Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm.Nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 50)
"Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi." Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi.Kinh Pháp cú (Kệ số 3)
Sống chạy theo vẻ đẹp, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác, chẳng tinh cần; ma uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió.Kinh Pháp cú (Kệ số 7)
Chớ khinh tội nhỏ, cho rằng không hại; giọt nước tuy nhỏ, dần đầy hồ to! (Do not belittle any small evil and say that no ill comes about therefrom. Small is a drop of water, yet it fills a big vessel.)Kinh Đại Bát Niết-bàn
Dầu mưa bằng tiền vàng, Các dục khó thỏa mãn. Dục đắng nhiều ngọt ít, Biết vậy là bậc trí.Kinh Pháp cú (Kệ số 186)
Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ.Kinh Pháp Cú (Kệ số 234)
Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập.Kinh Pháp cú (Kệ số 14)
Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương. Cũng vậy, lời khéo nói, không làm, không kết quả.Kinh Pháp cú (Kệ số 51)
Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân.Kinh Pháp Cú (Kệ số 42)
Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị kẻ ác không thích.Kinh Pháp cú (Kệ số 77)

Trang chủ »» Kinh Nam truyền »» Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya) »» 78. Kinh Samaṇamaṇḍika »»

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya) »» 78. Kinh Samaṇamaṇḍika

Samanamandikāputta sutta

Xem đối chiếu:

Dịch giả: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi

Đại Tạng Kinh Việt NamKính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.

Font chữ:

1. THUS HAVE I HEARD. On one occasion the Blessed One was living at Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s Park. Now on that occasion the wanderer Uggāhamāna Samaṇamaṇḍikāputta was staying in Mallikā’s Park, the single-halled Tinduka plantation for philosophical debates,771 [23] together with a large following of wanderers, with as many as three hundred wanderers.

2. The carpenter Pañcakanga went out from Sāvatthī at midday in order to see the Blessed One. Then he thought: “It is not the right time to see the Blessed One; he is still in retreat. And it is not the right time to see bhikkhus worthy of esteem; they are still in retreat.

Suppose I went to Mallikā’s Park, to the wanderer Uggāhamāna Samaṇamaṇḍikāputta?” And he went to Mallikā’s Park.

3. Now on that occasion the wanderer Uggāhamāna was seated with a large assembly of wanderers who were making an uproar, loudly and noisily talking many kinds of pointless talk, such as talk of kings… (as Sutta 76, §4)… whether things are so or are not so.

The wanderer Uggāhamāna Samaṇamaṇḍikāputta saw the carpenter Pañcakanga coming in the distance. Seeing him, he quieted his own assembly thus:

“Sirs, be quiet; sirs make no noise. Here comes the carpenter Pañcakanga, a disciple of the recluse Gotama, one of the recluse Gotama’s white-clothed lay disciples staying at Sāvatthī.

These venerable ones like quiet; they are disciplined in quiet; they commend quiet. Perhaps if he finds our assembly a quiet one, he will think to join us.” Then the wanderers became silent.

4. The carpenter Pañcakanga went to the wanderer Uggāhamāna and exchanged greetings with him. [24] When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side. The wanderer Uggāhamāna then said to him:

5. “Carpenter, when a man possesses four qualities, I describe him as accomplished in what is wholesome, perfected in what is wholesome, an ascetic invincible attained to the supreme attainment.

What are the four? Here he does no evil bodily actions, he utters no evil speech, he has no evil intentions, and he does not make his living by any evil livelihood. When a man possesses these four qualities, I describe him as accomplished in what is wholesome, perfected in what is wholesome, an ascetic invincible attained to the supreme attainment.”

6. Then the carpenter Pañcakanga neither approved nor disapproved of the wanderer Uggāhamāna’s words. Without doing either he rose from his seat and went away, thinking: “I shall learn the meaning of this statement in the presence of the Blessed One.”

7. Then he went to the Blessed One, and after paying homage to him, he sat down at one side and reported to the Blessed One his entire conversation with the wanderer Uggāhamāna. Thereupon the Blessed One said:

8. “If that were so, carpenter, then a young tender infant lying prone is accomplished in what is wholesome, perfected in what is wholesome, an ascetic invincible attained to the supreme attainment, according to the wanderer Uggāhamāna’s statement.

For a young tender infant lying prone does not even have the notion ‘body,’ so how should he do an evil bodily action beyond mere wriggling? A young tender infant lying prone does not even have the notion ‘speech,’ so how should he utter evil speech beyond mere whining? A young tender infant lying prone does not even have the notion ‘intention,’ so how should he have evil intentions beyond mere sulking? A young tender infant lying prone does not even have the notion ‘livelihood,’ so how [25] should he make his living by evil livelihood beyond being suckled at his mother’s breast?

If that were so, carpenter, then a young tender infant lying prone is accomplished in what is wholesome… according to the wanderer Uggāhamāna’s statement.

“When a man possesses four qualities, carpenter, I describe him, not as accomplished in what is wholesome or perfected in what is wholesome or an ascetic invincible attained to the supreme attainment, but as one who stands in the same category as the young tender infant lying prone.

What are the four? Here he does no evil bodily actions, he utters no evil speech, he has no evil intentions, and he does not make his living by any evil livelihood. When a man possesses these four qualities, I describe him, not as accomplished… but as one who stands in the same category as the young tender infant lying prone.

9. “When a man possesses ten qualities, carpenter, I describe him as accomplished in what is wholesome, perfected in what is wholesome, an ascetic invincible attained to the supreme attainment.

[But first of all] I say, it must be understood thus:772 ‘These are unwholesome habits,’ and thus: ‘Unwholesome habits originate from this,’ and thus: ‘Unwholesome habits cease without remainder here,’ and thus: ‘One practising in this way is practising the way to the cessation of unwholesome habits.’

And I say, it must be understood thus: ‘These are wholesome habits,’ and thus: ‘Wholesome habits originate from this,’ and thus: ‘Wholesome habits cease without remainder here,’ and thus: ‘One practising in this way is practising the way to the cessation of wholesome habits.’

And I say, it must be understood thus: ‘These are unwholesome intentions,’ and thus: ‘Unwholesome intentions originate from this,’ [26] and thus: ‘Unwholesome intentions cease without remainder here,’ and thus: ‘One practising in this way is practising the way to the cessation of unwholesome intentions.’

And I say, it must be understood thus: ‘These are wholesome intentions,’ and thus: ‘Wholesome intentions originate from this,’ and thus: ‘Wholesome intentions cease without remainder here,’ and thus: ‘One practising in this way is practising the way to the cessation of wholesome intentions.’

10. “What are unwholesome habits? They are unwholesome bodily actions, unwholesome verbal actions, and evil livelihood. These are called unwholesome habits.

“And what do these unwholesome habits originate from? Their origin is stated: they should be said to originate from mind. What mind? Though mind is multiple, varied, and of different aspects, there is mind affected by lust, by hate, and by delusion. Unwholesome habits originate from this.

“And where do these unwholesome habits cease without remainder? Their cessation is stated: here a bhikkhu abandons bodily misconduct and develops good bodily conduct; he abandons verbal misconduct and develops good verbal conduct; he abandons mental misconduct and develops good mental conduct; he abandons wrong livelihood and gains a living by right livelihood.773 It is here that unwholesome habits cease without remainder.

“And how practising does he practise the way to the cessation of unwholesome habits? Here a bhikkhu awakens zeal for the non-arising of unarisen evil unwholesome states and he makes effort, arouses energy, exerts his mind, and strives. He awakens zeal for the abandoning of arisen evil unwholesome states…

He awakens zeal for the arising of unarisen wholesome states…

He awakens zeal for the continuance, non-disappearance, strengthening, increase, and fulfillment by development of arisen wholesome states, and he makes effort, arouses energy, exerts his mind, and strives. [27]

One so practising practises the way to the cessation of unwholesome habits.774

11. “What are wholesome habits? They are wholesome bodily actions, wholesome verbal actions, and purification of livelihood. These are called wholesome habits.

“And what do these wholesome habits originate from? Their origin is stated: they should be said to originate from mind. What mind? Though mind is multiple, varied, and of different aspects, there is mind unaffected by lust, by hate, or by delusion. Wholesome habits originate from this.

“And where do these wholesome habits cease without remainder? Their cessation is stated: here a bhikkhu is virtuous, but he does not identify with his virtue, and he understands as it actually is that deliverance of mind and deliverance by wisdom where these wholesome habits cease without remainder.775

“And how practising does he practise the way to the cessation of wholesome habits? Here a bhikkhu awakens zeal for the non-arising of unarisen evil unwholesome states… for the continuance, non-disappearance, strengthening, increase, and fulfillment by development of arisen wholesome states, and he makes effort, arouses energy, exerts his mind, and strives. One so practising practises the way to the cessation of wholesome habits.776

12. “What are unwholesome intentions? They are the intention of sensual desire, the intention of ill will, and the intention of cruelty. These are called unwholesome intentions.

“And what do these unwholesome intentions originate from? Their origin is stated: they should be said to originate from perception. What perception? Though perception is multiple, varied, and of different aspects, there is perception of sensual desire, perception of ill will, and perception of cruelty. Unwholesome intentions originate from this.

“And where do these unwholesome intentions cease without remainder? Their cessation is stated: here, quite secluded from sensual pleasures, secluded from [28] unwholesome states, a bhikkhu enters upon and abides in the first jhāna, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure born of seclusion. It is here that unwholesome intentions cease without remainder.777

“And how practising does he practise the way to the cessation of unwholesome intentions? Here a bhikkhu awakens zeal for the non-arising of unarisen evil unwholesome states… for the continuance, non-disappearance, strengthening, increase, and fulfillment by development of arisen wholesome states, and he makes effort, arouses energy, exerts his mind, and strives. One so practising practises the way to the cessation of unwholesome intentions.778

13. “What are wholesome intentions? They are the intention of renunciation, the intention of non-ill will, and the intention of non-cruelty. These are called wholesome intentions.

“And what do these wholesome intentions originate from? Their origin is stated: they should be said to originate from perception. What perception? Though perception is multiple, varied, and of different aspects, there is perception of renunciation, perception of non-ill will, and perception of non-cruelty. Wholesome intentions originate from this.

“And where do these wholesome intentions cease without remainder? Their cessation is stated: here with the stilling of applied and sustained thought, a bhikkhu enters upon and abides in the second jhāna, which has self-confidence and singleness of mind without applied and sustained thought, with rapture and pleasure born of concentration. It is here that these wholesome intentions cease without remainder.779

“And how practising does he practise the way to the cessation of wholesome intentions? Here a bhikkhu awakens zeal for the non-arising of unarisen evil unwholesome states… for the continuance, non-disappearance, strengthening, increase, and fulfillment by development of arisen wholesome states, and he makes effort, arouses energy, exerts his mind, and strives. One so practising practises the way to the cessation of wholesome intentions.780

14. “Now, carpenter, when a man possesses what ten qualities [29] do I describe him as accomplished in what is wholesome, perfected in what is wholesome, an ascetic invincible attained to the supreme attainment?

Here a bhikkhu possesses the right view of one beyond training,781 the right intention of one beyond training, the right speech of one beyond training, the right action of one beyond training, the right livelihood of one beyond training, the right effort of one beyond training, the right mindfulness of one beyond training, the right concentration of one beyond training, the right knowledge of one beyond training, and the right deliverance of one beyond training.

When a man possesses these ten qualities, I describe him as accomplished in what is wholesome, perfected in what is wholesome, an ascetic invincible attained to the supreme attainment.”

That is what the Blessed One said. The carpenter Pañcakanga was satisfied and delighted in the Blessed One’s words.


Hết phần 78. Kinh Samaṇamaṇḍika (Samanamandikāputta sutta)

(Lên đầu trang)


Tập 2 có tổng cộng 50 phần.
Xem phần trước           ||||           Xem phần tiếp theo


Tải về dạng file RTF
_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Vô niệm (Pháp bảo Đàn kinh)


Giảng giải Cảm ứng thiên - Tập 1


San sẻ yêu thương


Quy nguyên trực chỉ

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.


DONATION

Quý vị đang truy cập từ IP 18.207.136.189 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn 釋祥厳 Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Tăng Văn Y Rộng Mở Tâm Hồn Ngọc Châu Rộng Mở Tâm Hồn Văn Dũng Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn Lâm Thành Được Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn Quảng Thúy Rộng Mở Tâm Hồn phuctan Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Thích Thện Tâm Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Viễn Tương Rộng Mở Tâm Hồn Sống chậm Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Nhị Kim Uyên Rộng Mở Tâm Hồn nguyen ba tho Rộng Mở Tâm Hồn Vô Trí Sĩ Rộng Mở Tâm Hồn Tâm Tịnh Đức Rộng Mở Tâm Hồn vokhulai Rộng Mở Tâm Hồn Tâm Lương Rộng Mở Tâm Hồn ntha102 Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn nmtst94 Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hữu Rộng Mở Tâm Hồn Mai Phượng Rộng Mở Tâm Hồn Hồng Huệ Rộng Mở Tâm Hồn Hoa Doãn Rộng Mở Tâm Hồn Hidivi Rộng Mở Tâm Hồn Nhất Phi Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Cát Rộng Mở Tâm Hồn Lê Phương Bình Rộng Mở Tâm Hồn nước Rộng Mở Tâm Hồn Lan Huong Doan Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam ... ...

Việt Nam (736 lượt xem) - Đức quốc (23 lượt xem) - Pháp quốc (20 lượt xem) - Hoa Kỳ (11 lượt xem) - Senegal (7 lượt xem) - French Southern Territories (7 lượt xem) - Nga (2 lượt xem) - Anh quốc (1 lượt xem) - ... ...