- ((thường) thời hoàn thành & động tính từ quá khứ) làm xong, xong, hết
=> how many pages have you done?+ anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
=> have you done laughing?+ anh đã cười hết chưa?
- dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
=> to do one's room+ thu dọn buồng
=> to do one's hair+ vấn tóc, làm đầu
- nấu, nướng, quay, rán
=> meat done to a turn+ thịt nấu (nướng) vừa chín tới
- đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
=> to do Hamlet+ đóng vai Hăm-lét
=> to do the polite+ làm ra vẻ lễ phép
- làm mệt lử, làm kiệt sức
=> I am done+ tôi mệt lử
- đi, qua (một quãng đường)
=> to do six miles in an hour+ đi qua sáu dặm trong một giờ
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
=> to do someone out of something+ lừa ai lấy cái gì
- (thông tục) đi thăm, đi tham quan
=> to do the museum+ tham quan viện bảo tàng
- (từ lóng) chịu (một hạn tù)
- (từ lóng) cho ăn, đãi
=> they do him very well+ họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
=> to do oneself well+ ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc
* nội động từ
- làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động
=> he did well to refuse+ hắn từ chối là (xử sự) đúng
=> to do or die; to do and die+ phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
- thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt
=> have you done with that book?+ anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
=> have done!+ thôi đi! thế là đủ rồi!
=> he has done with smoking+ hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc lá
- được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp
=> will that do?+ cái đó được không? cái đó có ổn không?
=> that will do+ điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
=> this sort of work won't do for him+ loại công việc đó đối với hắn không hợp
=> it won't do to play all day+ chơi rong cả ngày thì không ổn
- thấy trong người, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở
=> how do you do?+ anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
=> he is doing very well+ anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
=> we can do well without your help+ không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng có thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi
* nội động từ
- (dùng ở câu nghi vấn và câu phủ định)
=> do you smoke?+ anh có hút thuốc không?
=> I do not know his name+ tôi không biết tên anh ta
- (dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)
=> do come+ thế nào anh cũng đến nhé
=> I do wish he could come+ tôi rất mong anh ấy có thể đến được
* động từ
- (dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
=> he works as much as you do+ hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
=> he likes swimming and so do I+ hắn thích bơi và tôi cũng vậy
=> did you meet him? Yes I did+ anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
=> he speaks English better than he did+ bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia
!to do again
- làm lại, làm lại lần nữa
!to do away [with]
- bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi
=> this old custom is done away with+ tục cổ ấy đã bị bỏ đi rồi
=> to do away with oneself+ tự tử
!to do by
- xử sự, đối xử
=> do as you would be done by+ hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình
!to do for (thông tục)
- chăm nom công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (ai)
- khử đi, trừ khử, giết đi; phá huỷ, huỷ hoại đi; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất cơ lỡ vận
=> he is done for+ hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gắn tiêu ma sự nghiệp rồi
!to do in (thông tục)
- bắt, tóm cổ (ai); tống (ai) vào tù
- rình mò theo dõi (ai)
- khử (ai), phăng teo (ai)
- làm mệt lử, làm kiệt sức
!to do off
- bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)
- bỏ (thói quen)
!to do on
- mặc (áo) vào
!to do over
- làm lại, bắt đầu lại
- (+ with) trát, phết, bọc
!to do up
- gói, bọc
=> done up in brown paper+ gói bằng giấy nâu gói hàng
- sửa lại (cái mũ, gian phòng...)
- làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng
!to do with
- vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
=> we can do with a small house+ một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi có thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi
=> I can do with another glass+(đùa cợt) tôi có thể làm một cốc nữa cũng cứ được
!to do without
- bỏ được, bỏ qua được, nhin được, không cần đến
=> he can't do without his pair of crutches+ anh ta không thể nào bỏ đôi nạng mà đi được
!to do battle
- lâm chiến, đánh nhau
!to do somebody's business
- giết ai
!to do one's damnedest
- (từ lóng) làm hết sức mình
!to do to death
- giết chết
!to do in the eye
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
!to do someone proud
- (từ lóng) phỉnh ai, tâng bốc ai
!to do brown
- (xem) brown
!done!
- được chứ! đồng ý chứ!
!it isn't done!
- không ai làm những điều như thế!, điều đó không ổn đâu!
!well done!
- hay lắm! hoan hô!
* danh từ
- (từ lóng) trò lừa đảo, trò lừa bịp
- (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt
=> we've got a do on tonight+ đêm nay bọn ta có bữa chén
- (số nhiều) phần
=> fair dos!+ chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
- (Uc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công
* danh từ
- (âm nhạc) đô
- (viết tắt) của ditto
Trang tra cứu đa ngôn ngữ Hán Anh Việt Pháp trên Liên Phật Hội do Liên Phật Hội thực hiện."> - ((thường) thời hoàn thành & động tính từ quá khứ) làm xong, xong, hết
=> how many pages have you done?+ anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
=> have you done laughing?+ anh đã cười hết chưa?
- dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
=> to do one's room+ thu dọn buồng
=> to do one's hair+ vấn tóc, làm đầu
- nấu, nướng, quay, rán
=> meat done to a turn+ thịt nấu (nướng) vừa chín tới
- đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
=> to do Hamlet+ đóng vai Hăm-lét
=> to do the polite+ làm ra vẻ lễ phép
- làm mệt lử, làm kiệt sức
=> I am done+ tôi mệt lử
- đi, qua (một quãng đường)
=> to do six miles in an hour+ đi qua sáu dặm trong một giờ
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
=> to do someone out of something+ lừa ai lấy cái gì
- (thông tục) đi thăm, đi tham quan
=> to do the museum+ tham quan viện bảo tàng
- (từ lóng) chịu (một hạn tù)
- (từ lóng) cho ăn, đãi
=> they do him very well+ họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
=> to do oneself well+ ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc
* nội động từ
- làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động
=> he did well to refuse+ hắn từ chối là (xử sự) đúng
=> to do or die; to do and die+ phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
- thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt
=> have you done with that book?+ anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
=> have done!+ thôi đi! thế là đủ rồi!
=> he has done with smoking+ hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc lá
- được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp
=> will that do?+ cái đó được không? cái đó có ổn không?
=> that will do+ điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
=> this sort of work won't do for him+ loại công việc đó đối với hắn không hợp
=> it won't do to play all day+ chơi rong cả ngày thì không ổn
- thấy trong người, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở
=> how do you do?+ anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
=> he is doing very well+ anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
=> we can do well without your help+ không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng có thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi
* nội động từ
- (dùng ở câu nghi vấn và câu phủ định)
=> do you smoke?+ anh có hút thuốc không?
=> I do not know his name+ tôi không biết tên anh ta
- (dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)
=> do come+ thế nào anh cũng đến nhé
=> I do wish he could come+ tôi rất mong anh ấy có thể đến được
* động từ
- (dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
=> he works as much as you do+ hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
=> he likes swimming and so do I+ hắn thích bơi và tôi cũng vậy
=> did you meet him? Yes I did+ anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
=> he speaks English better than he did+ bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia
!to do again
- làm lại, làm lại lần nữa
!to do away [with]
- bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi
=> this old custom is done away with+ tục cổ ấy đã bị bỏ đi rồi
=> to do away with oneself+ tự tử
!to do by
- xử sự, đối xử
=> do as you would be done by+ hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình
!to do for (thông tục)
- chăm nom công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (ai)
- khử đi, trừ khử, giết đi; phá huỷ, huỷ hoại đi; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất cơ lỡ vận
=> he is done for+ hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gắn tiêu ma sự nghiệp rồi
!to do in (thông tục)
- bắt, tóm cổ (ai); tống (ai) vào tù
- rình mò theo dõi (ai)
- khử (ai), phăng teo (ai)
- làm mệt lử, làm kiệt sức
!to do off
- bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)
- bỏ (thói quen)
!to do on
- mặc (áo) vào
!to do over
- làm lại, bắt đầu lại
- (+ with) trát, phết, bọc
!to do up
- gói, bọc
=> done up in brown paper+ gói bằng giấy nâu gói hàng
- sửa lại (cái mũ, gian phòng...)
- làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng
!to do with
- vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
=> we can do with a small house+ một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi có thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi
=> I can do with another glass+(đùa cợt) tôi có thể làm một cốc nữa cũng cứ được
!to do without
- bỏ được, bỏ qua được, nhin được, không cần đến
=> he can't do without his pair of crutches+ anh ta không thể nào bỏ đôi nạng mà đi được
!to do battle
- lâm chiến, đánh nhau
!to do somebody's business
- giết ai
!to do one's damnedest
- (từ lóng) làm hết sức mình
!to do to death
- giết chết
!to do in the eye
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
!to do someone proud
- (từ lóng) phỉnh ai, tâng bốc ai
!to do brown
- (xem) brown
!done!
- được chứ! đồng ý chứ!
!it isn't done!
- không ai làm những điều như thế!, điều đó không ổn đâu!
!well done!
- hay lắm! hoan hô!
* danh từ
- (từ lóng) trò lừa đảo, trò lừa bịp
- (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt
=> we've got a do on tonight+ đêm nay bọn ta có bữa chén
- (số nhiều) phần
=> fair dos!+ chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
- (Uc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công
* danh từ
- (âm nhạc) đô
- (viết tắt) của ditto
Trang tra cứu đa ngôn ngữ Hán Anh Việt Pháp trên Liên Phật Hội do Liên Phật Hội thực hiện." /> - ((thường) thời hoàn thành & động tính từ quá khứ) làm xong, xong, hết
=> how many pages have you done?+ anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
=> have you done laughing?+ anh đã cười hết chưa?
- dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
=> to do one's room+ thu dọn buồng
=> to do one's hair+ vấn tóc, làm đầu
- nấu, nướng, quay, rán
=> meat done to a turn+ thịt nấu (nướng) vừa chín tới
- đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
=> to do Hamlet+ đóng vai Hăm-lét
=> to do the polite+ làm ra vẻ lễ phép
- làm mệt lử, làm kiệt sức
=> I am done+ tôi mệt lử
- đi, qua (một quãng đường)
=> to do six miles in an hour+ đi qua sáu dặm trong một giờ
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
=> to do someone out of something+ lừa ai lấy cái gì
- (thông tục) đi thăm, đi tham quan
=> to do the museum+ tham quan viện bảo tàng
- (từ lóng) chịu (một hạn tù)
- (từ lóng) cho ăn, đãi
=> they do him very well+ họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
=> to do oneself well+ ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc
* nội động từ
- làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động
=> he did well to refuse+ hắn từ chối là (xử sự) đúng
=> to do or die; to do and die+ phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
- thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt
=> have you done with that book?+ anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
=> have done!+ thôi đi! thế là đủ rồi!
=> he has done with smoking+ hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc lá
- được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp
=> will that do?+ cái đó được không? cái đó có ổn không?
=> that will do+ điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
=> this sort of work won't do for him+ loại công việc đó đối với hắn không hợp
=> it won't do to play all day+ chơi rong cả ngày thì không ổn
- thấy trong người, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở
=> how do you do?+ anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
=> he is doing very well+ anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
=> we can do well without your help+ không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng có thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi
* nội động từ
- (dùng ở câu nghi vấn và câu phủ định)
=> do you smoke?+ anh có hút thuốc không?
=> I do not know his name+ tôi không biết tên anh ta
- (dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)
=> do come+ thế nào anh cũng đến nhé
=> I do wish he could come+ tôi rất mong anh ấy có thể đến được
* động từ
- (dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
=> he works as much as you do+ hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
=> he likes swimming and so do I+ hắn thích bơi và tôi cũng vậy
=> did you meet him? Yes I did+ anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
=> he speaks English better than he did+ bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia
!to do again
- làm lại, làm lại lần nữa
!to do away [with]
- bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi
=> this old custom is done away with+ tục cổ ấy đã bị bỏ đi rồi
=> to do away with oneself+ tự tử
!to do by
- xử sự, đối xử
=> do as you would be done by+ hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình
!to do for (thông tục)
- chăm nom công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (ai)
- khử đi, trừ khử, giết đi; phá huỷ, huỷ hoại đi; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất cơ lỡ vận
=> he is done for+ hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gắn tiêu ma sự nghiệp rồi
!to do in (thông tục)
- bắt, tóm cổ (ai); tống (ai) vào tù
- rình mò theo dõi (ai)
- khử (ai), phăng teo (ai)
- làm mệt lử, làm kiệt sức
!to do off
- bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)
- bỏ (thói quen)
!to do on
- mặc (áo) vào
!to do over
- làm lại, bắt đầu lại
- (+ with) trát, phết, bọc
!to do up
- gói, bọc
=> done up in brown paper+ gói bằng giấy nâu gói hàng
- sửa lại (cái mũ, gian phòng...)
- làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng
!to do with
- vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
=> we can do with a small house+ một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi có thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi
=> I can do with another glass+(đùa cợt) tôi có thể làm một cốc nữa cũng cứ được
!to do without
- bỏ được, bỏ qua được, nhin được, không cần đến
=> he can't do without his pair of crutches+ anh ta không thể nào bỏ đôi nạng mà đi được
!to do battle
- lâm chiến, đánh nhau
!to do somebody's business
- giết ai
!to do one's damnedest
- (từ lóng) làm hết sức mình
!to do to death
- giết chết
!to do in the eye
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
!to do someone proud
- (từ lóng) phỉnh ai, tâng bốc ai
!to do brown
- (xem) brown
!done!
- được chứ! đồng ý chứ!
!it isn't done!
- không ai làm những điều như thế!, điều đó không ổn đâu!
!well done!
- hay lắm! hoan hô!
* danh từ
- (từ lóng) trò lừa đảo, trò lừa bịp
- (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt
=> we've got a do on tonight+ đêm nay bọn ta có bữa chén
- (số nhiều) phần
=> fair dos!+ chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
- (Uc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công
* danh từ
- (âm nhạc) đô
- (viết tắt) của ditto
Trang tra cứu đa ngôn ngữ Hán Anh Việt Pháp trên Liên Phật Hội do Liên Phật Hội thực hiện."/>

Nghệ thuật sống chân chính là ý thức được giá trị quý báu của đời sống trong từng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Một số người mang lại niềm vui cho bất cứ nơi nào họ đến, một số người khác tạo ra niềm vui khi họ rời đi. (Some cause happiness wherever they go; others whenever they go.)Oscar Wilde
Do ái sinh sầu ưu,do ái sinh sợ hãi; ai thoát khỏi tham ái, không sầu, đâu sợ hãi?Kinh Pháp Cú (Kệ số 212)
Người duy nhất mà bạn nên cố gắng vượt qua chính là bản thân bạn của ngày hôm qua. (The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.)Khuyết danh
Có hai cách để lan truyền ánh sáng. Bạn có thể tự mình là ngọn nến tỏa sáng, hoặc là tấm gương phản chiếu ánh sáng đó. (There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.)Edith Wharton
Dầu mưa bằng tiền vàng, Các dục khó thỏa mãn. Dục đắng nhiều ngọt ít, Biết vậy là bậc trí.Kinh Pháp cú (Kệ số 186)
Đôi khi ta e ngại về cái giá phải trả để hoàn thiện bản thân, nhưng không biết rằng cái giá của sự không hoàn thiện lại còn đắt hơn!Sưu tầm
Khó khăn thách thức làm cho cuộc sống trở nên thú vị và chính sự vượt qua thách thức mới làm cho cuộc sống có ý nghĩa. (Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. )Joshua J. Marine
Ta như thầy thuốc, biết bệnh cho thuốc. Người bệnh chịu uống thuốc ấy hay không, chẳng phải lỗi thầy thuốc. Lại cũng như người khéo chỉ đường, chỉ cho mọi người con đường tốt. Nghe rồi mà chẳng đi theo, thật chẳng phải lỗi người chỉ đường.Kinh Lời dạy cuối cùng
Hãy sống như thể bạn chỉ còn một ngày để sống và học hỏi như thể bạn sẽ không bao giờ chết. (Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. )Mahatma Gandhi

Trang chủ »» Danh mục »» Từ điển đa ngôn ngữ Hán Anh Việt Pháp »» Đang xem mục từ: do »»

Từ điển đa ngôn ngữ Hán Anh Việt Pháp »» Đang xem mục từ: do

Hiện đang có tổng cộng  354.286 mục từ.


KẾT QUẢ TRA TỪ

Từ điển Anh Việt

Tra theo vần trong các từ điển 

Chọn từ điển để xem theo vần A, B, C...
Để giới hạn kết quả tìm kiếm chính xác hơn, quý vị có thể nhập 2 hoặc 3 chữ cái đầu vần. Ví dụ, để tìm những chữ như thiền, thiện... quý vị nên nhập thi thay vì t... sẽ cho một kết quả gần với yêu cầu của quý vị hơn.

 


Quý vị đang truy cập từ IP 54.224.197.251 (920700411) và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn baole Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hà Rộng Mở Tâm Hồn ngocthuy Rộng Mở Tâm Hồn LHoa Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn Tuyen Tran Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Trí 1975 Rộng Mở Tâm Hồn Vũ hải long Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Độ Rộng Mở Tâm Hồn vinhlcv Rộng Mở Tâm Hồn Jerry Rộng Mở Tâm Hồn hatran Rộng Mở Tâm Hồn Hải Định Rộng Mở Tâm Hồn Quảng Khang Rộng Mở Tâm Hồn Bảo Cẩm Rộng Mở Tâm Hồn Nhuận Hoà Minh Rộng Mở Tâm Hồn a du Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Văn Thông Rộng Mở Tâm Hồn Nam Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn Tanhoc Detu Rộng Mở Tâm Hồn Xuân Đông Rộng Mở Tâm Hồn Quan Minh Rộng Mở Tâm Hồn Ltp00485 Rộng Mở Tâm Hồn Lá bồ đề Rộng Mở Tâm Hồn Chơn Hỷ Rộng Mở Tâm Hồn TỊNH MINH Rộng Mở Tâm Hồn Quoc Phan Rộng Mở Tâm Hồn leviyap Rộng Mở Tâm Hồn Beajimin Jp Rộng Mở Tâm Hồn Xuân Biện Ommani Rộng Mở Tâm Hồn nguyen.thongoc@gmail.com Rộng Mở Tâm Hồn Lối nhỏ vào đạo Rộng Mở Tâm Hồn chú cún con Rộng Mở Tâm Hồn Huỳnh thị chuyền Rộng Mở Tâm Hồn Cang nguyen Rộng Mở Tâm Hồn Nguyen Thi Ngoc dung Rộng Mở Tâm Hồn Phan Thị Xuân An Rộng Mở Tâm Hồn Thiên Bảo 13 Rộng Mở Tâm Hồn Ngo Phuc Tam Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nhật Mỹ ... ...

Việt Nam (20.347 lượt xem) - Hoa Kỳ (7.776 lượt xem) - Đức quốc (1.133 lượt xem) - Pháp quốc (800 lượt xem) - Anh quốc (179 lượt xem) - Australia (164 lượt xem) - Trung Hoa (37 lượt xem) - Phần Lan (30 lượt xem) - Central African Republic (22 lượt xem) - Cambodia (7 lượt xem) - Mayotte (5 lượt xem) - Đài Loan (3 lượt xem) - Nga (3 lượt xem) - Iran (2 lượt xem) - Ấn Độ (2 lượt xem) - Hà Lan (1 lượt xem) - Thái Lan (1 lượt xem) - ... ...