Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì, phóng dật; như kẻ chăn bò người, không phần Sa-môn hạnh.Kinh Pháp cú (Kệ số 19)
Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá, trước gió.Kinh Pháp cú (Kệ số 8)
Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương. Cũng vậy, lời khéo nói, không làm, không kết quả.Kinh Pháp cú (Kệ số 51)
Giữ tâm thanh tịnh, ý chí vững bền thì có thể hiểu thấu lẽ đạo, như lau chùi tấm gương sạch hết dơ bẩn, tự nhiên được sáng trong.Kinh Bốn mươi hai chương
Ai sống một trăm năm, lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày, tinh tấn tận sức mình.Kinh Pháp cú (Kệ số 112)
Lấy sự nghe biết nhiều, luyến mến nơi đạo, ắt khó mà hiểu đạo. Bền chí phụng sự theo đạo thì mới hiểu thấu đạo rất sâu rộng.Kinh Bốn mươi hai chương
Người thực hành ít ham muốn thì lòng được thản nhiên, không phải lo sợ chi cả, cho dù gặp việc thế nào cũng tự thấy đầy đủ.Kinh Lời dạy cuối cùng
Mặc áo cà sa mà không rời bỏ cấu uế, không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn hơn.Kinh Pháp cú (Kệ số 9)
Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Bố thí người ly si, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 358)
Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động.Kinh Pháp cú (Kệ số 81)

Trang chủ »» Kinh Nam truyền »» Kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya) »» 11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) »»

Kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya) »» 11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố)

Kevaddha sutta

Xem đối chiếu:

Dịch giả: Maurice Walshe

Đại Tạng Kinh Việt NamKính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.

Font chữ:

[211] 1. THUS HAVE I HEARD. Once the Lord was staying at Nālandā, in Pāvārika’s mango grove. And the householder Kevaddha 230 came to the Lord, prostrated himself before him, and sat down to one side. He then said:

‘Lord, this Nālandā is rich, prosperous, populous, and full of people who have faith in the Lord. It would be well if the Lord were to cause some monk to perform superhuman feats and miracles. In this way Nālandā would come to have even more faith in the Lord.’

The Lord replied: ‘Kevaddha, this is not the way I teach Dhamma to the monks, by saying:

“Go, monks, and perform superhuman feats and miracles for the white-clothed lay-people! ’

2. For a second time Kevaddha said:

‘Lord, I would not be importunate, but I still say: “This Nālandā is rich, prosperous ... [212] and would come to have even more faith in the Lord.”’ And the Lord replied as before.

3. When Kevaddha repeated his request for a third time, the Lord said:‘Kevaddha, there are three kinds of miracle that I have declared, having realised them by my own insight. Which three? The miracle of psychic power,231 the miracle of telepathy,232 the miracle of instruction.233

4. ‘What is the miracle of psychic power? Here, Kevaddha, a monk displays various psychic powers in different ways. Being one he becomes many, being many he becomes one...

(as Sutta 2, verse 87) [213]

and he travels in the body as far as the Brahma world.

Then someone who has faith and trust sees him doing these things.

5. ‘He tells this to someone else who is sceptical and unbelieving, saying: “It is wonderful, sir, it is marvellous, the great power and skill of that ascetic ...” And that man might say: “Sir, there is something called the Gandhāra charm.234It is by means of this that that monk becomes many...” What do you think, Kevaddha, would not a sceptic say that to a believer?’

‘He would, Lord.’

‘And that is why, Kevaddha, seeing the danger of such miracles, I dislike, reject and despise them.

6. ‘And what is the miracle of telepathy? Here, a monk reads the minds of other beings, of other people, reads their mental states, their thoughts and ponderings, and says: “That is how your mind is, that is how it inclines, that is in your heart.” Then someone who has faith and trust sees him doing these things.

7. ‘He tells this to someone else who is sceptical and unbelieving, saying: “It is [214] wonderful, sir, it is marvellous, the great power and skill of that ascetic ...” And that man might say: “Sir, there is something called the Maṇikā charm.235 It is by means of this that that monk can read the minds of others ...”

And that is why, seeing the danger of such miracles, I... despise them.

8. ‘And what is the miracle of instruction? Here, Kevaddha, a monk gives instruction as follows: “Consider in this way, don’t consider in that, direct your mind this way, not that way, give up that, gain this and persevere in it.”

That, Kevaddha, is called the miracle of instruction.

9 — 66. ‘Again, Kevaddha, a Tathāgata arises in the world, an Arahant, fully-enlightened Buddha, endowed with wisdom and conduct, Well-Farer, Knower of the worlds, incomparable Trainer of men to be tamed, Teacher of gods and humans, enlightened and blessed. He, having realised it by his own super-knowledge, proclaims this world with its devas, māras and Brahmās, its princes and people.

He preaches the Dhamma which is lovely in its beginning, lovely in its middle, lovely in its ending, in the spirit and in the letter, and displays the fully-perfected and purified holy life.

A disciple goes forth and practises the moralities (Sutta 2, verses 41 — 63). He guards the sense-doors and attains the four jhānas (Sutta 2, verses 64 — 82); he attains various insights (Sutta 2, verses 83-84); he realises the Four Noble Truths, the path and the cessation of the corruptions (Sutta 2, verses 85-97),236 and he knows: “...There is nothing further here.” That, Kevaddha, is called the miracle of instruction.67. ‘And I, Kevaddha, have experienced these three miracles by my own super-knowledge. Once, Kevaddha, in this order of monks the thought occurred to a certain monk: “I wonder where the four great elements — the earth element, the water element, the fire element, the air element — cease without remainder.” And that monk attained to such a state of mental concentration that the way to the deva-realms appeared before him.

68. ‘Then, coming to the Realm of the devas of the Four Great Kings,237 he asked those devas: “Friends, where do the four great elements -- earth, water, fire and air — cease without remainder?”

At this question the devas of the Four Great Kings [216] said to him: “Monk, we don’t know where the four great elements cease without remainder. But the Four Great Kings are loftier and wiser than we are. They may know where the four great elements cease ... ”

69. ‘So that monk went to the Four Great Kings and asked the same question, but they replied:

“We don’t know, but the Thirty-Three Gods may know...”

70. ‘So that monk went to the Thirty-Three Gods, who said:

“We don’t know, but Sakka, lord of the gods, may know...” [217]

71. ‘Sakka, lord of the gods, said:

“The Yāma devas may know ... ”

72. ‘The Yāma devas said:

“Suyāma, son of the devas,238 may know ... ”

73. ‘Suyāma said:

“The Tusita [218] devas may know...”

74. ‘The Tusita devas said:

“Santusita, son of the devas, may know...”

75. ‘Santusita said:

“The Nimmānarati devas may know...”

76. [219] ‘The Nimmānarati devas said:

“Sunimmita, son of the devas, may know...”

77. ‘Sunimitta said:

“The Paranimmita-Vasavatti devas may know...”

78. ‘The Paranimmita-Vasavatti devas said:

“Vasavatti, son of the devas, may know...”

79. [220] ‘Vasavatti said:

“The devas of Brahmā’s retinue may know ... ”

80. ‘Then that monk, by the appropriate concentration, made the way to the Brahmā world appear before him.

He went to the devas of Brahmā’s retinue and asked them.They said: “We don’t know. But there is Brahmā, Great Brahmā, the Conqueror, the Unconquered, the All-Seeing, All-Powerful, the Lord, the Maker and Creator, the Ruler, Appointer and Orderer, Father of All That Have Been and Shall Be. He is loftier and wiser than we are. He would know where the four great elements cease without remainder.”

“And where, friends, is this Great Brahmā now?”

“Monk, we do not know when, how and where Brahmā will appear. But when the signs are seen — when a light appears and a radiance shines forth — then Brahmā will appear. Such signs are an indication that he will appear.”

81. ‘Then it was not long before the Great Brahmā [221] appeared. And that monk went up to him and said: “Friend, where do the four great elements — earth, water, fire, air — cease without remainder?” to which the Great Brahmā replied: “Monk, I am Brahmā, Great Brahmā, the Conqueror, the Unconquered, the All-Seeing, All-Powerful, the Lord, the Maker and Creator, the Ruler, Appointer and Orderer, Father of All That Have Been and Shall Be.”

82. ‘A second time the monk said: “Friend, I did not ask if you are Brahmā, Great Brahmā ... I asked you where the four great elements cease without remainder.”

And a second time the Great Brahmā replied as before.

83. ‘And a third time the monk said: “Friend, I did not ask you that, I asked where the four great elements — earth, water, fire, air — cease without remainder.”

Then, Kevaddha, the Great Brahmā took that monk by the arm, led him aside and [222] said: “Monk, these devas believe there is nothing Brahmā does not see, there is nothing he does not know, there is nothing he is unaware of. That is why I did not speak in front of them. But, monk, I don’t know where the four great elements cease without remainder.

And therefore, monk, you have acted wrongly, you have acted incorrectly by going beyond the Blessed Lord and going in search of an answer to this question elsewhere. Now, monk, you just go to the Blessed Lord and put this question to him, and whatever answer he gives, accept it.”

84. ‘So that monk, as swiftly as a strong man might flex or unflex his arm, vanished from the Brahma world and appeared in my presence. He prostrated himself before me, then sat down to one side and said: “Lord, where do the four great elements — the earth element, the water element, the fire element and the air element - cease without remainder?”

85. ‘I replied: “Monk, once upon a time seafaring merchants, when they set sail on the ocean, took in their ship a land-sighting bird. When they could not see the land themselves, they released this bird. The bird flew to the east, to the south, to the west, to the north, it flew to the zenith and to the intermediate points of the compass. If it saw land anywhere, it flew there. But if it saw no land, it returned to the ship.

In the same way, monk, you have been [223] as far as the Brahma world searching for an answer to your question and not finding it, and now you come back to me. But, monk, you should not ask your question in this way: ‘Where do the four great elements — the earth element, the water element, the fire element, the air element — cease without remainder?’ Instead, this is how the question should have been put:

‘Where do earth, water, fire and air no footing find? Where are long and short, small and great, fair and foul -

Where are “name-and-form” wholly destroyed?’239

And the answer is:

‘Where consciousness is signless,240 boundless, all-luminous, 241 That’s where earth, water, fire and air find no footing,

There both long and short, small and great, fair and foul -

There “name-and-form” are wholly destroyed.

With the cessation of consciousness this is all destroyed.”” 242

Thus the Lord spoke, and the householder Kevaddha, delighted, rejoiced at his words.

Hết phần 11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta)

(Lên đầu trang)


Tập 1 có tổng cộng 16 phần.
Xem phần trước           ||||           Xem phần tiếp theo


Tải về dạng file RTF
_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Cảm tạ xứ Đức


Thiếu Thất lục môn


Kinh Di giáo


Vào thiền

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.


DONATION

Quý vị đang truy cập từ IP 107.21.85.250 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Tịnh Như Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Trí 1975 Rộng Mở Tâm Hồn Hidivi Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Bá láp Rộng Mở Tâm Hồn Hộ Chánh Rộng Mở Tâm Hồn Thùy Vân Rộng Mở Tâm Hồn HoaPham Rộng Mở Tâm Hồn 14912 Rộng Mở Tâm Hồn maithanh151 Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn lamtrinh Rộng Mở Tâm Hồn PhongDang Rộng Mở Tâm Hồn Lê thị Ngọc Phượng Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hữu Rộng Mở Tâm Hồn Vô Thường Violet Rộng Mở Tâm Hồn Khoanguyen7654 Rộng Mở Tâm Hồn Vương Sỹ Mốt Rộng Mở Tâm Hồn Hoa Doãn Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Thich Nguyên Thiện Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn Vô Trí Sĩ Rộng Mở Tâm Hồn huyentrang24 Rộng Mở Tâm Hồn Dr.nguyentam Rộng Mở Tâm Hồn Tri Kiến Hương Rộng Mở Tâm Hồn Khánh Nga Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Lê Rộng Mở Tâm Hồn Tăng Văn Y Rộng Mở Tâm Hồn Thanh Danh Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Ngọc Rộng Mở Tâm Hồn Thích Đạo Nguyện Rộng Mở Tâm Hồn Bích Luu Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn Viễn Tương ... ...

Việt Nam (369 lượt xem) - Trung Hoa (97 lượt xem) - Hoa Kỳ (92 lượt xem) - Romania (53 lượt xem) - Pháp quốc (14 lượt xem) - Đức quốc (11 lượt xem) - Senegal (10 lượt xem) - Na-uy (4 lượt xem) - Australia (4 lượt xem) - Nga (1 lượt xem) - ... ...