Chiến thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng tự thắng được mình. Kinh Pháp cú
Xưa, vị lai, và nay, đâu có sự kiện này: Người hoàn toàn bị chê,người trọn vẹn được khen.Kinh Pháp cú (Kệ số 228)
Người ta vì ái dục sinh ra lo nghĩ; vì lo nghĩ sinh ra sợ sệt. Nếu lìa khỏi ái dục thì còn chi phải lo, còn chi phải sợ?Kinh Bốn mươi hai chương
Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì, phóng dật; như kẻ chăn bò người, không phần Sa-môn hạnh.Kinh Pháp cú (Kệ số 19)
Khó thay được làm người, khó thay được sống còn. Khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời!Kinh Pháp Cú (Kệ số 182)
Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Khi ăn uống nên xem như dùng thuốc để trị bệnh, dù ngon dù dở cũng chỉ dùng đúng mức, đưa vào thân thể chỉ để khỏi đói khát mà thôi.Kinh Lời dạy cuối cùng
Người biết xấu hổ thì mới làm được điều lành. Kẻ không biết xấu hổ chẳng khác chi loài cầm thú.Kinh Lời dạy cuối cùng
Ðêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài, kẻ ngu, không biết chơn diệu pháp.Kinh Pháp cú (Kệ số 60)
Người ta thuận theo sự mong ước tầm thường, cầu lấy danh tiếng. Khi được danh tiếng thì thân không còn nữa.Kinh Bốn mươi hai chương

Trang chủ »» Kinh Nam truyền »» Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya) »» 73. Ðại Kinh Vaccaghotta »»

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya) »» 73. Ðại Kinh Vaccaghotta

Mahāvacchagotta sutta

Xem đối chiếu:

Dịch giả: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi

Đại Tạng Kinh Việt NamKính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.

Font chữ:

1. THUS HAVE I HEARD. On one occasion the Blessed One was living at Rājagaha in the Bamboo Grove, the Squirrels’ Sanctuary.

2. Then the wanderer Vacchagotta went to the Blessed One and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side and said to the Blessed One:

3. “I have had conversations with Master Gotama for a long time. It would be good if Master Gotama would teach me in brief the wholesome and the unwholesome.”

“I can teach you the wholesome and the unwholesome in brief, Vaccha, and I can teach you the wholesome and the unwholesome at length. Still I will teach you the wholesome and the unwholesome in brief. Listen and attend closely to what I shall say.”

“Yes, sir,” he replied. The Blessed One said this:

4. “Vaccha, greed is unwholesome, non-greed is wholesome; hate is unwholesome, non-hate is wholesome; delusion is unwholesome, non-delusion is wholesome. In this way three things are unwholesome and the other three things are wholesome.

5. “Killing living beings is unwholesome, abstention from killing living beings is wholesome; taking what is not given is unwholesome, abstention from taking what is not given is wholesome; misconduct in sensual pleasures is unwholesome, abstention from misconduct in sensual pleasures is wholesome;

false speech is unwholesome, abstention from false speech is wholesome; malicious speech [490] is unwholesome, abstention from malicious speech is wholesome; harsh speech is unwholesome, abstention from harsh speech is wholesome; gossip is unwholesome, abstention from gossip is wholesome;

covetousness is unwholesome, uncovetousness is wholesome; ill will is unwholesome, non-ill will is wholesome; wrong view is unwholesome, right view is wholesome. In this way ten things are unwholesome and the other ten things are wholesome.

6. “When a bhikkhu has abandoned craving, cut it off at the root, made it like a palm stump, done away with it so that it is no longer subject to future arising, then that bhikkhu is an arahant with taints destroyed, one who has lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached the true goal, destroyed the fetters of being, and is completely liberated through final knowledge.”

7. “Apart from Master Gotama, is there any one bhikkhu, Master Gotama’s disciple, who by realising for himself with direct knowledge here and now enters upon and abides in the deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of the taints?”724

“There are not only one hundred, Vaccha, or two or three or four or five hundred, but far more bhikkhus, my disciples, who by realising for themselves with direct knowledge here and now enter upon and abide in the deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of the taints.”

8. “Apart from Master Gotama and the bhikkhus, is there any one bhikkhunī, Master Gotama’s disciple, who by realising for herself with direct knowledge here and now enters upon and abides in the deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of the taints?”

“There are not only one hundred… or five hundred, but far more bhikkhunīs, my disciples, who by realising for themselves with direct knowledge here and now enter upon and abide in the deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of the taints.”

9. “Apart from Master Gotama and the bhikkhus and bhikkhunīs, is there any one man lay follower, Master Gotama’s disciple, clothed in white leading a life of celibacy who, with the destruction of the five lower fetters, will reappear spontaneously [in the Pure Abodes] and there attain final Nibbāna without ever returning from that world?”725

“There are not only one hundred… or five hundred, but far more men lay followers, my disciples, clothed in white leading lives of celibacy who, with the destruction of the five lower fetters, [491] will reappear spontaneously [in the Pure Abodes] and there attain final Nibbāna without ever returning from that world.”

10. “Apart from Master Gotama, the bhikkhus and bhikkhunīs, and the men lay followers clothed in white leading lives of celibacy, is there any one man lay follower, Master Gotama’s disciple, clothed in white enjoying sensual pleasures, who carries out his instruction, responds to his advice, has gone beyond doubt, become free from perplexity, gained intrepidity, and become independent of others in the Teacher’s Dispensation?”726

“There are not only one hundred… or five hundred, but far more men lay followers, my disciples, clothed in white enjoying sensual pleasures, who carry out my instruction, respond to my advice, have gone beyond doubt, become free from perplexity, gained intrepidity, and become independent of others in the Teacher’s Dispensation.”

11. “Apart from Master Gotama, the bhikkhus and bhikkhunīs, and the men lay followers clothed in white, both those leading lives of celibacy and those enjoying sensual pleasures, is there any one woman lay follower, Master Gotama’s disciple, clothed in white leading a life of celibacy who, with the destruction of the five lower fetters, will reappear spontaneously [in the Pure Abodes] and there attain final Nibbāna without ever returning from that world?”

“There are not only one hundred… or five hundred, but far more women lay followers, my disciples, clothed in white leading lives of celibacy who, with the destruction of the five lower fetters, will reappear spontaneously [in the Pure Abodes] and there attain final Nibbāna without ever returning from that world.”

12. “Apart from Master Gotama, the bhikkhus and bhikkhunīs, and the men lay followers clothed in white, both those leading lives of celibacy and those enjoying sensual pleasures, and the women lay followers clothed in white leading lives of celibacy, is there any one woman lay follower, Master Gotama’s disciple, clothed in white enjoying sensual pleasures, who carries out his instruction, responds to his advice, has gone beyond doubt, become free from perplexity, gained intrepidity, and become independent of others in the Teacher’s Dispensation?”

“There are not only one hundred… or five hundred, but far more women lay followers, my disciples, clothed in white enjoying sensual pleasures, who carry out my instruction, respond to my advice, have gone beyond doubt, become free of perplexity, gained intrepidity, and become independent of others in the Teacher’s Dispensation.”

13. “Master Gotama, if only Master Gotama were accomplished in this Dhamma, but no bhikkhus were accomplished, [492] then this holy life would be deficient in that respect; but because Master Gotama and bhikkhus are accomplished in this Dhamma, this holy life is thus complete in that respect.

If only Master Gotama and bhikkhus were accomplished in this Dhamma, but no bhikkhunīs were accomplished, then this holy life would be deficient in that respect;

but because Master Gotama, bhikkhus, and bhikkhunīs are accomplished in this Dhamma, this holy life is thus complete in that respect.

If only Master Gotama, bhikkhus, and bhikkhunīs were accomplished in this Dhamma, but no men lay followers clothed in white leading lives of celibacy were accomplished, then this holy life would be deficient in that respect;

but because Master Gotama, bhikkhus and bhikkhunīs, and men lay followers clothed in white leading lives of celibacy are accomplished in this Dhamma, this holy life is thus complete in that respect.

If only Master Gotama, bhikkhus and bhikkhunīs, and men lay followers clothed in white leading lives of celibacy were accomplished in this Dhamma, but no men lay followers clothed in white enjoying sensual pleasures were accomplished, then this holy life would be deficient in that respect;

but because Master Gotama, bhikkhus and bhikkhunīs, and men lay followers clothed in white, both those leading lives of celibacy and those enjoying sensual pleasures, are accomplished in this Dhamma, this holy life is thus complete in that respect.

If only Master Gotama, bhikkhus and bhikkhunīs, and men lay followers clothed in white… were accomplished in this Dhamma, but no women lay followers clothed in white [493] leading lives of celibacy were accomplished, then this holy life would be deficient in that respect;

but because Master Gotama, bhikkhus and bhikkhunīs, men lay followers clothed in white… and women lay followers clothed in white leading lives of celibacy are accomplished in this Dhamma, this holy life is thus complete in that respect.

If only Master Gotama, bhikkhus and bhikkhunīs, men lay followers clothed in white… and women lay followers clothed in white leading lives of celibacy were accomplished in this Dhamma, but no women lay followers clothed in white enjoying sensual pleasures were accomplished, then this holy life would be deficient in that respect;

but because Master Gotama, bhikkhus and bhikkhunīs, men lay followers clothed in white, both those leading lives of celibacy and those enjoying sensual pleasures, and women lay followers clothed in white, both those leading lives of celibacy and those enjoying sensual pleasures, are accomplished in this Dhamma, this holy life is thus complete in that respect.

14. “Just as the river Ganges inclines towards the sea, slopes towards the sea, flows towards the sea, and reaches the sea, so too Master Gotama’s assembly with its homeless ones and its householders inclines towards Nibbāna, slopes towards Nibbāna, flows towards Nibbāna, and reaches Nibbāna.

15. “Magnificent, Master Gotama! Magnificent, Master Gotama! Master Gotama has made the Dhamma clear in many ways, as though he were turning upright what had been overthrown, revealing what was hidden, showing the way to one who was lost, or holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms.

I go to Master Gotama for refuge and to the Dhamma and to the Sangha of bhikkhus. I would receive the going forth under Master Gotama, I would receive the full admission.” [494]

16. “Vaccha, one who formerly belonged to another sect and desires the going forth and the full admission in this Dhamma and Discipline lives on probation for four months.

At the end of four months, if the bhikkhus are satisfied with him, they give him the going forth and the full admission to the bhikkhus’ state. But I recognise individual differences in this matter.”

“Venerable sir, if those who formerly belonged to another sect and desire the going forth and the full admission in this Dhamma and Discipline live on probation for four months, and if at the end of the four months the bhikkhus being satisfied with them give them the going forth and the full admission to the bhikkhus’ state, then I will live on probation for four years.

At the end of the four years if the bhikkhus are satisfied with me, let them give me the going forth and the full admission to the bhikkhus’ state.”

17. Then the wanderer Vacchagotta received the going forth under the Blessed One, and he received the full admission. Not long after his full admission, a half-month after his full admission, the venerable Vacchagotta went to the Blessed One, and after paying homage to him, he sat down at one side and told the Blessed One:

“Venerable sir, I have attained whatever can be attained by the knowledge of a disciple in higher training, by the true knowledge of a disciple in higher training. Let the Blessed One teach me the Dhamma further.”727

18. “In that case, Vaccha, develop further two things: serenity and insight. When these two things — serenity and insight — are developed further, they will lead to the penetration of many elements.

19. “To the extent that you may wish: ‘May I wield the various kinds of supernormal power: having been one, may I become many; having been many, may I become one; may I appear and vanish; may I go unhindered through a wall, through an enclosure, through a mountain, as though through space; may I dive in and out of the earth as though it were water; may I walk on water without sinking as though it were earth; seated cross-legged, may I travel in space like a bird;

with my hand may I touch and stroke the moon and sun so powerful and mighty; may I wield bodily mastery even as far as the Brahma-world’ — you will attain the ability to witness any aspect therein, there being a suitable basis.728

20. “To the extent that you may wish: ‘May I, with the divine ear element, [495] which is purified and surpasses the human, hear both kinds of sounds, the divine and the human, those that are far as well as near’ — you will attain the ability to witness any aspect therein, there being a suitable basis.

21. “To the extent that you may wish: ‘May I understand the minds of other beings, of other persons, having encompassed them with my own mind. May I understand a mind affected by lust as affected by lust and a mind unaffected by lust as unaffected by lust; may I understand a mind affected by hate as affected by hate and a mind unaffected by hate as unaffected by hate; may I understand a mind affected by delusion as affected by delusion and a mind unaffected by delusion as unaffected by delusion;

may I understand a contracted mind as contracted and a distracted mind as distracted; may I understand an exalted mind as exalted and an unexalted mind as unexalted; may I understand a surpassed mind as surpassed and an unsurpassed mind as unsurpassed;

may I understand a concentrated mind as concentrated and an unconcentrated mind as unconcentrated; may I understand a liberated mind as liberated and an unliberated mind as unliberated’ — you will attain the ability to witness any aspect therein, there being a suitable basis.

22. “To the extent that you may wish: ‘May I recollect my manifold past lives, that is, one birth, two births… (as Sutta 51, §24)…Thus with their aspects and particulars may I recollect my manifold past lives’ — you will attain the ability to witness any aspect therein, there being a suitable basis. [496]

23. “To the extent that you may wish: ‘May I, with the divine eye, which is purified and surpasses the human, see beings passing away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate… (as Sutta 51, §25)…

and may I understand how beings pass on according to their actions’ — you will attain the ability to witness any aspect therein, there being a suitable basis.

24. “To the extent that you may wish: ‘May I, by realising for myself with direct knowledge, here and now enter upon and abide in the deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of the taints’ — you will attain the ability to witness any aspect therein, there being a suitable basis.”

25. Then the venerable Vacchagotta, having delighted and rejoiced in the Blessed One’s words, rose from his seat, and after paying homage to the Blessed One, keeping him on his right, he departed.

26. Before long, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the venerable Vacchagotta, by realising for himself with direct knowledge, here and now entered upon and abided in that supreme goal of the holy life for the sake of which clansmen rightly go forth from the home life into homelessness.

He directly knew: “Birth is destroyed, the holy life has been lived, what had to be done has been done, there is no more coming to any state of being.” And the venerable Vacchagotta became one of the arahants.

27. Now on that occasion a number of bhikkhus were going to see the Blessed One. The venerable Vacchagotta saw them coming in the distance. Seeing them, he went to them and asked them: [497]

“Where are the venerable ones going?”

“We are going to see the Blessed One, friend.”

“In that case, may the venerable ones pay homage in my name with their heads at the Blessed One’s feet, saying: ‘Venerable sir, the bhikkhu Vacchagotta pays homage with his head at the Blessed One’s feet.’ Then say: ‘The Blessed One has been worshipped by me, the Sublime One has been worshipped by me.’”729

“Yes, friend,” those bhikkhus replied. Then they went to the Blessed One, and after paying homage to him, they sat down at one side and told the Blessed One:

“Venerable sir, the venerable Vacchagotta pays homage with his head at the Blessed One’s feet, and he says: ‘The Blessed One has been worshipped by me, the Sublime One has been worshipped by me.’”

28. “Bhikkhus, having encompassed his mind with my own mind, I already knew of the bhikkhu Vacchagotta: ‘The bhikkhu Vacchagotta has attained the threefold true knowledge and has great supernormal power and might.’

And deities also told me this: ‘The bhikkhu Vacchagotta has attained the threefold true knowledge and has great supernormal power and might.’”

That is what the Blessed One said. Those bhikkhus were satisfied and delighted in the Blessed One’s words.


Hết phần 73. Ðại Kinh Vaccaghotta (Mahāvacchagotta sutta)

(Lên đầu trang)


Tập 2 có tổng cộng 50 phần.
Xem phần trước           ||||           Xem phần tiếp theo


Tải về dạng file RTF
_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Kinh Duy-ma-cật (Hán-Việt)


Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm


Phóng sinh - Chuyện nhỏ khó làm


Tự lực và tha lực trong Phật giáo

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.


DONATION

Quý vị đang truy cập từ IP 44.192.247.184 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn thái quân Rộng Mở Tâm Hồn Tịch Nguyệt Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thanh01 Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn đức Lâm Rộng Mở Tâm Hồn Thu Loan Rộng Mở Tâm Hồn Davidlam Rộng Mở Tâm Hồn Hoat Khong Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Leanbinh Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Tâm Lương Rộng Mở Tâm Hồn Ngọc Châu Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn 釋祥厳 Rộng Mở Tâm Hồn Tăng Văn Y Rộng Mở Tâm Hồn ĐẶNG THỊ THU AN Rộng Mở Tâm Hồn Văn Dũng Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn Lâm Thành Được Rộng Mở Tâm Hồn Quảng Thúy Rộng Mở Tâm Hồn phuctan Rộng Mở Tâm Hồn Thích Thện Tâm Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Viễn Tương Rộng Mở Tâm Hồn Sống chậm Rộng Mở Tâm Hồn Nhị Kim Uyên Rộng Mở Tâm Hồn nguyen ba tho Rộng Mở Tâm Hồn Vô Trí Sĩ Rộng Mở Tâm Hồn Tâm Tịnh Đức Rộng Mở Tâm Hồn vokhulai Rộng Mở Tâm Hồn ntha102 Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn nmtst94 Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hữu Rộng Mở Tâm Hồn Mai Phượng ... ...

Hoa Kỳ (1.168 lượt xem) - Việt Nam (149 lượt xem) - Senegal (90 lượt xem) - Central African Republic (46 lượt xem) - Anh quốc (1 lượt xem) - ... ...