精勤行滿了死生

333.伽拏般帝
根本智慧月印江 器仗神名化無方
鷹鳩同行執鉤索 辯才無礙勝議強

334.索醯夜
妙智教導精進念 成義利行名金剛
哪吒火輪鸚鵡鳥 戰無不勝化十方

335.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

336.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

337.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

338.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

339.那揭那舍囉婆拏
裸形外道眾神龍 羅漢眷屬大力尊
獨覺緣覺辟支佛 四果應供聲聞僧

340.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

341.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

342.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

343.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

344.阿羅漢
羅剎王眾猛又兇 縱橫宇宙善戰爭
地空飛行多變化 降伏怨魔證無生

345.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

346.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

347.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

348.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

349.毗多囉伽
大力神王魔鬼驚 擎山倒海日月星
雙手互移此他界 五兄弟天顯靈威

350.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

351.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

352.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

353.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

354.跋闍囉波你
金剛部眾降群邪 手持寶杵速而捷
妖魔鬼怪皆遠離 正法久住永和悅

355.具醯夜具醯夜
十方雲集眾聖賢 萬佛城中開法筵
如來寺裏同聚會 無言堂上悟真常

356.迦地般帝
勤行解脫無動尊 般若妙句照光明
金剛藏王菩薩眾 三寶諸天八部神

357.訖唎擔(同282句)
心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

358.毗陀夜闍(同278句)
大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

359.瞋陀夜彌(同279句)
依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

360.雞囉夜彌(同280句)
童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

361a.囉叉罔
容恕我罪慈氏忍 原諒他非大悲心
平等願力精進行 智慧禪定戒珠明

361b.
容忍我罪許自新 大慈化物感應真
普度有情成正果 智光常耀照古今

362.婆伽梵
總管法界無上尊 四生六道度沉淪
攝令含靈修諸善 摩訶般若自然成

363.印兔那麼麼寫
懇證作法妙覺圓 十方讚歎通地天
上同佛慈下合悲 皈命三寶至心虔

白光旋轉照無間 尊勝天咒度大千
空不空藏密跡印 五方五部五心傳
第四會 剛藏折攝會

364.婆伽梵
再仰佛力華蓋光 毘盧金剛照萬方
降伏眾魔依正教 普化群倫出火湯

365.薩怛多般怛囉
空如來藏妙無窮 不空藏性超化功
空不空藏離言說 中道了義總圓融

366.南無粹都帝
我今皈敬禮法王 至誠懇切更齋莊
惟望加護登不退 諸佛接引放毫光

367.阿悉多那囉剌迦
無能勝者大力王 赤光繚繞照萬方
金剛堅固摧魔眾 德善栽培壽永昌

368.波囉婆
紫光盤簇護行人 善淨威德日夜巡
發菩提芽結妙果 同赴龍華萬佛城

369.悉普吒
摧碎金剛大威神 三頭六臂膽戰驚
望風披靡皆拱服 龍盤虎臥世安寧

370.毗迦薩怛多鉢帝唎
白光旋轉照無間 尊勝天咒度大千
空不空藏密跡印 五方五部五心傳

371.什佛囉什佛囉
佛寶普放無量光 照徧法界虛空藏
開示悟入正知見 無上菩提大覺王

372.陀囉陀囉
五色瑞雲結寶蓋 萬道毫光照大千
一切戒律勤能持 珍重龍華赴法筵

373.頻陀囉頻陀囉
香蓋徧滿太虛空 普薰有情法性中
勝力能持清淨戒 北方羯磨部主公

374.瞋陀瞋陀
珠蓋光明照法界 赤心無垢如意霞
攝化眾生登不退 西方蓮華部主家

敕令天上地下眾 降伏妖魔鬼怪精
擁護三寶立功勳 圓滿覺道果日隆

376.泮吒泮吒泮吒泮吒泮吒
速能成就調練法 摧碎開通妙難窮
五方五部覺五乘 息災如意寶蓮華

377.娑訶
一切災難化吉祥 惡障頓消放毫光
圓成般若波羅蜜 福慧莊嚴壽無疆

378.醯醯泮
空如來藏佛部心 解脫開通指迷津
妙義難窮無涯際 如意寶珠變化神

379.阿牟迦耶泮
我願成佛度眾生 不空德性啟迷蒙
北方羯磨滿覺道 南無頂首楞嚴經

380.阿波囉提訶多泮
無比智光照大千 清淨皎潔最勝天
光焰熾盛寶生部 南方丙丁化紅蓮

381.婆囉波囉陀泮
光明壽量及妙音 究竟極樂彌陀尊
西方蓮華部開現 高登上品願隨心

382.阿素囉
破碎修羅瞋恚癡 好勇鬥狠非天時
女妒男醜不端正 業報所感大損失

383.毗陀囉
非為修羅大力持 諸佛威德化及時
不動教主歡喜光 東方金剛念在玆

384.波迦泮
殊勝妙好佛頂尊 三十二相度群倫
一切如意隨心現 萬事亨通指迷津

385.薩婆提鞞弊泮
欲禪正魔凡外天 聖人君臣主伴連
聞咒降伏皆欽敬 護持三寶福慧綿

386.薩婆那伽弊泮
一切龍眾皆朝拱 善毒天地眷屬親
改邪歸正修諸己 立功精進果自成

387.薩婆藥叉弊泮
勇猛鬼神大力精 飛行變化善五通
男女眷屬盡降伏 同歸摩訶般若門

388.薩婆乾闥婆弊泮
降伏一切音樂眾 絲竹管絃木石金
天主聚會香萬里 來赴盛筵歌無窮

389.薩婆補丹那弊泮
腥羶垢穢臭餓鬼 常處染污屎尿堆
嫉妒造此不淨業 今遇靈文脫輪迴

390.迦吒補丹那弊泮
讚禮皈敬天中天 降伏奇臭鬼王仙
密語真言通法界 改惡遷善換新顏

391.薩婆突狼枳帝弊泮
一切魔眾害生靈 增加勢力眷屬興
此咒誦持即降伏 虛空法界慶康平

392.薩婆突澀比犁
降伏諸惡鬼怪精 無動解脫寂滅行
萬千妖邪同授首 急修快度制毒蟲

393.訖瑟帝弊泮
無生無滅無去來 大造大化大超哉
嗟歎憂愁心煩亂 聞誦真言笑開懷

394.薩婆什婆犁弊泮
大放光明照世間 破除黑暗度女男
普使眾生獲自在 跳出三界輪迴圈

395.薩婆阿播悉摩犁弊泮
一碗羹湯冤似海 半斤肥肉業如山
合股公司虧資本 墮落三塗非怪哉

396.薩婆舍囉婆拏弊泮
無垢清淨破災厄 覆他有餘樹娑羅
堅固妙句降魔眾 護法善神衍摩訶

397.薩婆地帝雞弊泮
破諸冤害救群生 甚勇無畏制毒蟲
三昧威力能逆轉 一切災難化吉祥

398.薩婆怛摩陀繼弊泮
破一切厄險如夷 意外橫禍盡消弭
無礙行持諸佛法 娑婆苦海度迷眾

399.薩婆毗陀耶
一切毒氣化清涼 皈依正覺大慈航
登上般若船同濟 永得不退露堂堂

400.囉誓遮犁弊泮
依法王教修菩提 六度萬行莫狐疑
所作已辦離後有 超出三界始歎奇

401.闍夜羯囉
解除災難得安康 重罪業報油火湯
藉此三昧加持力 諸橫凶險一掃光

402.摩度羯囉
金剛藏王護佛城 持杵擎山顯威靈
賞善罰惡興正教 旁門左道悉遁形

403.薩婆囉他娑陀雞弊泮
利益有情護法眾 賢聖僧伽諸龍神
一切敬信救苦難 咸使枯木又向榮

404.毗地夜
一念覺悟初發心 萬緣放下始現真
十地圓成菩薩行 百千三昧火中金

405.遮唎弊泮
大願大行大醫王 開權顯實露真常
四弘六度能治病 藥到疾除壽而康

406.者都囉
天魔外道性猖狂 粗野強暴更荒唐
誦此神咒皆皈命 垂首拱服禮法王

407.縛耆你弊泮
魔中大魔勢兇狂 千變萬化露光芒
聞誦靈文皆皈命 依教修行護法王

408.跋闍囉
八萬四千金剛藏 三百六十左道王
悉皆擁護真如性 永除災厄降吉祥

409.俱摩唎
華鬘童神除災障 護法聖僧度苦厄
演說難思微妙句 普使眾生出火坑

410.毗陀夜
頂禮大雄佛陀耶 至誠稱讚妙覺尊
三塗八難俱離苦 同獲清淨法王身

411.囉誓弊泮
無生法寶度沉淪 佛陀僧伽大威神
貪瞋癡毒盡除滅 清涼自在又從容

412.摩訶波囉丁羊
大乘八萬四千門 法法平等無淺深
對機即是觀自在 論議乃屬釋迦文

413.乂耆唎弊泮
降伏山妖水怪精 一切外道亦投誠
惡毒邪魔咸歸正 愛樂法寶鬼神欽

414.跋闍囉商羯囉夜
金剛力士碎魔堅 調伏大法通地天
圓滿究竟波羅蜜 諸事吉祥滅罪愆

415.波囉丈耆囉闍耶泮
光明徧照化三千 安樂自在無後先
王者居之護善德 培根固本修道源

416.摩訶迦囉夜
牛鬼蛇神性猖狂 苦毒兇惡似虎狼
大作手眼難逃避 降伏群魔佐法王

417.摩訶末怛唎迦拏
是是非非果從因 善善惡惡假復真
爭爭吵吵何時了 揖揖讓讓解讎恨

418.南無娑羯唎多夜泮
頂禮護法金剛藏 密跡天將眾靈神
信受奉行遵號令 日夜巡邏保聖僧

419.毖瑟拏婢曳泮
降伏諸惡毒術師 他化天眾盡呼時
摧折欽奉聽鉤召 邪魔鬼祟總皈依

420.勃囉訶牟尼曳泮
惡毒咒王甚剛強 光明雲蓋如意降
化樂自在天神眾 雷電交加鼓音王

421.阿耆尼曳泮
色究竟及長壽天 煉火大神顯威權
聞誦靈文皆拱伏 保衛正法度三千

422.摩訶羯唎曳泮
四臂三眼自在仙 大黑天女彩雲間
笑傲驕狂無忌憚 此咒能使速收歛

423.羯囉檀遲曳泮
嚴淨彩霞諸龍神 水天一色了無垠
保衛壇場護正教 勤修善法真真真

424.蔑怛唎曳泮
釋提桓因率領兵 巡察善惡各主賓
忠孝仁義增福慧 殺盜淫妄災禍侵

425.嘮怛唎曳泮
瞋怒神王寂滅空 無心無意無垢宗
役使鬼魔嫉妒女 改邪歸正任縱橫

426.遮文茶曳泮
自在天魔眷屬兇 噉人大神猛相攻
惟願眾生速醒悟 放下染緣佛果成

427.羯邏囉怛唎曳泮
帝釋天主號喝山 清淨法中遠慳貪
四大部洲皆皈命 六道輪迴共相連

428.迦般唎曳泮
善捨戒神護精嚴 惡毒怨魔退無前
離過絕非勤警策 返迷歸覺大聖賢

429.阿地目質多
無能壓勝雜居天 一切有力鬼神權
遵守號令護良善 功賞過罰正不偏

430.迦尸摩舍那
巨星光明照無邊 金土聯輝緊相連
盧舍那佛超日月 能將黑夜變白天

431.婆私你曳泮
大月光明徧十方 諸宮天子眷屬良
悉來歸降皆授首 信伏奉行叩法王

432.演吉質
普令惡神碎為塵 頂禮三寶究竟尊
所作已辦真自在 心法雙亡妙覺輪

433.薩埵婆寫
妙哉三寶佛法僧 仰祈證知默默中
加被行人離障礙 早登無上等覺尊

434.麼麼印兔那麼麼寫
我所辦事印證知 圓滿究竟大菩提
空無所空生妙有 有而非有一切師
豎窮橫徧盡包羅 微塵剎海十方合
華藏毘盧大壇場 普入此界衍摩訶
第五會 文殊弘傳會

435.突瑟吒質多
惡心鬼王無明多 煩惱事障難解脫
立功積德增福慧 奉行大教衍摩訶

436.阿末怛唎質多
惡念毒咒鬼見愁 天堂地獄自遨遊
效法聖賢無量慧 大哉靈文救苦憂

437.烏闍訶囉
風流邪見食精鬼 無始染著罪業魂
顛倒黑白迷真際 認賊作父故沉淪

438.伽婆訶囉
大空王佛主威神 降伏吸胎惡性靈
但願眾生同向善 逢凶化吉遇救星

439.嚧地囉訶囉
集殊勝法施食血 地光明人大丈夫
故能化身千百億 四生六道濟孤獨

440.婆娑訶囉
食油鬼吸燈燭精 自伏寶火佛來應
澄清宇宙光萬丈 濟地獄苦度幽冥

441.摩闍訶囉
食產鬼祟性殘毒 陰錯陽差造血湖
海水天神佛陀耶 逢凶化吉皆拱服

442.闍多訶囉
十二部經本事圖 食肉饞鬼胖葫蘆
水自在佛哀攝受 皈命頂禮叩兩足

443.視比多訶囉
音樂天上歌詠神 聲明律令食命爭
使成金剛菩薩藏 陀羅尼佛自在尊

444.跋略夜訶囉
祭祀鬼神食精英 寶傘花蓋毳衣行
大方廣佛化萬物 光明人勝道自成

445.乾陀訶囉
食香鬼王化金剛 自在佛陀度十方
六道輪迴浮沉轉 四生胎卵各承當

446.布史波訶囉
花自在佛映群芳 金剛持杵露堂堂
蝴蝶飛翔穿梭過 靈文默誦放毫光

447.頗囉訶囉
供養諸聖果新鮮 此鬼伺便卻爭先
享之增長菩提力 得大安樂證妙玄

448.婆寫訶囉
種子精華補先天 嬉戲三昧解愁煩
如意神通多變化 人自在佛法無邊

449.般波質多
惡形醜鬼猛無敵 巨口獠牙噴火機
獨頭熱惱瞋毒怪 降伏怒恨魔遠離

450.突瑟吒質多
無明邪見疑惑深 認賊作父失本真
惡眼大鬼殺氣重 智慧成就眾中尊

451.嘮陀囉質多
頭如須彌眼如海 巨口獠牙吞鯨百
佛現手眼千萬億 降伏大力鬼主宰

452.藥叉揭囉訶
吞火鬼王種類多 男女同生共處合
攝歸與授菩提記 權實違順入摩訶

453.囉剎娑揭囉訶
同生族類頗眾多 雜居共處吞水海
折服授記皈三寶 囉剎娑婆揭囉訶

454.閉隸多揭囉訶
雙手交加猛凶威 權實違逆各伏摧
顯密不定攝同化 同證菩提速疾歸

455.毗舍遮揭囉訶
交足鬼王食氣生 未發菩提害含靈
機熟改惡修善道 擁護正法覺迷津

456.部多揭囉訶
交身鬼化連體嬰 如膠似漆障重重
頓破無明現本性 積功培德果位增

457.鳩槃茶揭囉訶
分形合命害生靈 妙用神通術無窮
刀劍傷身猶可避 欲愛失寶不易尋

458.悉乾陀揭囉訶
吞火吐煙顯威神 遮天蓋地猛又兇
翻江倒海渾閒事 皈命與記慶昇平

459.烏怛摩陀揭囉訶
業感交攻吐火焰 報在鬼趣苦難言
若能一念迴光照 了生脫死斷循環

460.車夜揭囉訶
行事虛偽欠忠實 只開謊花結果稀
化成形影鬼怪類 示現說法警癡迷

461.阿播薩摩囉揭囉訶
瞋恚如火內外燒 熱惱沖天萬丈高
業報感召現為鬼 皈依信受罪孽消

462.宅祛革
因果循環輾轉交 糾葛不清互相報
刀劍愛欲刑人命 護持正法故饒饒

463.茶耆尼揭囉訶
多年狐狸成魅精 善能變化惑有情
迷人害物反教育 冤親平等佛法興

464.唎佛帝揭囉訶
惱亂幼兒睡不寧 忽然驚惶泣弗停
持誦靈文通天地 滅惡生善慶安平

465.闍弭迦揭囉訶
飛行羅剎諸鬼王 興雲佈雨徧十方
而今皈依如來教 護持三寶救災殃

466.舍俱尼揭囉訶
金翅眷屬法無邊 能塞虛空滿大千
移山倒海摘日月 降伏魑魅鎮坤乾

467.姥陀囉
犬職守夜雞司晨 貓鬼鼠妖各逞能
凶神惡煞皆授首 誦持秘咒轉靈文

468.難地迦揭囉訶
旱魃為虐害蒼生 草木皆枯火炎蒸
甘露普施觀自在 神咒加持覺有情

469.阿藍婆揭囉訶
如蛇似龍藍面容 奇形怪狀貌猙獰
馴服改惡習正教 維護三寶立勳功

470.乾度波尼揭囉訶
蛇食雞卵雞吞蟲 互相結怨恨難平
鬼魂仍然懷仇意 調柔和合冤親同

471.什佛囉
口吐火煙燒世人 瘟疫流行害生靈
於今護法皈三寶 念之離苦進佛城

472.堙迦醯迦
一日三日五日發 瘧疾鬼祟施邪法
仰仗三寶威德力 同入無生寶蓮華

473.墜帝藥迦
東方阿閦統金剛 二日瘧疾向遠颺
解脫災厄得自在 無生法忍妙難量

474.怛隸帝藥迦
娑婆教主釋迦尊 神咒加持百由旬
冤魂瘧鬼聽敕命 菩提達摩誦靈文

475.者突託迦
修道習法要虔誠 時刻慎獨莫放心
瘧鬼施毒縱大慾 行者拔苦利蒼生

476.昵提什伐囉
熱鬼為瘧擾康平 水煮油煎苦難停
靈文誦持除災障 寂滅清涼慶安寧

477.毖釤摩什伐囉
寒熱溫平疫鬼魔 傳染流行死難活
有緣藉此三昧力 災消病滅念彌陀

478.薄底迦
風濕纏綿步維艱 連年累月病難安
若能迴光勤懺悔 虛空清淨頑疾蠲

479.鼻底迦
勇猛習學法術高 黃疸病鬼甚奸刁
北方佛統羯磨部 受持讀誦災難消

480.室隸瑟密迦
披精進鎧志堅牢 善則吉祥惡受報
瘟疫流行傳染病 金剛智劍斬魔妖

481.娑你般帝迦
業海無邊鬼無盡 循業受報果由心
痢病皆因貪口腹 一切法爾如是因

482.薩婆什伐囉
頭病鬼魔勢凶狂 痛楚難忍苦難當
無量智光消災障 自在佛寶解毒方

483.室嚧吉帝
頭痛腦裂欲魔狂 神智顛倒不怕亡
法光照射聲色定 寧靜平穩入睡鄉

484.末陀鞞達嚧制劍
諸惡業報各差別 不食不飢不號嗟
威德廣大聖賢眾 拔苦與樂有妙訣

485.阿綺嚧鉗
口痛鬼怪因貪吃 食難下嚥惡作劇
正覺世間無比力 雷電天神癒奇疾

486.目佉嚧鉗
齒痛魔鬼摧硬堅 蛀牙碎石各爭先
真空法性得自在 雲霞神靈解孽冤

487.羯唎突嚧鉗
一體分司唇齒喉 各部痛楚因果由
得聞神咒罪消滅 恢復清淨皈命投

488.揭囉訶
身病鬼魔苦纏綿 連年累月呼蒼天
一切邪神種族類 咒力滅惡解罪愆

489.揭藍羯拏輸藍
凝滑種子未成形 勇猛大力鬼來尋
靈文真言吉祥語 安魂定魄化有情

490.憚多輸藍
頤頷痛苦口難宣 日夜呻吟呼蒼天
守疆界神奉敕命 加護平安怪病痊

491.迄唎夜輸藍
肉團心生鬼神依 疼痛不止難呼吸
一聞咒力霍然癒 三寶感應世間稀

492.末麼輸藍
諸根老滅死亡臨 頭痛劇烈忍難禁
思量意識皆昏迷 三昧加持震古今

493.跋唎室婆輸藍
形位五七具諸根 兩脅痛鬼偶光臨
尋因覓果欲報復 六入期內誦靈文

494.毖栗瑟吒輸藍
背痛腰痠苦無量 觸生癡愛見慢強
染污日深流慾海 般若照破禮法王

495.烏陀囉輸藍
因因果果報循環 腹痛鬼魅苦相纏
蒙此三昧加持力 災消難除解孽冤

496.羯知輸藍
陰陽顛倒違地天 起尸腰痛怪連綿
往昔種因今結果 業風吹動徧三千

497.跋悉帝輸藍
足踝支持全體基 痛苦難行動轉移
勾魂無常伺機至 靈文改變凶化吉

498.鄔嚧輸藍
腿痛行動進退遲 頹靡不振度日時
賊寇惡鬼白無常 止盜防疾咒力施

499.常伽輸藍
腕痛鬼魔難忍受 鐵鍊枷鎖並鋼鉤
穿心刺腹揮刀劍 神咒加持得自由

500.喝悉多輸藍
兩手痛楚難屈伸 牛頭馬面獅子尋
野干鬼病不可治 楞嚴咒力妙通神

501.跋陀輸藍
四肢骨節痛楚纏 連年累月病無間
守善罰惡威猛將 一聞神咒除熬煎

502.娑房盎伽
兩膊五體痛鬼臨 刀兵指鬘油燭侵
火燒地獄災苦烈 真言密語保安寧

503.般囉丈伽輸藍
善惡知識化愚賢 順逆精進度倒懸
鎖鈴鎚杵降魔鬼 解冤救苦消罪愆

504.部多毖跢茶
希有大乘妙無方 金剛菩提攝鬼王
尸林眷屬皆授首 鉤召法令靖八荒

505.茶耆尼
魅鬼邪術幻化奇 失去主宰起狐疑
鈴聲螺響青蛙叫 神咒加持冷熱離

506.什婆囉
光明徧照滿三千 一切惡瘡疔毒蠲
激刺掃除諸魔術 誦咒皈命天中天

507a.陀突嚧迦
瘡鬼狠毒害生命 世尊慈愍說靈文
行者誦持消災障 解除眾苦癰疽病

507b
一切瘡鬼荼毒深 疥癩癬癭羊毛疔
神咒智母加持力 解除夙業獲安寧

508a.建咄嚧吉知
天行鬼怪放射毒 蜘蛛瘡病難降伏
寶生部主光救護 虛空藏王大掃除

508b
蜘蛛猙獰毒氣攻 帶狀泡疹菌腫紅
寶生光照消罪障 奇疾怪症一掃空

509.婆路多毗
劇烈陰毒種種形 無名腫痛如鋼疔
八萬妙法到彼岸 蓮華部主除鬼靈

510.薩般嚧
蔓延徧體浸淫菌 此癒彼起最堪驚
般若智劍斬情蒂 恢復清淨本來真

511.訶凌伽
赤瘡鬼毒心火盛 大眾僧伽作羯磨
願辦佛事求真智 愛作法務正覺成

512.輸沙怛囉
小兒瘡鬼胎毒侵 嚴淨毘尼戒律新
妙術恢復清淨體 離垢除貪現法身

513.娑那羯囉
吸毒服藥發癲狂 胡言亂語自稱王
撥無因果飛精附 五部法主鎮八方

514.毗沙喻迦
蠱毒猖獗癩瘡癭 妄想雜念邪淫成
堅持誦讀天神護 解空頓覺通相應

515.阿耆尼
火毒鬼祟熾然凶 熱烈情慾日夜攻
誦持靈妙清涼句 災消焚退護法擁

516.烏陀迦
水毒鬼母眷屬惡 翻江倒海興浪波
金剛龍神護良善 化險為夷念佛陀

517.末囉鞞囉
嫉妒瞋恚量窄狹 變化莫測毒醉麻
迅雷風烈助威虐 陰魂飄蕩赴黃沙

518.建多囉
天神地祇護人間 記錄善惡正不偏
慈心悲願化群品 同證無生學聖賢

519.阿迦囉
飛災橫禍罹難亡 無明錯因招罪殃
大慈心度諸惱苦 妙術拯救化吉祥

520.密唎咄
種種橫死怨沖天 俟機尋找替代緣
善者喜施方便力 解結釋愆免熬煎

521.怛斂部迦
心毒意狠害蒼生 性化金石草木形
本質烈於鴆砒等 鴉片麻藥殺人精

522.地栗剌吒
蚖蛇蝮蠍及蜈蚣 蚰蜒蟾蜍蠱毒蟲
瞋恚怨恨相尋報 靈文洗滌化亨通

523.毖唎瑟質迦
蠍毒鬼魅性陰惡 暗箭傷人死難活
獨覺辟支施甘露 枯木逢春起沉痾

524.薩婆那俱囉
蛇毒鬼祟吐火煙 口乾舌燥熱病纏
痛苦難當惟欲死 幸遇神咒解怨冤

525.肆引伽弊
兇猛殘暴賽虎狼 以力欺人鬼霸王
能仁慈悲方便度 直樹林中獲安康

526.揭囉唎藥叉
獅子鬼吼百怪驚 妖魔魍魎俱遁形
勇健成就攝群品 化惡為慈慶康寧

527.怛囉芻
一切惡毒鬼最兇 陰險狡詐害無窮
高勝妙法除罪障 蓮華部主慈悲公

528.末囉視
熊羆毒鬼甚難量 勢強力猛不可當
吉祥如意離濁垢 南方寶生救災殃

529.吠帝釤
反覆無常叛亂生 惡毒殘害眾含靈
威德攝服頑強類 天下謳歌慶康平

530.娑鞞釤
改惡從善日日新 皈依正法出迷津
五部諸佛皆歡喜 萬方同禮大威音

531.悉怛多鉢怛囉
各種寶蓋香花雲 消災除障利人群
五方魔眾皆拱伏 萬類鬼怪悉遵行

532.摩訶跋闍嚧
金剛力士鎮妖邪 護道衛生保清潔
增善滅惡皈敬禮 大覺世尊佛陀耶

533.瑟尼釤
啟火金剛藏王眾 化凶為吉魔手拱
灌頂寶光除厄難 結界成就皈不動

534.摩訶般賴丈耆藍
智光普照度冥頑 蓮華螺索化慳貪
無事不辦成聖法 皆大歡喜返本原

535.夜波突陀
乃至護咒力士眾 無上佛寶法中王
警策生善滅諸惡 是故此處最吉祥

536.舍喻闍那
一切力士鎮群邪 金剛保衛僧伽耶
吼震徧動三千界 攝伏魔外災患歇

537.辮怛隸拏
召集護法眾神王 聚會壇前赴道場
蓮華部主施敕令 尊勝最妙放毫光

538.毗陀耶
成就無上大威神 光明徧照淨絕氛
正覺世尊執法令 結界護教最嚴森

539.槃曇迦嚧彌
大光明法結界成 頂禮慈悲眾中尊
所作皆辦邪歸正 菩提道果不減增

540.帝殊
禁縛諸惡莫猖狂 邪魔妖怪鬼神王
一切皈命遵法令 堅固智劍鎮八荒

541.槃曇迦嚧彌
禁縛諸惡魔鬼神 莫入界內擾害人
法筵壇開聖賢會 轉教妙輪貫古今

542.般囉毗陀
智慧咒力縛眾魔 佛母覺道化娑婆
蓮華法部施法令 經云死者變成活

543.槃曇迦嚧彌
楞嚴法會圓滿成 結界壇中伏惡神
實際理地究竟力 護持行者佛教興

544.跢姪他
佛敕一切諸有情 各宜敬禮遵奉行
不相捨離時衛護 同登覺道法王城

545.唵
合掌恭敬總持王 引生無量神妙章
一切邪魔歸正教 魑魅魍魎難遁藏

546.阿那隸
豎窮三際妙高天 峻極無上廣無邊
難滅順教富有義 佛法僧寶施令權

547.毗舍提
佛敕眾等雲來集 頂禮衛護不捨離
橫徧十方一切剎 直至無上大菩提

548.鞞囉
各自約束諸眷屬 循規守矩立功圖
護持三寶弘佛法 嚴整威儀善根熟

549.跋闍囉
金剛怒目抖雄威 破邪顯正震法雷
賞善懲惡除魔外 公平無私放光輝

550.陀唎
咒心神力難思議 改惡向善發菩提
法界有情同攝受 總持無量化群機

551.槃陀槃陀你
豎窮橫徧盡包羅 微塵剎海十方合
華藏毘盧大壇場 普入此界衍摩訶

552.跋闍囉謗尼泮
金剛護持眾行人 手執寶杵鎮魔軍
開顯通達折攝力 同入無量般若門

覺悟一切聖凡流 五方五部五佛由
增益成就三根願 遂心如意滿所求

554.莎婆訶
功無不集德將圓 果障消滅善業全
直至菩提常抖擻 高登正覺大寶蓮

    « Xem chương trước «      « Sách này có 7 chương »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Công đức phóng sinh


An Sĩ toàn thư - Khuyên người niệm Phật cầu sinh Tịnh độ


Sống và chết theo quan niệm Phật giáo


Quy Sơn cảnh sách văn

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Quý vị đang truy cập từ IP 3.239.9.151 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Ngọc Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Văn Minh Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Thiền Khách Rộng Mở Tâm Hồn nước Rộng Mở Tâm Hồn Bui Tuyet Lan Rộng Mở Tâm Hồn Xuân Thôn Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Độ Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Tâm Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Yduongvan Rộng Mở Tâm Hồn Trí Tuệ Từ Bi Rộng Mở Tâm Hồn Tiến Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Hoat Khong Rộng Mở Tâm Hồn Van Tran Thu Huyen Rộng Mở Tâm Hồn nguyen ba tho Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn Tâm Lương Rộng Mở Tâm Hồn lamtrinh ... ...

Hoa Kỳ (542 lượt xem) - Việt Nam (157 lượt xem) - Senegal (3 lượt xem) - Saudi Arabia (2 lượt xem) - Philippines (2 lượt xem) - Nga (1 lượt xem) - Uzbekistan (1 lượt xem) - Kenya (1 lượt xem) - Anh quốc (1 lượt xem) - Hà Lan (1 lượt xem) - Mauritius (1 lượt xem) - Đức quốc (1 lượt xem) - Algeria (1 lượt xem) - ... ...