Người nhiều lòng tham giống như cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị lửa táp vào tay. Kinh Bốn mươi hai chương
Ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 176)
Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Thường tự xét lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Kinh Đại Bát Niết-bàn
Chớ khinh tội nhỏ, cho rằng không hại; giọt nước tuy nhỏ, dần đầy hồ to! (Do not belittle any small evil and say that no ill comes about therefrom. Small is a drop of water, yet it fills a big vessel.)Kinh Đại Bát Niết-bàn
Sống chạy theo vẻ đẹp, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác, chẳng tinh cần; ma uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió.Kinh Pháp cú (Kệ số 7)
Hãy tự mình làm những điều mình khuyên dạy người khác. Kinh Pháp cú
Nên biết rằng tâm nóng giận còn hơn cả lửa dữ, phải thường phòng hộ không để cho nhập vào. Giặc cướp công đức không gì hơn tâm nóng giận.Kinh Lời dạy cuối cùng
Kẻ làm điều ác là tự chuốc lấy việc dữ cho mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê.Người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn.Kính Pháp Cú (Kệ số 29)

Trang chủ »» Kinh Nam truyền »» Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya) »» 93. Kinh Assalāyana »»

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya) »» 93. Kinh Assalāyana

Assalāyana sutta

Xem đối chiếu:

Dịch giả: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi

Đại Tạng Kinh Việt NamKính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.

Font chữ:

[147] 1. THUS HAVE I HEARD. On one occasion the Blessed One was living at Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s Park.

2. Now at that time five hundred brahmins from diverse provinces were staying at Sāvatthī for some business or other. Then those brahmins thought: “This recluse Gotama describes purification for all the four castes.869 Who is there able to dispute with him about this assertion?”

3. Now on that occasion a brahmin student named Assalāyana was staying at Sāvatthī. Young, shaven-headed, sixteen years old, he was a master of the Three Vedas with their vocabularies, liturgy, phonology, and etymology, and the histories as a fifth; skilled in philology and grammar, he was fully versed in natural philosophy and in the marks of a Great Man.

Then the brahmins thought: “There is this young brahmin student named Assalāyana staying at Sāvatthī. Young… fully versed in natural philosophy and in the marks of a Great Man. He will be able to dispute with the recluse Gotama about this assertion.”

4. So the brahmins went to the brahmin student Assalāyana and said to him:

“Master Assalāyana, this recluse Gotama describes purification for all the four castes. Let Master Assalāyana come and dispute with the recluse Gotama about this assertion.”

When this was said, the brahmin student Assalāyana replied:

“Sirs, the recluse Gotama is one who speaks the Dhamma. Now those who speak the Dhamma are difficult to dispute with. I am not able to dispute with the recluse Gotama about this assertion.”

A second time the brahmins said to him:

“Master Assalāyana, this recluse Gotama describes purification for all the four castes. Let Master Assalāyana come [148] and dispute with the recluse Gotama about this assertion. For the training of a wanderer has been completed by Master Assalāyana.”870

For the second time the brahmin student Assalāyana replied:

“Sirs, the recluse Gotama is one who speaks the Dhamma. Now those who speak the Dhamma are difficult to dispute with. I am not able to dispute with the recluse Gotama about this assertion.”

A third time the brahmins said to him:

“Master Assalāyana, this recluse Gotama describes purification for all the four castes. Let Master Assalāyana come and dispute with the recluse Gotama about this assertion. For the training of a wanderer has been completed by Master Assalāyana. Let not the Master Assalāyana be defeated without having even fought the battle.”

When this was said, the brahmin student Assalāyana replied:

“Surely, Sirs, I am not getting through to you when I say: ’The recluse Gotama is one who speaks the Dhamma.’ Now those who speak the Dhamma are difficult to dispute with. I am not able to dispute with the recluse Gotama about this assertion. Still, sirs, at your bidding I will go.”

5. Then the brahmin student Assalāyana went with a large number of brahmins to the Blessed One and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side and said to the Blessed One:

“Master Gotama, the brahmins say thus: ‘Brahmins are the highest caste, those of any other caste are inferior; brahmins are the fairest caste, those of any other caste are dark; only brahmins are purified, not non-brahmins; brahmins alone are the sons of Brahmā, the offspring of Brahmā, born of his mouth, born of Brahmā, created by Brahmā, heirs of Brahmā.’ What does Master Gotama say about that?”

“Now, Assalāyana, the brahmin women are seen having their periods, becoming pregnant, giving birth, and giving suck.871 And yet those brahmins, though born from the womb, say thus: ‘Brahmins are the highest caste… brahmins alone are the sons of Brahmā, the offspring of Brahmā, born of his mouth, born of Brahmā, created by Brahmā, heirs of Brahmā.’” [149]

6. “Although Master Gotama says this, still the brahmins think thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā.’”

“What do you think, Assalāyana? Have you heard that in Yona and Kamboja872 and in other outland countries there are only two castes, masters and slaves, and that masters become slaves and slaves masters?”

“So I have heard, sir.”
“Then on the strength of what [argument] or with the support of what [authority] do the brahmins in this case say thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā’?”7. “Although Master Gotama says this, still the brahmins think thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā.’”

“What do you think, Assalāyana?873 Suppose a noble were to kill living beings, take what is not given, misconduct himself in sensual pleasures, speak falsely, speak maliciously, speak harshly, gossip, be covetous, have a mind of ill will, and hold wrong view. On the dissolution of the body, after death, would only he [be likely to] reappear in a state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition, even in hell — and not a brahmin?

Suppose a merchant… a worker were to kill living beings… and hold wrong view. On the dissolution of the body after death, would only he [be likely to] reappear in a state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition, even in hell — and not a brahmin?”

“No, Master Gotama. Whether it be a noble, or a brahmin, or a merchant, or a worker — those of all four castes who kill living beings [150]… and hold wrong view, on the dissolution of the body, after death, [are likely to] reappear in a state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition, even in hell.”“Then on the strength of what [argument] or with the support of what [authority] do the brahmins in this case say thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā’?”

8. “Although Master Gotama says this, still the brahmins think thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā.’”

“What do you think, Assalāyana? Suppose a brahmin were to abstain from killing living beings, from taking what is not given, from misconduct in sensual pleasures, from false speech, from malicious speech, from harsh speech, and from gossip, and were to be uncovetous, to have a mind without ill will, and to hold right view. On the dissolution of the body, after death, would only he [be likely to] reappear in a happy destination, even in the heavenly world — and not a noble, or a merchant, or a worker?”

“No, Master Gotama.

Whether it be a noble, or a brahmin, or a merchant, or a worker — those of all four castes who abstain from killing living beings… and hold right view, on the dissolution of the body, after death, [are likely to] reappear in a happy destination, even in the heavenly world.”

“Then on the strength of what [argument] or with the support of what [authority] do the brahmins in this case say thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā’?”

9. “Although Master Gotama says this, [151] still the brahmins think thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā.’”

“What do you think, Assalāyana? Is only a brahmin capable of developing a mind of loving-kindness towards this region, without hostility and without ill will, and not a noble, or a merchant, or a worker?”

“No, Master Gotama. Whether it be a noble, or a brahmin, or a merchant, or a worker — those of all four castes are capable of developing a mind of loving-kindness towards this region, without hostility and without ill will.”

“Then on the strength of what [argument] or with the support of what [authority] do the brahmins in this case say thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā’?”

10. “Although Master Gotama says this, still the brahmins think thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā.’”

“What do you think, Assalāyana? Is only a brahmin capable of taking a loofah and bath powder, going to the river, and washing off dust and dirt, and not a noble, or a merchant, or a worker?”

“No, Master Gotama. Whether it be a noble, or a brahmin, or a merchant, or a worker — those of all four castes are capable of taking a loofah and bath powder, going to the river, and washing off dust and dirt.”

“Then on the strength of what [argument] or with the support of what [authority] do the brahmins in this case say thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā’?”

11. “Although Master Gotama says this, still the brahmins think thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā.’”

“What do you think, Assalāyana? [152] Suppose a head-anointed noble king were to assemble here a hundred men of different birth and say to them: ‘Come, sirs, let any here who have been born into a noble clan or a brahmin clan or a royal clan take an upper fire-stick of sāla wood, salala wood, sandalwood, or padumaka wood and light a fire and produce heat.

And also let any who have been born into an outcast clan, a trapper clan, a wicker workers’ clan, a cartwrights’ clan, or a scavengers’ clan take an upper fire-stick made from a dog’s drinking trough, from a pig’s trough, from a dustbin, or from castor-oil wood and light a fire and produce heat.’

“What do you think, Assalāyana? When a fire is lit and heat is produced by someone in the first group, would that fire have a flame, a colour, and a radiance, and would it be possible to use it for the purposes of fire, while when a fire is lit and heat is produced by someone of the second group, that fire would have no flame, no colour, and no radiance, and it would not be possible to use it for the purposes of fire?”“No, Master Gotama. When a fire is lit and heat is produced by someone in the first group, that fire would have a flame, a colour, and a radiance, and it would be possible to use it for the purposes of fire.

And when a fire is lit and heat is produced by someone of the second group, that fire too would have a flame, a colour, and a radiance, and it would be possible to use it for the purposes of fire.

For all fire has a flame, [153] a colour, and a radiance, and it is possible to use all fire for the purposes of fire.”

“Then on the strength of what [argument] or with the support of what [authority] do the brahmins in this case say thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā’?”

12. “Although Master Gotama says this, still the brahmins think thus: ‘Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā.’”

“What do you think, Assalāyana? Suppose a noble youth were to cohabit with a brahmin girl, and a son was born from their cohabitation. Should a son born from a noble youth and a brahmin girl be called a noble after the father or a brahmin after the mother?”

“He could be called both, Master Gotama.”

13. “What do you think, Assalāyana? Suppose a brahmin youth here were to cohabit with a noble girl, and a son were to be born from their cohabitation. Should the son born from a brahmin youth and a noble girl be called a noble after the mother or a brahmin after the father?”

“He could be called both, Master Gotama.”

14. “What do you think, Assalāyana? Suppose a mare were to be mated with a male donkey, and a foal were to be born as the result. Should the foal be called a horse after the mother or a donkey after the father?”

“It is a mule, Master Gotama, since it does not belong to either kind. [154] I see the difference in this last case, but I see no difference in either of the former cases.”

15. “What do you think, Assalāyana? Suppose there were two brahmin students who were brothers, born of the same mother, one studious and acute, and one neither studious nor acute. Which of them would brahmins feed first at a funeral feast, or at a ceremonial milk-rice offering, or at a sacrificial feast, or at a feast for guests?”

“On such occasions, brahmins would feed first the one who was studious and acute, Master Gotama; for how could what is given to one who is neither studious nor acute bring great fruit?”

16. “What do you think, Assalāyana? Suppose there were two brahmin students who were brothers, born of the same mother, one studious and acute, but immoral and of bad character, and one neither studious nor acute, but virtuous and of good character. Which of them would brahmins feed first at a funeral feast, or at a ceremonial milk-rice offering, or at a sacrificial feast, or at a feast for guests?”

“On such occasions, brahmins would feed first the one who was neither studious nor acute, but virtuous and of good character, Master Gotama; for how could what is given to one who is immoral and of bad character bring great fruit?”

17. “First, Assalāyana, you took your stand on birth, and after that you took your stand on scriptural learning, and after that you have come to take your stand on the very ground that purification is for all four castes, as I describe it.”

When this was said, the brahmin student Assalāyana sat silent and dismayed, with shoulders drooping and head down, glum, and without response. Knowing this, the Blessed One said to him:

18. “Once, Assalāyana, when seven brahmin seers were consulting together in leaf huts in the forest, this pernicious view arose in them: ‘Brahmins are the highest caste… [155]… heirs of Brahmā.’

Now the seer Devala the Dark heard this.874 Then he arranged his hair and beard, dressed in ochre-coloured garments, put on stout sandals, and taking a staff made of gold, he appeared in the courtyard of the seven brahmin seers. Then, while walking up and down the courtyard of the seven brahmin seers, the seer Devala the Dark spoke thus:

‘Where have those worthy brahmin seers gone? Where have those worthy brahmin seers gone?’

Then the seven brahmin seers thought: ‘Who is walking up and down in the courtyard of the seven brahmin seers like a village lout speaking thus: “Where have those worthy brahmin seers gone? Where have those worthy brahmin seers gone?” Let us curse him!’ Then the seven brahmin seers cursed the seer Devala the Dark thus: ‘Be ashes, vile one! Be ashes, vile one!’

But the more the seven brahmin seers cursed him, the more comely, beautiful, and handsome the seer Devala the Dark became. Then the seven brahmin seers thought: ‘Our asceticism is in vain, our holy life is fruitless; for formerly when we cursed anyone thus: “Be ashes, vile one! Be ashes, vile one!” he always became ashes; but the more we curse this one, the more comely, beautiful, and handsome he becomes.’

“‘Your asceticism is not in vain, sirs, your holy life is not fruitless. But, sirs, put away your hatred towards me.’ [156]

“‘We have put away our hatred towards you, sir. Who are you?’

“‘Have you heard of the seer Devala the Dark, sirs?’ — ‘Yes, sir.’ — ‘I am he, sirs.’

“Then the seven brahmin seers went to the seer Devala the Dark and paid homage to him. Then he said to them:

‘Sirs, I heard that while the seven brahmin seers were dwelling in leaf huts in the forest, this pernicious view arose in them: “Brahmins are the highest caste… heirs of Brahmā.”’ — ‘That is so, sir.’

“‘But, sirs, do you know if the mother who bore you went only with a brahmin and never with a non-brahmin?’ — ‘No, sir.’

“‘But, sirs, do you know if your mother’s mothers back to the seventh generation went only with brahmins and never with non-brahmins?’ — ‘No, sir.’

“‘But, sirs, do you know if the father who begot you went only with a brahmin woman and never with a non-brahmin woman?’ — ‘No, sir.’

“‘But, sirs, do you know if your father’s fathers back to the seventh generation went only with brahmin women and never with non-brahmin women?’ — ‘No, sir.’

“‘But, sirs, do you know how the descent of an embryo comes about?’

“‘Sir, we know how the descent of an embryo comes about. [157] Here, there is the union of the mother and father, and the mother is in season, and the gandhabba is present. Thus the descent of an embryo comes about through the union of these three things.’875

“‘Then, sirs, do you know for sure whether that gandhabba is a noble, or a brahmin, or a merchant, or a worker?’

“‘Sir, we do not know for sure whether that gandhabba is a noble, or a brahmin, or a merchant, or a worker.’

“‘That being so, sirs, then what are you?’

“‘That being so, sir, we do not know what we are.’

“Now, Assalāyana, even those seven brahmin seers, on being pressed and questioned and cross-questioned by the seer Devala the Dark on their own assertion about birth, were unable to support it. But how shall you, on being pressed and questioned and cross-questioned by me now on your assertion about birth, be able to support it? You, who rely on the teachers’ doctrines, are not [even fit to be] their spoon-holder Puṇṇa.”876

19. When this was said, the brahmin student Assalāyana said to the Blessed One:

“Magnificent, Master Gotama! Magnificent, Master Gotama!… (as Sutta 91, §37)…

From today let Master Gotama remember me as a lay follower who has gone to him for refuge for life.”


Hết phần 93. Kinh Assalāyana (Assalāyana sutta)

(Lên đầu trang)


Tập 2 có tổng cộng 50 phần.
Xem phần trước           ||||           Xem phần tiếp theo


Tải về dạng file RTF
_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Hai Gốc Cây


Đừng đánh mất tình yêu


Lục tổ Đại sư - Con người và huyền thoại


Sen búp dâng đời

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.


DONATION

Quý vị đang truy cập từ IP 44.192.247.184 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn thái quân Rộng Mở Tâm Hồn Tịch Nguyệt Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thanh01 Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn đức Lâm Rộng Mở Tâm Hồn Thu Loan Rộng Mở Tâm Hồn Davidlam Rộng Mở Tâm Hồn Hoat Khong Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Leanbinh Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Tâm Lương Rộng Mở Tâm Hồn Ngọc Châu Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn 釋祥厳 Rộng Mở Tâm Hồn Tăng Văn Y Rộng Mở Tâm Hồn ĐẶNG THỊ THU AN Rộng Mở Tâm Hồn Văn Dũng Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn Lâm Thành Được Rộng Mở Tâm Hồn Quảng Thúy Rộng Mở Tâm Hồn phuctan Rộng Mở Tâm Hồn Thích Thện Tâm Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Viễn Tương Rộng Mở Tâm Hồn Sống chậm Rộng Mở Tâm Hồn Nhị Kim Uyên Rộng Mở Tâm Hồn nguyen ba tho Rộng Mở Tâm Hồn Vô Trí Sĩ Rộng Mở Tâm Hồn Tâm Tịnh Đức Rộng Mở Tâm Hồn vokhulai Rộng Mở Tâm Hồn ntha102 Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn nmtst94 Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hữu Rộng Mở Tâm Hồn Mai Phượng ... ...

Hoa Kỳ (1.168 lượt xem) - Việt Nam (149 lượt xem) - Senegal (90 lượt xem) - Central African Republic (46 lượt xem) - Anh quốc (1 lượt xem) - ... ...