Dầu mưa bằng tiền vàng, Các dục khó thỏa mãn. Dục đắng nhiều ngọt ít, Biết vậy là bậc trí.Kinh Pháp cú (Kệ số 186)
Lửa nào sánh lửa tham? Ác nào bằng sân hận? Khổ nào sánh khổ uẩn? Lạc nào bằng tịnh lạc?Kinh Pháp Cú (Kệ số 202)
Nên biết rằng tâm nóng giận còn hơn cả lửa dữ, phải thường phòng hộ không để cho nhập vào. Giặc cướp công đức không gì hơn tâm nóng giận.Kinh Lời dạy cuối cùng
Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạyKinh Pháp Cú (Kệ số 281)
Nhẫn nhục có nhiều sức mạnh vì chẳng mang lòng hung dữ, lại thêm được an lành, khỏe mạnh.Kinh Bốn mươi hai chương
Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập.Kinh Pháp cú (Kệ số 14)
Thường tự xét lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Kinh Đại Bát Niết-bàn
Con tôi, tài sản tôi; người ngu sinh ưu não. Tự ta ta không có, con đâu tài sản đâu?Kinh Pháp Cú (Kệ số 62)
Với kẻ kiên trì thì không có gì là khó, như dòng nước chảy mãi cũng làm mòn tảng đá.Kinh Lời dạy cuối cùng
Người hiền lìa bỏ không bàn đến những điều tham dục.Kẻ trí không còn niệm mừng lo, nên chẳng bị lay động vì sự khổ hay vui.Kinh Pháp cú (Kệ số 83)

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Toàn bộ Kinh điển trong Hán tạng »»

Kinh điển Bắc truyền »» Toàn bộ Kinh điển trong Hán tạng

Toàn bộ kinh điển Hán tạng thuộc Bộ Mục Lục có 42 tên kinh, gồm 152 quyển.
(Mỗi trang dưới đây hiển thị tối đa 30 tên kinh)

» Trang 1 » | ... ... ... »» Trang cuối »»

Đại Tạng Kinh Việt Nam
Xuất Tam Tạng Kí Tập [出三藏記集]
thuộc tập T55, kinh số 2145, tổng cộng 15 quyển, - Lương Tăng Hựu soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Chúng Kinh Mục Lục [眾經目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2146, tổng cộng 7 quyển, - Tùy Pháp Kinh Đẳng soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Chúng Kinh Mục Lục [眾經目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2147, tổng cộng 5 quyển, - Tùy Ngạn Tông soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Chúng Kinh Mục Lục [眾經目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2148, tổng cộng 5 quyển, - Đường Tĩnh Thái soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Đại Đường Nội Điển Lục [大唐內典錄]
thuộc tập T55, kinh số 2149, tổng cộng 10 quyển, - Đường Đạo Tuyên soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Tục Đại Đường Nội Điển Lục [續大唐內典錄]
thuộc tập T55, kinh số 2150, tổng cộng 1 quyển, - Đường Đạo Tuyên soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ [古今譯經圖紀]
thuộc tập T55, kinh số 2151, tổng cộng 4 quyển, - Đường Tĩnh Mại soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Tục Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ [續古今譯經圖紀]
thuộc tập T55, kinh số 2152, tổng cộng 1 quyển, - Đường Trí Thăng soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục [大周刊定眾經目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2153, tổng cộng 15 quyển, - Đường Minh Thuyên đẳng soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Khai Nguyên Thích Giáo Lục [開元釋教錄]
thuộc tập T55, kinh số 2154, tổng cộng 20 quyển, - Đường Trí Thăng soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Khai Nguyên Thích Giáo Lục Lược Xuất [開元釋教錄略出]
thuộc tập T55, kinh số 2155, tổng cộng 4 quyển, - Đường Trí Thăng soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục [大唐貞元續開元釋教錄]
thuộc tập T55, kinh số 2156, tổng cộng 3 quyển, - Đường Viên Chiếu tập» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục [貞元新定釋教目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2157, tổng cộng 30 quyển, - Đường Viên Chiếu soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Tục Trinh Nguyên Thích Giáo Lục [續貞元釋教錄]
thuộc tập T55, kinh số 2158, tổng cộng 1 quyển, - Nam Đường An tập» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Truyện Giáo Đại Sư Tướng Lai Thai Châu Lục [傳教大師將來台州錄]
thuộc tập T55, kinh số 2159, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Tối Trừng soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Truyện Giáo Đại Sư Tướng Lai Việt Châu Lục [傳教大師將來越州錄]
thuộc tập T55, kinh số 2160, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Tối Trừng soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Ngự Thỉnh Lai Mục Lục [御請來目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2161, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Không Hải soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Thường Hiểu Hoà Thượng Thỉnh Lai Mục Lục [常曉和尚請來目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2163, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Thường Hiểu soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Linh Nham Tự Hoà Thượng Thỉnh Lai Pháp Môn Đạo Cụ Đẳng Mục Lục [靈巖寺和尚請來法門道具等目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2164, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Hành soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Nhật Bổn Quốc Thừa Hoà Ngũ Niên Nhập Đường Cầu Pháp Mục Lục [日本國承和五年入唐求法目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2165, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Nhân soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Từ Giác Đại Sư Tại Đường Tống Tấn Lục [慈覺大師在唐送進錄]
thuộc tập T55, kinh số 2166, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Nhân soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Nhập Đường Tân Cầu Thánh Giáo Mục Lục [入唐新求聖教目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2167, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Nhân soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Huệ Vận Thiền Sư Tướng Lai Giáo Pháp Mục Lục [惠運禪師將來教法目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2168a, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Huệ Vận soạn
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Huệ Vận Luật Sư Thư Mục Lục [惠運律師書目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2168B, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Huệ Vận soạn
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Khai Nguyên Tự Cầu Đắc Kinh Sớ Kí Đẳng Mục Lục [開元寺求得經疏記等目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2169, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Trân soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Thanh Long Tự Cầu Pháp Mục Lục [青龍寺求法目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2171, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Trân soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Nhật Bổn Tì Kheo Viên Trân Nhập Đường Cầu Pháp Mục Lục [日本比丘圓珍入唐求法目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2172, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Trân soạn» Đại Chánh tạng ||
Đại Tạng Kinh Việt Nam
Trí Chứng Đại Sư Thỉnh Lai Mục Lục [智證大師請來目錄]
thuộc tập T55, kinh số 2173, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Viên Trân soạn» Đại Chánh tạng ||

» Trang 1 » | ... ... ... »» Trang cuối »»
Quý vị đang truy cập từ IP 3.236.142.143 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Ngọc Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Văn Minh Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Thiền Khách Rộng Mở Tâm Hồn nước Rộng Mở Tâm Hồn Bui Tuyet Lan Rộng Mở Tâm Hồn Xuân Thôn Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Độ Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Tâm Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Yduongvan Rộng Mở Tâm Hồn Trí Tuệ Từ Bi ... ...

Hoa Kỳ (165 lượt xem) - Việt Nam (88 lượt xem) - Australia (38 lượt xem) - French Southern Territories (9 lượt xem) - Anh quốc (1 lượt xem) - Nga (1 lượt xem) - ... ...